Landsbyregistrering i Fyns Amt

I 1983 udgav Fyns Amtskommune en række rapporter om landsbyerne på Fyn, “Landsbyregistrering i Fyns Amt”. Under ledelse af daværende museumsinspektør og lektor Erland Porsmose blev der udarbejdet en registrering og kulturhistorisk vurdering af alle landsbyer på Fyn. En gruppe af historiestuderende bl.a. Dorthe Nørregaard Madsen, Per Grau Møller og Niels Hørlück Jessen indsamlede og bearbejdede kort og skriftlige kilder, der skulle danne grundlag for udpegning af bevaringsværdige landsbyer i regionen.

For hver landsby er såvel den historiske udvikling som de eksisterende forhold registreret.

Vi har fået lov til at linke til rapporterne, der ligger på Kulturarv Fyns hjemmeside.

Materialet består af en rapport, der beskriver landsbyregistreringen, samt et antal rapporter om landsbyerne i hver enkelt kommune.

Klik her for at læse Landsbyregistrering i Fyns Amt, Foreløbig orientering (pdf, 42MB, åbner i nyt faneblad/vindue).

Klik her for at komme til siden med Landsbyregistrering for Fyns Amt på Kulturarv Fyns hjemmeside (åbner i nyt faneblad/vindue).Sidst redigeret 7.1.2023