Arrangementer 10 år tilbage


2023

Lørdag den 21. januar 2023 kl. 14.00-16.00
Biskop Laurids Jacobsen Hindsholm
Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen fortæller om den fynske biskop Laurids Jacobsen Hindsholm (1600-1663), som var født på Hindsholm. Her voksede han op i sin fars præstegård i Viby og blev lærer i Odense hos lensmanden på Odensegaard, inden han blev præst og provst i Ærøskøbing. Kongen hentede ham til København som hofprædikant, og i 1651 vendte han hjem til sin fødeø som biskop. Som biskop fungerede han i de urolige år under svenskernes besættelse. I perioder førte han dagbøger, hvor han noterede stort og småt fra sin hverdag, sit liv og sin karriere. Dagbøgerne er nu publiceret i en kildeudgave af historikerne Michael Dupont og Mogens Kragsig Jensen i regi af Historisk Samfund for Fyn.

Lørdag den 25. marts 2023 kl 12.30 – 15 (Bemærk tidspunktet)
Generalforsamling og 175-året for Den Grundlovgivende Forsamling
Årets generalforsamling afholdtes i Borgerforeningen i Svendborg. Inden generalforsamlingen skulle historiker og forfatter Olaf Søndberg fortælle om Den Grundlovgivende Forsamling, men da Olaf Søndberg blev syg, påtog Thorkil Jacobsen opgaven ud fra Olaf Søndbergs manuskript.

Søndag den 14. maj 2023 kl. 13.30 – 16.00
Besøg på Hesselagergaard og i Hesselager Kirke
Hesselagergaard er en af landets fineste herregårde. Den blev (gen)opført af kansler Johan Friis på overgangen mellem middelalder og renæssance. Tavlen på facaden siger 1538. Huset står næsten som på hans tid. Henrik Blixen-Finecke, hvis familie har ejet Hesselagergaard siden 1905, fortalte først om husets historie, og derefter viste Henrik og Birgitte Blixen-Finecke os rundt i huset i mindre hold.
I Hesselager Kirke fortalte sognepræst Hanne Thordsen om kirkens spændende historie og inventar, og i våbenhuset så vi det 3,65 m lange Hesselagertæppe om egnens historie, broderet af 10 lokale brodøser.

Torsdag den 15. juni 2023 kl. 14 – 18
Hofmansgave og inddæmningerne
Vi startede ved det lille inddæmningsinformationscenter ved Fjordmarken, hvor cand. phil. i historie Ellen Warring fortalte om inddæmningsarbejdet.
Derefter gik turen til lystbådehavnen i Otterup, hvor der blev serveret kaffe og kage.
Så kørte vi til godset Hofmansgave, der i 1783 blev købt af Niels de Hofman og fik navnet Hofmansgave. Slægten Hofman var i deres samtid blandt de dygtigste landmænd og forstmænd. I 1959 blev godset omdannet til en fond, hvis formål er forskning inden for landbrug og bevarelse af Hofmansgave og den dertil knyttede kulturarv. I hovedbygningen fik vi en grundig fortælling både om huset og familien, og i parken fortalte Poul Hedegaard om de mange sjældne træer og planter. Der var også mulighed for at besøge Kartoffelmuseet og Ausa og Ellen Hofman-Bangs skitsesamling.

19.-22. august 2023
4-dages tur til historiske steder i Skåne
Efter Turen til Gdansk i 2021 havde vi mod på endnu en tur til udlandet. Denne gang gik turen til de historiske steder i Skåne. Vi fik en overnatning i Ystad og to i Kristianstad, og med udgangspunkt i disse byer gik turen til de mest seværdige og spændende herregårde og kirker m.m. i de skånske landsdele. Vores guide var lektor i middelalderhistorie Lars Bisgaard.
Se det detaljerede program for turen til Skåne her (åbner i nyt faneblad).

Lørdag den 23. september 2023 kl. 13.30-17
Herregården Kærsgaard med Morten Korch-museet og Vogn- og Seletøjsmuseet, Brenderup
Kærsgaard gods rummer dels et Morten Korch Museum, drevet af Foreningen Morten Korchs Venner, og et Vogn- og Seletøjsmuseum. Vi blev vist rundt i de to museer, og Henri Hage fortalte om den enestående samling af seletøj og kareter. Efter en kaffepause i vognmuseet fik vi lov til at komme ind i hovedbygningen, hvor vi i den ovale havestue bl.a. så de franske tapeter fra 1830. Godsets historie blev gennemgået af lektor Michael Bregnsbo. Der bliver serveret kaffe og kage.

Lørdag den 18. november 2023 kl. 14.00 – 16.00
Årbogsudlevering i Ansgargården ved Ansgars Kirke
Vores traditionsrige udlevering af årets udgave af Fynske Årbøger skete igen i Ansgars Kirkes smukke kirkesal. Et par af bidragsyderne fortalte om deres artikler, og alle fremmødte fik udleveret deres eksemplar af årbogen. Vi hørte også om det kommende års arrangementer. Der var som sædvanlig kaffe og kage, og hertil levende musik.


2022

Lørdag den 22. januar kl. 13.30-16
Fra spang til Storebæltsbroen. Danmarks broer i 2000 år
Storebæltsbroen er Danmarks største. Jernbanebroen og tunnelen fejrede 25-års jubilæum i 2022 og bilbroerne året efter. Tilsammen udgør de et økonomisk og teknologisk højdepunkt i dansk brobyggeri. Teknisk er de langt fra de første primitive broer, der blot var et bræt over et vandløb, en såkaldt spang. Den tekniske udvikling er gået i spring, og det er de økonomiske og administrative rammer også. Det fortalte Jørgen Burchardt om via et udvalg af Danmarks mere end 22.000 broer.
Burchardt er næstformand i Vejhistorisk Selskab og har et omfattende forfatterskab om vejtransport, konstruktion og broer bag sig. Se mere www.vejhistorie.dk og www.burchardt.name.
Arrangementet var todelt: Kl. 13.30-13.50, med mødested ved Fyrvej 1/1A kl. for dem, der ville se færgelejer, moler og broer. Derefter, med mødetid kl. 14.00, Jørgen Burchardts foredrag i Cafe Sct. Knuds, Slipshavnsvej 16.

Onsdag den 9. februar kl. 16.30 – 18.00
Olympiaden før og nu!
Else Trangbæk, prof. emirita ved Københavns Universitet, fortalte om bogen Olympiske værdier og konflikter – Ivar Vind en dansk frontkæmper. Bogen er udkommet i 2021. Ivar Vinds søn, Erik Vind fra Sanderumgaard, fortalte om sin far.
Et samarbejde med Historiens Hus, Odense.

