Bestyrelsen

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, og der er skiftevis 5 og 6 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Klik her for at se en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne, gældende fra generalforsamlingen 19.3.2022 til generalforsamlingen i 2023. Oversigten (pdf) er i udskriftsvenligt A4-format.


Sidst redigeret 23.6.2022