Søg i Odense og Assens Amter 1913-38

Her kan du søge efter artikler i de fynske årbøger. Se søgetips til højre.

Årbøgerne er udkommet i tre “serier”
1908-1937: Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund.
1913-1938: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter.
I 1939 blev de to Historiske Samfund samlet i Historisk Samfund for Fyn, som siden da har udgivet Fynske Årbøger.

Du må læse så meget du vil, og du må også udskrive og gemme artikler fra de fynske årbøger til personligtbrug.
Hvis du ønsker at citere fra artiklerne i Fynske Årbøger, skal tydelig kildeangivelse angives: Forfatter, Titel, Årgang, fx

R. J. Jensen: Fra Hoveriets Dage. Aarbog for Odense og Assens Amter 1913

Der er tre måder at begrænse antallet af artikler på. De tre måder kan bruges enkeltvis, eller de kan kombineres.
1) Med dropdown-filtrene i et eller flere af felterne “Årgang”, “Titel”, “Forfatter” eller “Udgiver” over tabellen.
Klik på dropdown-pilen ˅ i feltet, så bliver der vist en liste over de værdier, der kan forekomme i feltet. Udpeg den værdi, der skal filtreres efter. Værdien bliver skrevet under feltet. Du kan vælge flere værdier ved at gentage processen.
Slet de valgte filterværdier ved at pege og klikke på de valgte værdier under felterne.
2) Ved at skrive tekst i felterne under tabellen.
2) Søg efter en vilkårlig tekst overalt: Skriv i søgefeltet over tabellen.

Udpeg en linje og klik på den, så åbnes den tilsvarende årbogsartikel i en ny fane eller et nyt vindue. Om det er ny fane eller nyt vindue er bestemt af browserindstillingerne.

ÅrgangTitelForfatterUdgiver
1913Kirkelammet. Et gammelt Sagn fra TommerupF. HjortOdense/Assens
1913Fra Hoveriets DageR. J. JensenOdense/Assens
1913En gammel Bylov fra 1718N. M. EllingOdense/Assens
1913Folkemuseet i Eiler Rønnovs GaardC. ReimerOdense/Assens
1913Lidt om 3 OdensegaardeC. ReimerOdense/Assens
1913Optegnelser om BroholmF. HjortOdense/Assens
1913Om Bevarelsen af vore historiske MindesmærkerH. L. MøllerOdense/Assens
1913Valget i Kerteminde 1855J. NielsenOdense/Assens
1913Komissionssagen ang. Toldsvig ved Hindsholm 1726 (En Smuglerhistorie fra Hindsholm)K. RasmussenOdense/Assens
1913Foreningsmeddelelser 1913Odense/Assens
1914Amtsbibliotheket i AssensJohn M. MøllerOdense/Assens
1914En MindekrandsR. J. JensenOdense/Assens
1914Danmarks ypperste Kunstsmed og hans Værker paa FynSophie BreumOdense/Assens
1914Vissenbjerg SelvejereK. RasmussenOdense/Assens
1914Lidt om den gl. Husflid paa den nordfynske Slette og en af dens ForkæmpereC. ReimerOdense/Assens
1914Fyns Folkemuseum, TilføjelseC. ReimerOdense/Assens
1914Om Borgmester Jørgen Nielsen i AssensF. HjortOdense/Assens
1914Søndersø Skole, Træk af Lærernes og Skolens HistorieN. M. EllingOdense/Assens
1914Nogle Optegnelser fra MiddelfartC. KlitgaardOdense/Assens
1914Bidrag til Frøbjergs HistorieF. HjortOdense/Assens
1914Foreningsmeddelelser 1914Odense/Assens
1915Kristen Larsen. Et TidsbilledeFernando LinderbergOdense/Assens
1915Bogense i gamle DageS. JørgensenOdense/Assens
1915Spredte Træk, fynske Personer vedrørendeC. ReimerOdense/Assens
1915Oldefars TestimoniumMartin SkovboOdense/Assens
1915Til Assens Latinskoles HistorieJohn M. MøllerOdense/Assens
1915Fra Kirkebogen [Gamtofte, Kjøng og Orte]John M. MøllerOdense/Assens
1915Fra Svenskekrigens TidR. J. JensenOdense/Assens
1915Hindsgavl Gods og dets BeboereH. HansenOdense/Assens
1915Nogle Træk af Grindløse Sogns HistorieP. E. JensenOdense/Assens
1915To Gaarde og deres BeboereP. AndersenOdense/Assens
1915Foreningsmeddelelser 1915Odense/Assens
1916Nordfyns hellige KilderJ. B. BangOdense/Assens
1916Glavendrup-StenenR. NielsenOdense/Assens
1916Uddrag af V. P. Seidelins Manuskript om Dreslette SognJohn M. MøllerOdense/Assens
1916Til Fangel Sogns PræstehistorieJohn M. MøllerOdense/Assens
1916En gammel fynsk Lægebog eller CyprianusKai G. UldallOdense/Assens
1916Dyrevenlighed i Begyndelsen af forrige AarhundredeC. ReimerOdense/Assens
1916Indberetninger om den økonomiske Tilstand i Vestfyn i 1735Kai C. UldallOdense/Assens
1916ÆbeløH. HansenOdense/Assens
1916Bidrag til Fyns Flora i det 18. AarhundredeFr. HeideOdense/Assens
1916Fra forrige TiderR. J. JensenOdense/Assens
1916Foreningsmeddelelser 1916Odense/Assens
1917Præsterne i Føns-Ørslev efter ReformationenA. R. Idum
Bidrag til Rørup Sogns Historie fra Aaret 1500 til 1800. Af F. Jensen-Vedding
Odense/Assens
1917Familierne von Heinen og Rosenørn paa UlriksholmPoul ReitzelOdense/Assens
1917Gamle Stednavne paa KertemindeegnenC. AndreasenOdense/Assens
1917En mærkelig Erindring fra Svenskekrigen 1659Frederik HjortOdense/Assens
1917En gammel Baag Herreds SlægtH. HansenOdense/Assens
1917Foreningsmeddelelser 1917Odense/Assens
1918Historiske Oplysninger om Brylle SognJohn M. MøllerOdense/Assens
1918Arkæologiske Undersøgelser i VestfyenA. R. IdumOdense/Assens
1918Et par Bemærkninger om ejendommelige Gadenavne i KertemindeVilhelm WollOdense/Assens
1918Rønninge-StenenH. Christian LarsenOdense/Assens
1918Den gamle Provst i Nørre-AabyGustav SchousboOdense/Assens
1918Tilføjelser til en gammel Baag Herreds SlægtH. HansenOdense/Assens
1918Foreningsmeddelelser 1918Odense/Assens
1919Historisk-topografisk Tidsskrifts-Index for Odense AmtChristian HeilskovOdense/Assens
1919Føns og Ørslev Kirkers HistorieA. R. IdumOdense/Assens
1919Roldhusmanden. En fynsk KvaksalverslægtK. CarøeOdense/Assens
1919Det ældste hidtil kendte Dokument paa danskH. RasmussenOdense/Assens
1919Tillæg til Artiklen om Gadenavne i KertemindeVilhelm WollOdense/Assens
1919Markernes gamle NavneGustav SchousboOdense/Assens
1919Kalentegodset til Vends Herreds PræsterA. R. IdumOdense/Assens
1919Et Par Bidrag til Kerteminde Bys Historie og TopografiVilhelm WollOdense/Assens
1919Sognepræstens Indberetning om Kjerteminde 1746Kai G. UldallOdense/Assens
1919Noget mere om Glavendrup-StenenMarius KristensenOdense/Assens
1919Wedellsborg. Træk af dets BygningshistorieVilhelm LorenzenOdense/Assens
1919Fra Embeds-ArkivetGustav SchousboOdense/Assens
1919Foreningsmeddelelser 1919Odense/Assens
1920Gamle Indskrifter i KertemindeVilhelm WollOdense/Assens
1920“Vatterspillet” i Kerteminde 1734 og dets EfterspilVilhelm WollOdense/Assens
1920Bidrag til Nørre Aaby Sogns HistorieGustav Schousbo
Fra Embedsarkivet. Et spørgsmål om Ligkister af Vidier eller Straa.
Odense/Assens
1920Kongeborgen HindsgaulH. HansenOdense/Assens
1920Optegnelser om TallerupFrederik HjortOdense/Assens
1920Sammenlignende SlægtsstudierH. HansenOdense/Assens
1920Gravpladsen ved SkrillingeJens RasmussenOdense/Assens
1920Risbro. En forsvunden vestfynsk HerregaardA. R. IdumOdense/Assens
1920Uddrag af Nørre Lyndelse KirkebogEmil PetersenOdense/Assens
1920Minder om Familien BryskeH. Berner Schilden HolstenOdense/Assens
1920Foreningsmeddelelser 1920Odense/Assens
1921En Husmandsfamilie fra Tommerup der binder den uddøde adelige Slægt von Pultz til den nulevende borgerlige Slægt PultzFrederik HjortOdense/Assens
1921Nogle Ligsten i Bogense KirkeP. ChristensenOdense/Assens
1921Fra det gamle DallundN. M. EllingOdense/Assens
1921En Indberetning om Kerteminde i 1722Vilhelm Woll
Vatterspillet i Kerteminde 1734 og dets Efterspil. Af Vilhelm Woll og A. R. Idum
Odense/Assens
1921Et Par Optegnelser fra Mesinge SognVilhelm WollOdense/Assens
1921Om Marsvinsjæger-Lauget i MiddelfartChristian BehrendtOdense/Assens
1921Et Møntfund fra OdenseGeorg GalsterOdense/Assens
1921En forsvunden Herregaard paa FønsskovA. R. IdumOdense/Assens
1921Breve fra en fyensk Soldat under Krigen 1848-50Carl von KohlOdense/Assens
1921Træk fra et Stamhus Grundlæggelse og fra et Bondestamhus’ NedlæggelseFrederik HjortOdense/Assens
1921Foreningsmeddelelser 1921Odense/Assens
1922Bidrag til det fyenske Ryttergods’ og Rytterskolernes HistorieF. HjortOdense/Assens
1922At mæle i KværstedeG. KnudsenOdense/Assens
1922Herregaarden og Stamhuset HindsgaulH. HansenOdense/Assens
1922Smaatræk fra VestfyenJ. RasmussenOdense/Assens
1922Fra Hindsholm for Hundrede Aar sidenAxelgaardOdense/Assens
1922En interessant Mark i KauslundeN. MortensenOdense/Assens
1922Fra det gamle Dallund [Tilføjelser og Rettelser]J. RasmussenOdense/Assens
1922Svenske Krigsfanger paa Fyen 1714G. SchovsboOdense/Assens
1922En forsvunden Kirke paa Vestfyen. Viby Kirke i Udby SognA. R. IdumOdense/Assens
1922Byfoged Jørgen Seerup Bies mærkelige BedrifterV. WollOdense/Assens
1922Bidrag til Indslev Sogns HistorieG. SchovsboOdense/Assens
1922Om den svenske Hærs Overgang fra Fyn til Laaland 1658V. Meier
Daabsfadet i Ollerup Kirke. Af Berner Schilden Holsten
Odense/Assens
1922Ivernæs’ – det senere Wedellsborgs – HistorieA. R. IdumOdense/Assens
1922Foreningsmeddelelser 1922Odense/Assens
1923Historiske Oplysning om Tommerup SognF. HjortOdense/Assens
1923Et lille Bidrag til Hindsholms Historie før Aar 1600AxelgaardOdense/Assens
1923Om den sorte DødV. MeierOdense/Assens
1923Om Kvægsygen paa Hindsholm i det 18. AarhundredeT. AxelgaardOdense/Assens
1923Nogle Optegnelser om Harritslevgaard og dens EjereMartine HansenOdense/Assens
1923Lidt om DegneG. SchovsboOdense/Assens
1923Tilføjelser og Rettelser til Ivernæs HistorieA. R. IdumOdense/Assens
1923Wedellsborg Historie fra Grevskabets Oprettelse 1682A. R. IdumOdense/Assens
1923Har Udby Kirke i Vends Herred haft Korrunding?A. R. IdumOdense/Assens
1923Præsterne i Asperup og RoerslevA. R. IdumOdense/Assens
1923En Rettelse [til 1922-Artiklen om Herregaarden Hindsgaul]Juel HansenOdense/Assens
1923Foreningsmeddelelser 1923Odense/Assens
1924Langesøs BygningshistorieH. Berner Schilden HolstenOdense/Assens
1924Et Bidrag til Hindsholms HistorieAxelgaardOdense/Assens
1924Minder og Overlevering fra ældre Tider i Skovby SognMartine HansenOdense/Assens
1924Et tilfældigt Fund [Sognepræst Hans Lauritzen]F. HjortOdense/Assens
1924Kerteminde MarkjorderWollOdense/Assens
1924En gammel KirkeblokWollOdense/Assens
1924Nikolaj Faber som SkolemandJensenOdense/Assens
1924Søndersø KirkeEllingOdense/Assens
1924Præsterne i SøndersøEllingOdense/Assens
1924To Fynboere, der vare forsvundne, men nu genfundneF. HjortOdense/Assens
1924Et lille Fund [Om Nr. Aaby Præstegaard]SchovsboOdense/Assens
1924Det andet danske HjemstavnskursusElse LaursenOdense/Assens
1924Foreningsmeddelelser 1924Odense/Assens
1925En 200 Aar gammel ValutaforbedringF. HjortOdense/Assens
1925Om “Øjet”. En Helligdom for Frey i Baag HerredH. BisgaardOdense/Assens
1925Bidrag til Køng Sogns HistorieH. J. DinesenOdense/Assens
1925Oluf Bager og hans EfterkommereRiedewaldt-SchøttOdense/Assens
1925Gamle Lønninger for LandbrugsarbejderF. HjortOdense/Assens
1925Fra Hekseprocessernes TidM. SkovboOdense/Assens
1925Genforenings-Mindesmærkerne i Odense AmtJ. VejlagerOdense/Assens
1925Historiske Oplysninger om Barløse SognCarisen-SkiødtOdense/Assens
1925Om Gaarden “Daaeholm” i Skovby SognMartine HansenOdense/Assens
1925Lidt mere om DegneG. SchovsboOdense/Assens
1925Brænderup Sogns PræstehistorieA. R. IdumOdense/Assens
1925Foreningsmeddelelser 1925Odense/Assens
1926Fra Christian V’s MatrikelArkivar Henrik LarsenOdense/Assens
1926Assens Skomagerlavs Skraa 1505Landsarkivar Hans KnudsenOdense/Assens
1926Ambrosius Stub og hans SlægtLærer M. J. LomboltOdense/Assens
1926Lidt om Historisk Samfunds GalleriProprietær F. HjortOdense/Assens
1926Havebrug paa Fyn i gamle Dage, særlig i Odense AmtHavearkitekt Joh. TholleOdense/Assens
1926Historiske Oplysninger om Gamtofte SognFolketingsmand J. C. A. Carlsen-SkiødtOdense/Assens
1926Sagn og Tro knyttet til Sten i Odense og Assens AmterHøjskolelærer A. F. SchmidtOdense/Assens
1926Hr. Mygind i Nørre AabyeEskil SørensenOdense/Assens
1926Foreningsmeddelelser 1926Odense/Assens
1927En Veterans Erindringer fra de slesvigske KrigeN. HansenOdense/Assens
1927En “Hustrumorder” fra Nørre SøbyLandsarkivar Hans KnudsenOdense/Assens
1927RenteritaksterLandsarkivar Hans KnudsenOdense/Assens
1927Minder fra Vestfyns KulturhistorieHøjskolelærer Olaf AndersenOdense/Assens
1927Professor Rasmus Nyerup og hans SlægtProprietær F. HjortOdense/Assens
1927Fyns Stifts patriotiske Selskab og dets Arbejde i Havesagens TjenesteHavearkitekt Johannes TholleOdense/Assens
1927Slotshaven i OdenseHavearkitekt Johannes TholleOdense/Assens
1927Nogle historiske Oplysninger om Flemløse SognFolketingsmand J. C. A. Carlsen·SkiødtOdense/Assens
1927Et Præsteepitafium i Husby KirkePastor A. R. IdumOdense/Assens
1927Sparretorn. Nogle Smaatræk om Gaarden og dens BeboerePastor A. R. IdumOdense/Assens
1927Brændhelt i Orte Sogn før og nuProprietær F. HjortOdense/Assens
1927Foreningsmeddelelser 1927Odense/Assens
1928Træk af Vandalismen i Fyenfhv. Landsarkivar Gustav Ludvig WadOdense/Assens
1928Jættestuefundet paa Dræby Mark, Marts 1827Museumsinspektør Chr. M. K. PetersenOdense/Assens
1928Urolige Hoveder i Kerteminde. Tidsbillede fra 1760’ernePolitimester V. WollOdense/Assens
1928Smaatræk fra de franske og spanske Troppers Ophold paa Fyn 1808Gaardejer Rasmus Jørgen JensenOdense/Assens
1928Baron Blixen-FineckeLærer N. M. EllingOdense/Assens
1928Landsarkiv og Lokalhistorie, Foredrag holdt ved Historisk Samfunds Generalforsamling 1928Hans KnudsenOdense/Assens
1928Nogle historiske Oplysninger om Haarby SognFolketingsmand J. C. A. Carlsen-SkiødtOdense/Assens
1928Historiske Bemærkninger om Enestegaardene, der indrammer Vissenbjerg SognProprietær F. HjortOdense/Assens
1928En Undersøgelse angaaende Korsebjerg og Personer og Slægter derfraProprietær F. HjortOdense/Assens
1928Foreningsmeddelelser 1928Odense/Assens
1929Træk af Himmelstruphus HistorieProprietær F. HjortOdense/Assens
1929Andet Jættestuefund paa Dræby MarkApoteker P. Helweg MikkelsenOdense/Assens
1929De “bundne” KirkedøreProvst G. SchovsboOdense/Assens
1929Handelslærling i Odense 1870-75Grosserer A. HeymannOdense/Assens
1929En dansk ukendt Soldats Grav fra Krigen 1848Proprietær F. HjortOdense/Assens
1929Jens Beldenaks Præster og ReformationenPastor P. SeverinsenOdense/Assens
1929“Frihaverne” i Fyns Stifts KøbstæderHavearkitekt Joh. TholleOdense/Assens
1929Foreningsmeddelelser 1929Odense/Assens
1930Anlæget af Sydfynske Jernbane (Odense-Svendborg)Søren DyhrOdense/Assens
1930Kerteminde Sognekirke i ældre og nyere TidPolitimester V. WollOdense/Assens
1930Nogle historiske Oplysninger om Dreslette SognFolketingsmand J. C. A. Carlsen-SkiødtOdense/Assens
1930Assens jødiske MenighedGrosserer Alfred HeymannOdense/Assens
1930Foreningsmeddelelser 1930Odense/Assens
1931Nogle historiske Optegnelser om Sønderby SognFolketingsmand J. C. A. Carlsen-SkiødtOdense/Assens
1931Lidt om Landsbyforhold i Bjærge HerrredHøjskolelærer Aug. F. SchmidtOdense/Assens
1931Bidrag til Kertemindes KulturhistoriePolitimester V. WollOdense/Assens
1931Præstehistorier fra GamborgFørstelærer N. MortensenOdense/Assens
1931Den romantiske Have ved SanderumgaardHavearkitekt Johs. TholleOdense/Assens
1931Dalum Klosters Historie indtil 1536Sognepræst A . R. ldumOdense/Assens
1931Degneliv i gamle DageFørstelærer N. M. EllingOdense/Assens
1931Bogenses Brand 1575Bibliotekar Chr. BehrendOdense/Assens
1931Svenskerne i Dalum 1658Lektor Hans H. FussingOdense/Assens
1931Foreningsmeddelelser 1931Odense/Assens
1932Tidligt Stavnsbaand paa Grevskabet WedellsborgLandsarkivar Hans KnudsenOdense/Assens
1932Et Inddæmnings-Projekt fra 1726 (Taarup Strand ved Kerteminde)Politimester V. WollOdense/Assens
1932“Militær-Gewalt” i Kerteminde 1721Politimester V. WollOdense/Assens
1932Kan den historiske Viden om vore Stednavnes Oprindelse have praktisk Betydning for Landmændene? Af Proprietær Fr. HjortOdense/Assens
1932Fra den gamle nordvestfynske LandsbyHøjskolelærer Aug. F. SchmidtOdense/Assens
1932Dalum Kloster. Et Bidrag til dets Historie efter BeformationenCand. theol. Johannes BergOdense/Assens
1932Nogle historiske Oplysninger om Helnæs SognFolketingsmand J. C. A. Carlsen-SkiødtOdense/Assens
1932Odense Slotshave og dens Gartnere. Nogle supplerende OplysningerHavearkitekt Johs. TholleOdense/Assens
1932Bidrag til Baag Herreds Historie, 1Postbud P. JensenOdense/Assens
1932Hr. Christen Andersen Holm, Sognepræst i Vigerslev og VevlingeLæge Henry LauridsenOdense/Assens
1932Brudevielsen 1762 i Vævlinge KirkeLandsarkivar Hans KnudsenOdense/Assens
1932Foreningsmeddelelser 1932Odense/Assens
1933Vedtægt om Begravelser udi Lunde Herred. Anno 1717Pastor emeritus Erh. QvistgaardOdense/Assens
1933Fundats for den af Anna Trolle, sal. Erich Bildes till Kiersgaard i 1712 oprettede Skole i Brenderop ByeErh. QvistgaardOdense/Assens
1933Taksering af Ejendommene i Kerteminde 1645Politimester V. WollOdense/Assens
1933Kerteminde under SvenskekrigenPolitimester V. WollOdense/Assens
1933En Provsteretssag fra GamborgLærer J. HasseriisOdense/Assens
1933Ejendomsbønder under Grevskabet WedellsborgLandsarkivar Hans KnudsenOdense/Assens
1933Nogle Oplysninger om Sandager Næs og dets BeboereGaardejer Rasmus Jørgen JensenOdense/Assens
1933Sagnet om Oluf Bagers MøntMuseumsinspektør Georg GalsterOdense/Assens
1933Professor Rasmus Kristian Rasks ForfædreProprietær Fr. RasmussenOdense/Assens
1933Rørup KirkeChauffør J. V. SørensenOdense/Assens
1933Den første Klædefabrik i OdenseRadiotelegrafist N. G. LangeOdense/Assens
1933“Fyenske Antiquiteter” 1606Lektor Hans H. FussingOdense/Assens
1933Nogle historiske Oplysninger om Søby-Turup Sogne i Baag HerredFolketingsmand J. C. A. Carlsen-SkiødtOdense/Assens
1933Mindestenene ved Brende MølleGaardejer Rasmus Jørgen JensenOdense/Assens
1933Lidt om Slægten RadoorProprietær Fr. HjortOdense/Assens
1933Om Kalkmalerierne i Søndersø KirkeKonservator Egmont LindOdense/Assens
1933Bidrag til Baag Herreds Historie, 2Postbud P. JensenOdense/Assens
1933Foreningsmeddelelser 1933Odense/Assens
1934Træk af Næsbyhoved Søs historieFhv. Højskoleforstander Kr. TårupOdense/Assens
1934Om Borgerskabets Læsning i det 17. AarhundredePolitimester V. WollOdense/Assens
1934Fra vore Oldeforældres Tid. Træk af Livet i Kerteminde ved forrige Aarhundred-SkiftePolitimester V. WollOdense/Assens
1934En Gave til Landsarkivet for FyenLandsarkivar Hans KnudsenOdense/Assens
1934Bidrag til Baag Herreds Historie, 3Postbud P. JensenOdense/Assens
1934Mindesmærket om Kampene i Fauerskov under Grevefejden 1534-35Proprietær Fr. HjortOdense/Assens
1934Slaget paa Faurskov BankerSognepræst A. R. IdumOdense/Assens
1934Foreningsmeddelelser 1934Odense/Assens
1935Årbogen udkom ikke dette årOdense/Assens
1936Carolinekilde og CarolinekildefesterneFhv. Højskoleforstander Kr. TårupOdense/Assens
1936Fra Ejby Sogn. Af Hansine Sørensens OptegnelserHøjskolelærer Aug. F. SchmidtOdense/Assens
1936Den gamle Kro [Gribsvad Kro]Forfatterinde Christine ReimerOdense/Assens
1936Bidrag til Baag Herreds Historie, 4Postbud P. JensenOdense/Assens
1936Foreningsmeddelelser 1936Odense/Assens
1937Et tilbageblik paa de 25 Aar i Historisk SamfundFr. Hjort
Tillæg til et Tilbageblik. Af N. M. Elling
Odense/Assens
1937Nordfyens Bebyggelse og SkoveHenrik LarsenOdense/Assens
1937Middelfart Kirke og Gejstlighed før ReformationenProvst G. SchovsboOdense/Assens
1937Bidrag til Kerteminde Købstads Historie i det 18. AarhundredeV. WollOdense/Assens
1937Fra HelnæsProvst F. SchovsboOdense/Assens
1937Folkeskoler og Lærere i Odense i Begyndelsen av det 18. AarhundredeHans H. FussingOdense/Assens
1937En Orgelbyggers LæreaarHolger HansenOdense/Assens
1937Et Brev fra Thomas Birckerod til A. H. FranckeP. G. LindhardtOdense/Assens
1937Lidt om Carl Bagger og hans Hustru, særlig deres Liv i Odense og Deres EftermæleChristine ReimerOdense/Assens
1937Skuespillerinden Johanne Amalia Streng, Født Thieme. Et Blad af Odenses TeaterhistorieV. WollOdense/Assens
1937Foreningsmeddelelser 1937Odense/Assens
1938Lidt om Landboforholdene i Nørreby gennem 250 AarV. SpannerOdense/Assens
1938Konflikten mellem Baronen paa Schelenborg og hans Fæstere i Aarene 1717-18V. WollOdense/Assens
1938Lidt mere om Kerteminde Sognekirke. Tillæg til Artiklen i Aarbogen 1930V. WollOdense/Assens
1938Kerteminde Skipper-Ligbærer-Lav, dets Stiftelse og ældste HistorieV. WollOdense/Assens
1938En Foredragsforening i Rønninge 1863-84Jeppe HansenOdense/Assens
1938Det gamle Odense falder, og “Det ny faar Fæste”Christine ReimerOdense/Assens
1938Fyenske Antiquiteter. Et SupplementHans H. FussingOdense/Assens
1938Mindeord om Gymnastikdirektør, Cand. Polyt. Niels Hansen RasmussenFr. HjortOdense/Assens
1938Foreningsmeddelelser 1938Odense/Assens


Sidst redigeret 22-1-2023