Lørdag den 19. marts kl. 14-16.30
Generalforsamling og Fyens Stiftstidende
Generalforsamlingen 2022 afholdtes i Historiens Hus. Inden generalforsamlingen fortalte forhenværende stadsarkivar Jørgen Thomsen om Fyens Stiftstidendes historie. Avisen har 250-årsjubilæum, idet den udkom første gang i 1772 under navnet Kongelig Privilegerede Odense Adresse-Contoirs Efterretninger. Avisen er Danmarks næstældste endnu eksisterende. Den overgås kun af Berlingske Tidende, der kan føre sin historie tilbage til 1749. Oprindelig var det en ugeavis. I 1852 skiftede den navn til Fyens Stiftstidende. Avisen var fra begyndelsen konservativ, fra 1852 tilknyttet højre og siden det konservative parti frem til 1975, hvor partitilknytningen ophørte. Foredraget ledsagedes af billeder.

Lørdag den 21. maj kl. 12-17
Pipstorn og Holstenshuus
Vi tog på en guidet tur i skovområdet Pipstorn, hvor både naturens og menneskenes historie folder sig ud for øjnene af os. Gravhøje ligger rundt i skovlandskabets stejle bakker og små lysninger. Gåturen i det smukke område tog halvanden time, mens vi hørte om fortidens menneske og tro og om det frodige planteliv. Efter turen drak vi kaffe ved Lucienhøj 16 med udsigt over havet og fortsatte til Holstenshuus. Holstenshuus’ have er anlagt som rokokohave i 1753 af den nuværende ejers fire x tipoldefar, Adam Christoffer Holsten. Det var arkitekten G. D. Tschierske, der tegnede anlægget, som i høj grad udnytter højdeforskellene til at danne forskellige rum i haven. Det var Ditlev Berner selv, der viste rundt og fortalte. Derefter gik turen til Horne kirke, som er Fyns eneste rundkirke. Her fortalte Hanne Wolfsberg fra menighedsrådet om kirkens historie og dens spændende inventar.

Søndag den 12. juni kl. 15 – 17
Højskolesangbogen i 100 år – alsang i det grønne
I 1922 udkom 10. udgave af højskolesangbogen. De fire fynske komponister, Thomas Laub, Carl Nielsen, Thorvald Aagaard og Oluf Ring, stod for udgivelsen, der var en nyskabelse af sangbogen. De fire bidrog med i alt 200 nye melodier! Samtidig udkom for første gang en melodibog med harmoniserede melodier til alle sangene.
Det fejrede vi i Vejstrup, hvor komponisten Oluf Ring ligger begravet på kirkegården. Fejringen foregik derfor i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Fyn og Vejstrup Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Anders Carlsson samt med organist ved Vor Frue kirke, Svendborg, Povl Chr. Balslev, som i efteråret 2021 udkom med en bog om netop Oluf Ring. te

Søndag den 14. august kl. 13.00 – cirka 17.30
Det nordlige Langelands historie
Steensgaard på Langeland, godsforvalternes historie – set ud fra Tranekær – og Medicinhaverne Vi mødes på herregården Steensgaard, hvor ejeren, Charlotte Steensen-Leth, viste os rundt og fortalte om slægtens og gårdens spændende historie med det dramatiske højdepunkt i svenskekrigene i 1600-tallet. Derefter mødtes vi i Tranekær, hvor vi drak kaffe i “Generalen”, der har til huse i en af Tranekær Slots gamle staldbygninger. Pia Sigmund og Thorkil Jacobsen fortalte om godsforvalternes historie og gav et rids af slottets historie. Vi sluttede af i en af Langelands største seværdigheder, Medicinhaverne. Her har frivillige i de senere år anlagt de fineste haver, bl.a. en historisk urtehave, en have med gamle frugttræer, en Hildegard af Bingen-have m.m.

Søndag den 18. september kl. 13.30 – cirka 17.00
Landsbyen Vester Skerninge med kro, kirke og gårde og Skjoldemose – en smuk herregård med mure fra 1662
I 2022 kunne Vester Skerninge Kro fejre sit 250-års jubilæum. I den anledning besøgte vi kroen og den velbevarede landsby i godt selskab med lokale eksperter. Rudi Rusfort, lokalformand for By & Land, bor over for kirken. Han fortalte om Krovej-miljøet, og pens. lærer Arne Ebsen, Lokalhistorisk Arkiv, fortalte landsbyhistorier og om bindingsværksgårdene, mens vi drak kaffe. Derefter kørte vi til herregården Skjoldemose, hvor husets frue, Desirée Ulrich, serverede vin og småkager i herregårdens gamle køkken, og lektor Lars Bisgaard fortalte om gårdens historie. Skjoldemose har en ærværdig historie, der går længere tilbage end selve bygningsåret 1662. Kendte fynske adelige har ejet stedet gennem tiderne. Siden 1905 ejes det af familien Ulrich.

Lørdag den 19. november
Lancering af Fynske Årbøger 2022
Også i 2022 sluttede vores program med udlevering af årets udgave af Fynske Årbøger,og igen i Ansgar Kirkes smukke kirkesal. Nogle af forfatterne fortalte om deres artikler, og alle fremmødte medlemmer kunne få udleveret deres eksemplar af årbogen. Det kommen års arrangementer blev præsenteret, og så var der selvfølgelig kaffe og kage.
2
2021

Lørdag den 16. januar kl. 14-16…. Flyttet til lørdag den 6. november pga. corona.
Fyn i ord, sang og toner

Lørdag den 20. marts kl. 14-16.30 …. Flyttet til mandag den 7. juni kl. 19-21 pga. corona.
Generalforsamling og fynske rytterskoler i 300 år

Søndag den 9. maj kl. 10.30-16
Brende Ådal og Erholm Gods. Vandring i det vestfynske kulturlandskab
og besøg på Erholm Gods ved Aarup

Museumsinspektør Maria Lauridsen er vores guide på et par timers vandring på Vestfyn. Vi begynder i kulturlandskabet ved Håre Mose, der byder på velbevarede gravhøje fra bronzealderen, og det tilhørende moselandskab, hvor man i bronzealderen og jernalderen har foretaget ofringer. Vi skal også længere frem i tid og høre om opdyrkningen af Danmark, se højryggede agre og velbevarede hulveje.
Vi drikker kaffe i Gelsted Kro, der ligger på vejen til Erholm Gods.
Godsets ejere, Trine og Jan Cederfeld, viser rundt i parken, og historisk konsulent Rasmus Agertoft fortæller om godsets historie. Hovedbygningen skal ses i samspil med den omgivende park, som er blandt de bedst bevarede herregårdsparker i engelsk romantisk-landskabelig stil.

Mandag den 7. juni kl. 19-21
Generalforsamling og fynske rytterskoler i 300 år
Årets generalforsamling afholdes i Brylle i en af de få stadig tilgængelige fynske rytterskoler, bygget omkring eller lige efter 1721. Nu huser bygningen Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening, Tommerup.
Før generalforsamlingen vil museumsinspektør Ellen Warring fortælle historien om det fynske rytterdistrikt og om de 20 fynske skoler, der blev opført mellem 1721 og 1727.

Lørdag den 12. juni kl. 10-14
Hellerup Gods og kirke. Søllinge gamle skole
Middelalder-godset Hellerup fremstår i dag som en smuk toetages, hvidkalket bygning med rødt tegltag. Godset har i mange år tilhørt slægten Sehested Juul. I 2003 købte Knud Erik Hansen og Inge Marie Jensen stedet. De har gennemført en omfattende renovering, så stedet bl. a. kan fremstå som en værdig ramme for en udstilling af firmaet Carl Hansens møbler. Ejerne viser selv rundt.
Ved siden af godset ligger Hellerup kirke, som er en meget velbevaret romansk kirke fra ca. 1200 bygget i teglsten. Cand. mag. Thorkil Jacobsen vil fortælle om kirken og godsets historie.
Efter en let frokost i Søllinge forsamlingshus (som er betalt) ser vi Søllinge gamle skole fra 1793. Den blev bygget for midler skænket af komtesse Louise Charlotte Sehested Juul til Hellerup gods og blev brugt til 1962. Den er nu et fint lille museum.

Lørdag den 21. august kl. 9.15-17.30
Udflugt til Strynø
Vi skal besøge Strynø Frugthave, hvor Mette Meldgaard vil fortælle og vise rundt. Der er smagsprøver, og most kan købes. Efter dette er der frokost på Mejeriet, og derefter vil Skjold Christensen, der leder lokalarkivet på Strynø, lede en byvandring og rundvisning. Vi slutter med kaffe på Strynø Kro og tager færgen fra Strynø kl. 16.45. Arrangementet kan gennemføres til fods, men vi medbringer biler aht. evt. gangbesværede.

20– 23. September 2021
Tur til Gdansk i Polen
Gdansk er det polske navn for den gamle hansestad Danzig, som er et af de steder i Europa, hvor der er mest historie per kvadratkilometer. Her startede Anden Verdenskrig 1. september 1939, og byen var i 80’erne hovedsæde for Solidaritet, som skulle give et afgørende bidrag til at vælte det kommunistiske styre i Østeuropa. Vi har to hele dage til rådighed i byen, og vi ser Museet for Solidaritet, der i 2016 fik den europæiske museumspris, og det nye og internationalt roste Anden Verdenskrig museum. Det har været genstand for en heftig strid om, hvordan polakkerne skal forstå deres egen historie.
Der bliver også tid til en byrundtur og et besøg på middelalderborgen Marienburg, der var hovedsæde for den tyske orden og er udpeget til UNESCOs verdenarv.

Lørdag den 6. november kl. 14-16
Fyn i ord, sang og toner
Fynske digtere og komponister – en mosaik af historier og sange
Organist og forfatter Poul Chr. Balslev og historiker Pia Sogmund fortæller om fynske digtere og deres møder med fynske komponister. Vi skal opleve den fynske historie gennem teksterne og melodierne. Blandt komponisterne er de fire fynboer, der stod bag højskolesangbogens udvidede udgave (10. udgave) i 1922: Thomas Laub, Carl Nielsen, Thorvald Aagaard og Oluf Ring. Nu er 19. udgave netop udkommet.
Poul Chr. Balslev spiller til nogle af sangene, og der bliver mulighed for at synge med.

Lørdag den 20. november kl. 14-16.30
Lancering af Fynske Årbøger 2021
Et af årets højdepunkter i Historisk Samfund for Fyn er lanceringen af årets udgave af Fynske Årbøger med spændende artikler om Fyns historie. Alle fremmødte medlemmer kan få deres årbog med sig hjem. Vi fortæller om det kommende års aktiviteter. Nogle af årbogens bidragydere vil fortælle om deres artikler.


2020

Lørdag den 25. januar kl. 14-16
Smugleriets kulturhistorie på Sydfyn
Den glemte grænse – sydfynsk smugleri fra kvæg smugleri til spritfærger.
Smugleri har været en sydfynsk folkesport i generationer. Alle samfundslag, fra fiskere og adelsfolk frem til vore dages lystsejlere, har benyttet øhavets perfekte beliggenhed som omdrejningspunkt for lyssky handler med kvæg, brændevin og cigaretter.
Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen har gennem kildestudier og interviews af både smuglere og toldere stykket smugleriets historie sammen fra 1800-tallet til i dag. Det er en historie fyldt med kreative påfund, modvilje mod autoriteter og flydende grænser.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Svendborg Museum og Folkeuniversitetet i Svendborg.

Lørdag den 7. marts kl. 13-17
Generalforsamling og foredrag
Munkebo Bakke – ny viden om vikingetiden på Nordøstfyn
I 2015, 2017 og 2018 har Østfyns Museer udført en række arkæologiske udgravninger på Munkebo Bakke. For hvert år er der gjort nye og spændende fund, som har øget vores indsigt i den rolle, som den naturskabte Munkebo Bakke har spillet i vikingetiden. Bakken har vist sig at være et vigtigt strategisk punkt for datidens magtelite. Museumsinspektør, arkæolog Malene Refshauge Beck vil fortælle om fundet af vikingehallen på Munkebo Bakke og de mange nye detektorfund i forhold til Ladbygraven.
Sted: Det gamle rådhus i Kerteminde, som nu er Kerteminde kirkes kulturhus, Præstestræde 4, Kerteminde.

Ravnholt gods
Gods, kirke og smedje. Midtfynske herligheder
Rundtur til Ravnholt Gods, Sdr. Nærå Kirke, Hudevad Smedjemuseum og rundgang omkring Ravnholt gods. Historisk konsulent Rasmus Agertoft fortæller om godsets historie sammen med ejeren, Christian Sehestedt Juul. Godset rummer en kompliceret bygningshistorie, som strækker sig fra renæssance til ny-renæssance.
Dernæst besøger vi Sdr. Nærå Kirke, Kirkevej 9, 5792 Aarslev. Nordvæggen i kirken har et kalkmaleri, der måske viser mordet på ærkebiskop Thomas Becket. Ph.d. Henry Bainton fra SDU vil fortælle om kirken og kalkmaleriet. Kirken rummer også kalkmalerier af Træskomaleren.
Efter kaffe i konfirmandstuen i Rolfsted venter et besøg på Hudevad Smedjemuseum, Hudevad Byvej 21, 5792 Aarslev. Vi bliver vist rundt i museet, får en demonstration af smedehåndværket og hører om udviklingen fra landsbysmedje (omkring 1850) til international industrivirksomhed.

Lørdag den 22. august 2020
Herregården Lundegård, Brobyværk og Nr. Broby kirke
Vi besøger herregården Lundegård, hvis hovedbygnings nuværende udseende stammer fra omkring 1800, men både den og herregården som sådan er betydelig ældre og har bl.a. tilhørt Christian den 4.s svigermor, Ellen Marsvin og hans hustru, Kirsten Munk. Inden afgang er der kaffe og kage i herregårdens cafeteria.
Dernæst gør vi holdt ved stedet, hvor Brobyværk våbenfabrik lå indtil 1658, og historikeren ph.d. Lars Christensen fortæller historien om den. Dernæst tager vi til Nr. Broby kirke, hvis altertavle er udført af Claus Berg, som Lars Christensen også vil fortælle nærmere om.

Lørdag den 19. september kl 14
Det stockholmske blodbad
”Det stockholmske blodbad” er Christian den 2.s største ugerning og som sådan grundigt undersøgt af både danske og svenske historikere. De er langt fra enige om, hvad der skete. Var det planlagt eller impulsivt? Var det alene kongens ansvar, eller fik han hjælp af flere svenskere? Og hvordan kunne han overhovedet komme af sted med det, når han havde givet landets ledere amnesti? Foredraget fokuserer på disse spørgsmål, idet baggrunden opridses, og blodbadets konsekvenser for det dansk-svenske forhold skitseres.
Lektor ved SDU Lars Bisgaard har netop skrevet en bog om Christian den 2. og vil indvi os i sit forskningsarbejde. Christian den 2. er begravet i Odense domkirke, og arrangementet laves i samarbejde med Domkirkens menighedsråd.


2019

Lørdag den 26. januar 2019 kl. 14.00
Middelfart Venstreblad og lensafløsningsloven 1919
Middelfart Venstreblad, der var radikalt, var fra 1892 til dets endelige ophør i 1993 en markant og selvstændig røst i den offentlige debat både lokalt og landspolitisk. Forfatteren Hans Walmar vil fortælle om avisen, dens udvikling, holdninger og plads i lokalsamfundet. Et af de emner, bladet havde en markant mening om, var lensafløsningsloven af 1919, som altså fylder 100 år i år.
Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen, fortalte om denne lovs baggrund, tilblivelse og konsekvenser. Undervejs serveredea kaffe og kage.
Sted: Aarup Bio, Bredgade 75, Aarup
Arrangementet fandt sted i samarbejde med Industriens Foredragsforening og Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Lørdag den 9. marts 2019
Generalforsamling og et bystævne
I landsbyen Birkum i det sydøstlige Odense ligger en rundkreds af sten på et centralt sted. Her mødtes landsbyens bønder i tidligere tider for at drøfte ve og vel for alle. Birkum er et af mange steder på Fyn, hvor der findes et velbevaret bystævne. Gårdejer Hans Edvard Bjærre fra Birkum vil fortælle om bystævnet, bistået af Maria Rasmussen, leder af Fraugde Lokalhistoriske Arkiv.
Efter kaffe og kage i Birkum Forsamlingshus følger den årlige generalforsamling i Historisk Samfund for Fyn, hvor du kan høre om, hvad det forgangne år har budt på, og være med til at vælge nye medlemmer til foreningens bestyrelse.
Mødested: Bystævnet i Birkum, hjørnet af Ørbækvej og Birkum Byvej. Derefter: Birkum Forsamlingshus, Ørbækvej 713, 5220 Odense SØ. Parkering ved forsamlingshuset.

Lørdag den 4. maj 2019
Lundsgaard gods og Agnes Henningsen
Lundsgaard ved Kerteminde er fra 1765, men herregårdens historie går længere tilbage, og den har været i en række fremtrædende danske og indvandrede tyske adelsfamiliers eje. Den nuværende ejer, Rudolf Iuel, vil berette nærmere om Lundsgaards lange historie. Derefter indtager vi kaffe og kage i AGNES H. Denne café har navn efter forfatterinden Agnes Henningsen (1868-1962), der var datter af godsets forpagter, og selv var hun med sit forfatterskab centreret om kønspolitisk frigørelse en særdeles kontroversiel skikkelse i sin samtid. Forfatteren Pia Juul vil fortælle mere om Agnes Henningsens liv og værker. Pia Juul er medlem af Det Danske Akademi. Hun har skrevet om Agnes Henningsen i Danske Digtere i det 20. århundrede.

10. september 2019 kl. 20.00
Mød Peter Brandes
Kunstneren Peter Brandes fortæller om sit forhold til Lauritz Mikkelsen.
Som ung blev maleren Peter Brandes påvirket af Lauritz Mikkelsen. De stammer begge to fra Assens-egnen. Peter Brandes vil fortælle om Laurits Mikkelsen og om sit forhold til ham.
Lauritz Mikkelsen (1879-1966) blev født i Sverige, men flyttede som barn til Saltofte ved Assens. Her hentede han inspiration til sine værker. Mikkelsens motiver skildrer landbruget, hvor heste og køer er kendte motiver. Han var i malerlære på teknisk skole i København og elev ved kunstakademiet i København. Mikkelsen deltog på en række udstillinger, heriblandt Charlottenborgs Forårsudstilling 1901-34, 1936, 1940-42, og deltog også på Landsudstillingen i Århus 1909, samt verdensudstillingen i Rom 1911. Også mere lokalt udstillede Lauritz Mikkelsen sine værker, som fx. Den fynske forårsudstilling.
Sted: Tobaksgården 7, Assens. Pris: 50 kr. Tilmelding til: ture3@histfyn.dk

Søndag den 18. august 2019
Lyø
Lyø er i dag kendt som et lille paradis i Det sydfynske Øhav, men øen har en lang og dramatisk historie bag sig. Mest kendt er begivenhederne i maj 1223, da Valdemar Sejr og hans søn blev taget til fange og bortført til Tyskland af grev Henrik af Schwerin. Lyø er hjemsted for en af landets mest velbevarede landsbyer, men også en række særegne skikke og traditioner. I 1900-tallet var Lyø genstand for en betydelig etnologisk opmærksomhed, og en stor del af indholdet i ’Landbokvinden’ stammer fra Lyø. Vi skal med to kyndige guider rundt på både øen og i landsbyen.
Vi sejler med Øfærgen fra Faaborg og modtages på havnen af øguide Mogens Windeleff, der bringer os rundt på øen i små traktorvogne. Efter rundturen indtager vi vores medbragte mad i landsbyen. Efter frokost vises vi rundt i selve landsbyen af sociolog Jens Westerskov, der med både indfødt og akademisk ekspertise bringer os tæt på byens og lyboernes historie. Efter kaffen er der lidt tid på egen hånd, inden vi drager med færgen tilbage til Faaborg kl. 17.

Søndag den 29. september 2019
Tiselholt, Gudme og sydfynske arkæologer
Herregården Tiselholts hovedbygning blev opført i 1874-76, i det store og hele som en kopi af renæssancegården Lystrup på Sjælland. Men gården har en lang og broget historie, som vi skal høre om, når Tiselholts ejer, Kirsten Gro Petersen, og historisk konsulent, cand.mag. og kulturformidler Rasmus Agertoft viser rundt ud og inde.
Kaffen bliver serveret undervejs til Gudme, hvor en museumsinspektør fra Svendborg Museum vil fortælle og vise rundt. Vi skal høre om jernalderen, hvor Gudme og omegn var et rigt bonde- og handelssamfund med forbindelser ud til den store verden.

Lørdag den 9. november 2019
Lancering af Fynske Årbøger 2019
Et af årets højdepunkter i Historisk Samfund for Fyn er lanceringen af årets udgave af Fynske Årbøger med spændende artikler om Fyns historie. Alle fremmødte medlemmer kan få deres årbog med sig hjem.
Historisk konsulent, cand.mag. Rasmus Agertoft fortæller om portrætmaleren Hans Hansen (1769-1828) og hans fynske forbindelser i 250-året for hans fødsel. Traditionen tro vil der være levende musik på historiske instrumenter og lidt godt at drikke.
Sted: Ansgarsalen, Ansgars Kirke, Odense.


2018

Lørdag den 10. februar 2018 kl. 14.00
Den glemte prins Hans
I krypten til Skt. Knuds Kirke ligger tre ydmyge gravsten for tre medlemmer af den danske kongeslægt. Det er Christian 2., hans dronning Elisabeth og deres søn, prins Hans. Hvorfor ligger de dér? Alle tre er centrale skikkelser ikke kun i dansk historie, men også i europæisk historie, for Elisabeth var af kejserslægten Habsburg. Hvem var de, og hvordan er så prominente skikkelser havnet i Odense?
Lektor Lars Bisgaard fortæller om ”den glemte prins Hans”, som blev født den 21. februar 1518 – for 500 år siden. Han kunne være blevet Danmarks konge, men – det skulle ikke så være. Efter en kop kaffe eller te ser vi sammen på gravstederne i domkirken. Et samarbejde mellem Historisk Samfund for Fyn og Skt. Knuds Kirke.

Lørdag den 17. marts kl. 13.30 – ca. 17.00
Generalforsamling og to foredrag
50-året for 1968 – set ud fra to fynske synsvinkler.
I 2018 kan vi fejre 50-året for 1968 – året der rystede verden. Også på Fyn skete der mangt og meget.
Forfatteren Anders W. Berthelsen fortæller om begivenhederne sidst i 1960´rne og først i 1970´rne i Odense og på Fyn.
Dernæst fortæller Martin Thygesen, Solvognens formand, personlige oplevelser fra Solvognens første år. Solvognen blev etableret som kunst- og filosoficenter i Odense i januar 1969.
Oplæggene bliver holdt efter den årlige generalforsamling i Historisk Samfund for Fyn, hvor du kan høre om, hvad det forgangne år har budt på, og være med til at vælge medlemmer til foreningens bestyrelse. Kaffe og kage undervejs.

Søndag den 27. maj kl. 11.00 – ca. 16.00
Udflugt til to fynske digteres land: Morten Korchs og Thomas Kingos
Byvandring i Over Holluf med fortælling af videnskabelig medarbejder ved Odense Bys Museer Inger Busk om landsbyskolen og gårdene og Morten Korchs formative år.
Dernæst kører vi til Fraugde kirkegård for at besøge Morten Korchs grav. Vi spiser vores medbragte mad i kirkens konfirmandstue. Historisk Samfund sørger for en kop kaffe.
Rundvisning i Fraugde kirke med Thomas Kingos gravsted og fortælling om kalkmalerierne ved sognepræst Signe Paludan. Sognepræst Birte Jacobsen fortæller om Kingos salmer, og vi synger et par af dem. Derefter rundvisning i Fraugdegårds park ved gårdens ejer, Preben baron Bille-Brahe. Husk madpakken!

Søndag den 19. august kl. 14.00 – ca. 17.00
Herregården Nakkebølle og en adelig heks
Nakkebølle er en af Fyns fine renæssancetidsherregårde. Vi skal se den nyrenoverede portal, som er landets ældste herregårdsportal, og vi får lov til at besøge riddersalen med nyrestaurerede gobeliner. Her vil gårdens ejer, Anne Stevnhoved, fortælle om nutiden, mens cand.mag. Rasmus Agertoft vil fortælle om fortiden. Lektor Louise Nyholm Kallestrup, SDU, vil berette om den adelige heks, Christence Krukow, der brugte sine kunster overfor ægteparret Eiler Brockenhuus og Anne Bille. Alle parrets 17 børn døde som små.
Vi indtager kaffen i Nakkebølles jagtstue. Derefter besøger vi Aastrup kirke, nabo til Nakkebølle, hvor sognepræst Torkil Jensen vil fortælle om kirken. Vi afslutter udflugten med en gåtur i skoven Enemærket, hvor vi finder frem til Nakkebølles forgænger – voldstedet Herregårdsholmen.

Lørdag den 6. oktober kl. 13.30 – ca. 17.00
Ryslinge som kirkeligt mikrokosmos
Kirkehistorie i koncentrat samt en midtfynsk komponist.
I anledning af 100-årsdagen for Valgmenighedsloven besøger vi Valgmenighedskirken, Frikirken og højskolen i Ryslinge. Nazarethkirkens præst, Mikkel Crone, vil fortælle os om menighedens historie. Organist og forfatter Poul Chr. Balslev vil fortælle om komponisten Thorvald Aagaards betydning for den danske sangskat. Vi skal synge et par af hans sange og salmer. Derefter kører vi til Ryslinge Højskole, hvor der vil være kaffebord og rundvisning på højskolen ved forstander Torben Vind.


2017

Lørdag den 14. januar 2017 kl. 14.00
West for Fyn
I 2017 er det 100 år siden, Danmark solgte de vestindiske øer til USA, og Historisk Samfund lægger naturligvis en fynsk vinkel på de gamle kolonier. En vigtig skikkelse i den sammenhæng er den vestindiske skolemand Hans West, der er født i Mesinge og gik i skole i forløberen for Odense Katedralskole, hvor vi har fået lov til at komme indenfor. Lektor Michael Bregnsbo fortalte om West og hans syn på slaveriet, ligesom han kom ind på, hvordan kampagnen forud for folkeafstemningen i 1916 om salg af øerne forløb på Fyn. Foredraget garneredes med smagsprøver på vestindisk rom.

Søndag den 5. februar 2017 kl. 14.00–ca. 15.30.
Palnatoke og hans venner
Historier om vikingen fra Nonnebakken og andre helte. Fortæller og historiker Pia Sigmund fortæller historier om konger og helte for børn (fra 6 år) og deres (bedste)forældre.
STED: Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense

Lørdag den 4. marts 2017 kl. 13.00-ca. 15.30.
Generalforsamling med foredraget »Hvad gaden gemte«
Den brede Thomas B. Thriges Gade er forsvundet fra Odenses bymidte, og som de første fik arkæologerne lov til at kigge ned i de store huller, der til at begynde med afløste den. Kom med, når museumsinspektør Jakob Tue Christensen fra Odense Bys Museer fortæller om byens historiske undergrund. Foredraget bliver holdt efter den årlige generalforsamling i Historisk Samfund for Fyn, hvor du kan høre om, hvad det forgangne år har budt på, og være med til at vælge medlemmer til foreningens bestyrelse.

Lørdag den 1. april 2017 kl. 14.00.
Reformationen for børn
Året er 1534. Vi er midt i Grevens Fejde, en voldsom borgerkrig i Danmark, der blandt andet handler om religion, et opgør med katolicismen og indførelse af reformationen ud fra Luthers tanker og skrifter. Vi oplever krigen og reformationen set gennem forskellige børns liv, hverdag og oplevelser, og børnene spiller hver sin rolle i den store historie, når forfatter, fortæller og kulturformidler Pia Sigmund gør historien levende for børn fra ni år og deres voksne.
Foredraget er et samarbejde mellem Historisk Samfund for Fyn, Fyens Stift, Odense Domkirke og Historiens Hus i Odense.

Søndag den 21. maj 2017 kl. 13.00-ca. 16.30
Udflugt til Margård og Vigerslev Kirke
På det smukke Nordfyn ligger herregården Margård. Den er normalt lukket for offentligheden, men vi har som noget særligt fået lov til at kigge indenfor i den prægtige hovedbygning fra 1745.
Her fortæller lektor Michael Bregnsbo om stedets historie, der blandt andet inkluderer adelsslægten Bryske, som cand.mag. Rasmus Agertoft kommer nærmere ind på i Margårds sognekirke, Vigerslev Kirke, hvor et af slægtens kendte medlemmer, Antonius Bryske, ligger begravet. Vi slutter af med kaffe og kage på den nærliggende bisonfarm Ditlevsdal, hvor der måske endda bliver lejlighed til at hilse på en bisonokse.

Lørdag den 26. august 2017 kl. 13.00-ca. 17.15
»En dansk Morten Luther« Udflugt til Birkende og Selleberg
Det er svært at forestille sig reformationen i Danmark uden Hans Tausen, der ligefrem er blevet kaldt den danske Luther. I anledning af Reformationsjubilæet 2017 går vi i hans spæde fodspor og besøger Birkende Kirke, hvor han er døbt, og landsbyen Birkende, hvor han trådte sine barnesko, og hvor der i dag findes et monument for ham. Sognepræst Niels Overgaard, lektor Lars Bisgaard og tidligere graver Rasmus Pedersen fortæller og viser rundt. Herefter går turen i egen bil til herregården Selleberg, hvis nuværende ejer, Søren Hvenegaard-Lassen, viser rundt i Sellebergs Kirsebærhave og fortæller om stedets historie og dets kirsebær, som vi også skal smage. Arrangeret i samarbejde med Reformationsjubilæumsudvalget i Kerteminde Provsti.

Søndag den 8. oktober 2017 kl. 13.00- ca. 16.45
Stenhuse på Sydfyn. Udflugt til Østrupgård og Horne Præstegård Folkeviserne fortæller om ædle riddere og smukke jomfruer, der stolt færdes omkring deres stenstuer eller stenhuse. Kun få af de middelalderlige stenhuse er bevaret, men på Sydfyn ligger hele to, der begge normalt er lukkede for offentligheden, men som vi har fået lov til at besøge.
Vi mødes på Østrupgård, hvis ejer, Mikael Grønlykke, fortæller om stedet og viser rundt suppleret af cand.mag. Rasmus Agertoft. Efter kaffe og flødeboller fra Summerbird, som Mikael Grønlykke også ejer, kører vi videre i egen bil til Horne Præstegård, hvor sognepræst Jesper Svärd fremviser stedets middelalderlige stenhus, der i dag fungerer som udhus.


2016

Lørdag den 16. januar kl. 14.00
Biskop Ramus: En fynsk salmedigter i tidens strøm – i 300-året for hans fødsel
2016 markerer 300-året for Jacob Ramus’ fødsel. Han var 1762-85 Fyns biskop og var også aktiv som salmedigter. Hans embedsperiode faldt sammen med en brydningstid både åndeligt og samfundsmæssigt, mellem pietisme og oplysning, mellem tradition og fornyelse, ja overhovedet mellem gammelt og nyt. I foredraget fortalte lektor Michael Bregnsbo om kirkelivet på Fyn på biskop Ramus’ tid og biskoppens eget virke.
Ramus’ salmer er i dag gået i glemmebogen, men de vil blive genoplivet og sunget ved mødet.
Sted: Sct. Knudssalen, Odense Domkirke, Klosterbakken 2, Odense.

Lørdag den 5. marts kl. 14.00
Generalforsamling og foredrag: Kongelige måltider på Fyn
Generalforsamlingen foregik i år i solennitetssalen på Katedralskolen i Odense, som venligst var udlånt til Historisk samfund.
Alle danske konger, deres familier og hof har passeret Fyn og Odense utallige gange, og nogle af dem har opholdt sig her i længere tid. To gange dagligt satte de sig til taflet og indtog tidens fornemmeste retter.
Efter generalforsamlingen fortæller cand.mag., ph.d. Barbara Zalewski om, da kronede hoveder som dronning Christine, Frederik II, svenskekongen, Frederik V og den senere Christian VIII gik til bords – og det foregår lige der, hvor Odense Slots køkkenhave tidligere lå.

Søndag den 14. august
Uradel på Østfyn: Rygård, Langå Kirke og Svindinge Kirke
Der er normalt ikke adgang til Johan Urnes charmerende herregård Rygård, men vi fik lov til at se riddersal og vægterloft, da historiker Ole Andersen, der er far til Rygårds nuværende ejer og selv bor på stedet, viste rundt.
Herefter tog vi videre til den nærliggende Langå Kirke, hvor lektor Lars Bisgaard fortalte, og efter kaffe og lagkage i Øxendrup Kro viste cand.mag. Rasmus Agertoft rundt i Svindinge Kirke, bygget af endnu en uradelig bygherre, rigshofmester Christoffer Valkendorf.
Sted: Rygård, Rygårdsvej 28, 5874 Hesselager.

Søndag den 18. september kl. 13.00 – ca. 16.00
Dankvart Dreyer på herregården Rugård
Den 13. juni 2016 fyldte den fynske maler Dankvart Dreyer 200 år, og i den anledning fik vi lov til at komme indenfor på herregården Rugård, som Dreyer besøgte flittigt. Historikeren Mogens Kragsig Jensen introducerede til Rugårds spændende fortid, og stedets ejer, Henrik Gyrst, viste rundt, hvorefter kunsthistoriker og museumsinspektør på Brandts Ellen Egemose fortalte om Dreyer og den fynske billedhugger J.A. Jerichau, der også fyldte 200 år i 2016. Endelig var der kaffe og kage i parken.

Søndag den 25. september kl. 13.00 – ca. 16.30
Værftsø – fra træ til stål
Frederiksøen midt i Svendborg Havn startede som en bar sandholm. Sidenhen blev det en aktiv værftsø, hvor mere end 400 skibe af træ og stål er løbet af stabelen. På dagens tur skal vi besøge det stadig fungerende Ring-Andersens træskibsværft (etableret 1867 og nu i femte generation) og ind bag murene på det nu lukkede Svendborg Værft. Museumsinspektør ved Svendborg Museum, Nils Valdersdorf Jensen, viste rundt.
Vi sluttede af med kaffe og kage på Restaurant Ærø ved havnen i Svendborg.

Lørdag den 5. november kl. 14.00 – ca. 16.30
Udlevering af Fynske Årbøger 2016
Ved årets udgivelse og udlevering præsenteredes Årbogens artikler og forfattere.
Cand.mag. i historie Jeppe Wichmann Rasmussen fortalte om Fattiggården i Svendborg under besættelsen. Hans foredrag handler om 14 mænd, der under 2. Verdenskrig søgte arbejde i Tyskland for at undslippe indespærringen på Svendborg Fattiggård. Mange danskere stod over for det samme dilemma: Fattiggård eller Fjendeland?
Historisk Samfunds nye bog “Fyn i de brølende tyvere” blev præsenteret af forfatterne, der blev serveret champagne og othellolagkage, og der blev danset charleston og andre tyver-danse under supervision af gruppen “Swing the shoes”.


2015

Lørdag den 17. januar kl. 13.30-16.00
Museumsinspektør Ellen Warring om fredninger
Fredning af fortidsminder og arealer er et vigtigt led i bevarelsen af kulturarven. Museumsinspektør cand.mag. Ellen Warring, Odense Bys Museer, fortalte i sit foredrag hvordan fredningsarbejdet nærmere går for sig. I den forbindelse nævnte hun konkrete eksempler og berettede om nogle af de oplevelser, man som fredningsmyndighed kan komme ud for i fredningssager.

Lørdag den 21. marts kl. 13.30
Generalforsamling
Efter generalforsamlingen var der foredrag om Carl Nielsen og Klaus Berntsen – to fynske jubilarer
2015 er 150-året for komponisten Carl Nielsens fødsel og 100 året for grundloven af 1915, der bl.a. gav valgret til kvinder. En vigtig medskaber af denne grundlov var den fynske friskolemand og venstrepolitiker Klaus Berntsen (statsminister 1910-13.)
Historisk Samfund markerede disse jubilæer under ét ved at henlægge arrangementet til Nr. Lyndelse Friskole med foredrag om Berntsen og Nielsen ved henholdsvis lektor Jeppe Nevers og ph.d. studerende Per Seesko (begge SDU) foruden et par af Carl Nielsens sange.

Lørdag den 13. juni kl. 9.45 – 18.00
Ærø rundt
Ærø til fods og i bus. På overfarten nød vi sandwich og kaffe. Fra færgelejet i Ærøskøbing gik vi til kirken, hvor Christina Kjærulf viste rundt. Derefter kørte vi i egen bus til Marstal med besøg i Marstal Museum og på værftspladsen. Museumsinspektør Henning … viste rundt og fortalte.
På busturen og ved Søbygaard og Bregninge kirke underholdte historiker og forfatter Karsten Hermansen om Ærøs historie. Undervejs fik vi kaffe i det fri.

Søndag den 16. august kl. 13.00 – kl. 17
Løgismose, Damsbo og Lusehøj
Vi mødtes ved godset Løgismose, der ejes af familien Grønløkke. Løgismose har været i slægterne Oxe, Gøye, Bille og Trampes eje. Også Niels Bukh har boet her. Hovedbygningen er fra 1575, men ombygget flere gange. Vi fik adgang til kirken og parken, hvor cand.mag. Rasmus Agertoft viste rundt.
Dernæst kørte vi til Lusehøj, en mægtig stormandshøj fra bronzealderen, hvor museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fortalte om de rige fund. Endelig besøgte vi godset Damsbo, hvor vi drak kaffe. Her fortalte lektor Lars Bisgaard os om godsets stifter, rigsmarsk Anders Bille, og om dets brogede historie.
Det var rigtig gode kager!

Søndag den 20. september kl. 14.30 – 16.30
Rundvisning og kaffe på Holckenhavn Slot
Renæssanceslottet Holckenhavn er kendetegnet ved en fløj samt port fra 1580’erne og et pragtfuldt kapel og portfløj, opført 1631-34. Herregården har gennem historien haft forskellige navne, bl.a. var det indtil 1616 hovedsæde for Ulfeldt-slægten og hed Ulfeldtsholm.
I 1672 fik godset sit nuværende navn, da det blev ophøjet til baroni under Eiler Holck. Det har siden været i Holck-slægtens eje.

Lørdag den 14. november kl. 14.00
Udlevering af den Fynske Årbog 2015
I 2015 fejrer vi 100-året for grundloven 1915, der fastslog valgret til kvinder. Lily Schmidt-Nielsen var den første kvinde, der blev sognerådsformand (borgmester) på Fyn. Hendes datter, lektor Dorte Schmidt-Nielsen, fortæller om moderens meget aktive år i Skårup.
Ved årets udgivelse og udlevering præsenteres Årbogens artikler og forfattere. Musikere spiller på historiske instrumenter, og der serveres noget at drikke.
Mødested: Ansgargården, Ansgar kirke, Sdr. Boulevard 1, Odense.


2014

Lørdag den 8. februar 2014
Dagseminar på Hindsgavl Slot om “Tabet af Norge”, hvor medlemmer af Historisk Samfund for Fyn kunne tilmelde sig.
Det var på Hindsgavl Slot ved Middelfart, at Frederik VI i begyndelsen af 1814 traf den tunge beslutning om at afstå Norge til Sverige. I anledning af 200 års jubilæet for dette har Folkeuniversitetet i Odense arrangeret et dagseminar om “tabet af Norge” på Hindsgavl Slot lørdag den 8. februar 2014, hvor medlemmer af Historisk Samfund for Fyn også er velkomne til at tilmelde sig.

Lørdag den 15. marts kl. 13.30
Generalforsamling
Ringe bibliotek, Algade 40, Ringe
Efter generalforsamlingen: Krigen i 1864 oplevet og fortalt af en dragon fra Midtfyn
Jubilæet for krigen i 1864 mindedes med foredrag, oplæsning og billeder.
Lektor Michael Bregnsbo holdt et oplæg om krigen og dens baggrund. Desuden var der oplæsning fra ”Itzehoe-dragonens” beretning om krigen ved Klaus Veltzé, Thorkil Jacobsen og Pia Sigmund. Rasmus Nielsen var fra Kohavegård i Bolteskov, Ringe Sogn, og aftjente sin værnepligt som dragon i Itzehoe fra 1861-64. Han var en opvakt og nysgerrig iagttager og skrev dagbog under tjenesten. Dagbøgerne blev siden med sønnens hjælp skrevet om til en beretning om soldatertiden og krigen.
Højdepunkter i beretningen er tilbagetoget fra Dannevirke og en træfning ved Thorsted syd for Århus, hvor fortælleren spillede en hovedrolle. Det er en øjenvidneberetning, fortalt af en skarp iagttager, som også gør sig overvejelser om de nationalliberale politikeres svigt og rimeligheden af, at soldaterne siden i befolkningens øjne måtte bære skammen over nederlaget.

Søndag den 25. maj kl. 11.00
Ulriksholm og Kølstrup – Slot og landsby
Christian 4. byggede det smukke renæssanceslot Ulriksholm til sin 15-årige søn Ulrik Christian Gyldenløve i 1646. Det har siden været ejet af en lang række adelige familier. Nu bebos det af Niels Grønbech. I slottet findes blandt andet inventar fra Kølstrup kirke fra katolsk tid.
Niels Grønbech viste os rundt i slottet. Derefter fortalte Lektor ved SDU, Per Grau Møller, om hovedgårdsudvikling på stedet og landsbyen i skyggen af godserne.
Kl. 13 serverede Historisk Samfund for Fyn en sandwich og en vand i slotparken. 500 m fra slottet ligger kirken og præstegården med lokalarkivet, som vi besøgte efter frokosten. Til slut var der mulighed for at besøge keramikeren Ida Holm Mortensen, der har værksted i det gamle bageri. Undervejs var der være kaffe med kage.

Søndag den 24. august kl. 13.00
Brahetrolleborg slot og Gærup skolemuseum
Vi fejrede 200 året for vedtagelsen af den danske skolelov med besøg på Johan Ludvig Reventlows Brahetrolleborg og på Gærup skolemuseum, indrettet i en af de skoler, som denne foregangsmand oprettede. Udflugten begyndte med besøg i skolemuseet og fortsatte til Brahetrolleborg Slot, hvor ejeren, Catharina Reventlow-Mourier, viste rundt.
Mellem 1172 og 1536 var slottet cistercienserkloster og blev derefter overtaget af kronen. I 1722 gik det over til familien Reventlows eje. Den nuværende ejer er 9. generation på slottet.
Vi fik kaffe og kage på Johan Ludvigs Kafé, Reventlowsvej 3A. Endelig sluttede vi af med et besøg i Brahetrolleborgs kirke, hvor præsten, Ole Buhl, fortalte om kirken.

Lørdag den 27. september
Dalum kloster og Dalum kirke
Dalum kloster og Dalum kirke blev bygget af benediktinernonner, der flyttede hertil fra Nonnebakken i Odense o. 1200. Klostret er nu forsvundet. Det nuværende Dalum kloster på vestsiden af Dalumvej ejes af Skt. Hedvigsordenen, der købte den tidligere hovedgård Kristiansdal i 1906.
Lektor Lars Bisgaard og lektor Michael Bregnsbo fortalte om kirkens og klostrets historie. Vi drak kaffe i kirkens menighedshus.
Derefter fortalte og viste sognepræst Lars Hagensen os rundt i kirken.
Turen var arrangeret i samarbejde med Historisk Foredragsforening.

Lørdag den 8. november
Udlevering af ”Fynske Årbog 2014”
Vi mødtes på Kulturtorvet i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, hvor Historisk Samfund for Fyn har fast kontortid i Kulturbutikken. Majbritt Kjærulff fortalte os om stedet.
Derefter præsenteredes Årbogens artikler og forfattere i Borgerforeningens Spejlsal. