Historisk Samfunds egen historie

Formål
Historisk Samfund for Fyn har som sit formål at styrke interessen for øgruppens historie. Det gør vi ved at afholde foredrag, arrangere ture til historiske steder og ved at udgive artikler i årsskriftet Fynske Årbøger.

Oprindelig: To Historiske Samfund
I 1907 blev Historisk Samfund for Svendborg Amt stiftet, og i 1912 kom Historisk Samfund for Odense og Assens Amter til. Formålet var at styrke den historiske interesse hos folk uden for de lærdes snævre kreds.
Det gjorde de to Historisk Samfund ved at udgive
Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund og
Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter
med artikler om historiske emner med tilknytning til amterne, ofte med særlig vægt på lokal- og slægtshistorie.
Samfundene var også virksomme på områder, som der i dag ikke ofres så megen opmærksomhed på, fx rejsningen af mindesmærker på historiske steder eller over historiske personer.
Medlemstallet i Svendborg var i alle årene ca. 600. I Odense/Assens voksede medlemstallet hurtigt fra 250 til ca. 1000.
Svendborg Amts Historisk Samfund havde fra slutningen af 1920-erne svært ved at få kontingentindtægterne til at strække til, så nogle af årsskrifterne kom til at dække to år. Der var heller ikke råd til nye tiltag, fx udflugter, så generalforsamling, årsmøde og udflugt blev afholdt samme dag. Historisk Samfund for Odense og Assens Amter havde flere medlemmer og bedre økonomi, og kunne fra begyndelsen af 1930-erne begynde at arrangere udflugter, der ofte var meget velbesøgte. I årene 1929-32 udgav samfundet også A.R. Idums udgave af Biskop Jacob Madsens visitatsbog, det første større bogværk i Samfundets historie.

1939: De to Samfund bliver til ét
Efter grundigt forarbejde besluttede de to historiske samfund sig i 1938 for, at de fra 1939 skulle sammensluttes i Historisk Samfund for Fyns Stift. Blandt begrundelserne for sammenslutningen var

  • at Fyns Stift i historisk, administrativt og kulturelt udgjorde en organisk helhed,
  • at amtsgrænserne i i forhold til det havde forholdsvis ringe betydning,
  • at det fælles overhovedet betød mere end det, der skilte,
  • at et fælles Historisk Samfund ville få bedre økonomi end to
  • at ét historisk samfund ville kunne udgive en større, lødigere, righoldigere og smukkere udstyret Årbog.

Sammenslutningen lykkedes. Medlemstallet voksede, og nåede i 1946 imponerende 1750. Sommerudflugter og arrangementer havde stor tilslutning, størst måske besøg på Egeskov og Arreskov i 1950 og Erholm, Assens og Wedellsborg i 1959, hvor tæt på 700 deltog.
Fynske Årbøger, der erstattede de to samfunds årsskrift og årbog, er – bortset fra 1943 – udkommet hvert år.
Sideløbende hermed har Historisk Samfund udgivet en lang række af større værker, i 1944 – som erstatning for den manglende årbog 1943 – Harald Balslevs Fra fynske Præstegaarde.

Historisk Samfund har siden da ændret navn to gange, i år 2000 til Historisk Samfund for Fyns Amt, og i 2007 – da amterne blev nedlagt – til Historisk Samfund for Fyn.

Fynske Årbøger
Gennem tiden er der i årbogen bragt talrige artikler om den fynske fortid. Forfatterne har altid været en blanding af fagfolk fra øernes museer, arkiver, skoler og universitet, og historisk interesserede lægmænd, der hver især har tilført, og stadig tilfører, årbogen både dybde og bredde.
De seneste år har årbogens artikler været opdelt i en omnibus-sektion med forskellige artikler, og en tema-sektion med overskrifter som fx “Mad og drikke på fynsk”, “Familie”, “Tro” og “Fynske forbindelser”.
Årbøgerne er digitaliseret, og man kan søge i efter artikler ud fra årgang, forfatter, titel og/eller lokalitet. Find søgesiden her.
Bemærk, at Historisk Samfund for Fyn har copyright på artiklerne. Man må gerne udskrive eller gemme artikler til personligt brug, men man må ikke videregive artikler, hverken i udskrift eller som filer.

Andre bogudgivelser
Artikler i Fynske Årbøger fylder typisk 10-15 sider. Større afhandlinger er udgivet som selvstændige bøger. Blandt Historisk Samfunds bogudgivelser kan nævnes “Biskop Jacob Madsens visitatsbog“, først udgivet 1929-32 ved A.R. Idum, og igen i 1995 ved Jens Rasmussen og Anne Riising, og skriftserien “Historiske Studier fra Fyn“, 1977-82.
En række af de nyeste værker er stadig til salg, se dem på siden Bogudgivelser.
En del af de udsolgte værker kan nu findes digitaliseret, det gælder dels Historiske Studier fra Fyn, dels 1995-udgaven af Biskop Jacob Madsens visitatsbog.
Bemærk, at Historisk Samfund for Fyn har copyright på værkerne. Man må gerne udskrive fra et værk eller gemme værket på sin computer til personligt brug, men man må ikke videregive hele værker eller dele af værker, hverken i udskrift eller som filer.

Historisk Samfund for Fyn på facebook
Vi har de seneste år haft en side på facebook, se den på facebook-siden Historisk Samfund for Fyn.
I 2020 og 2021, hvor mange arrangementer og udflugter blev aflyst eller udsat, brugte vi facebook-siden til at foreslå udflugter til fynske seværdigheder og historiske lokaliteter. Nogle af disse opslag kan nu findes på hjemmesiden under “lokalt og links”, dels Udflugter og udflugtsmål, dels Alle de gode historier om Fyns historie.

Forsiderne fra Aarsskrift 1908 og Aarbog 1912 for Historisk Samfund for Svendborg Amt og Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. Skrives med usynlig skrift (hvid skrift på hvid baggrund).

Sidst redigeret 8.4.2022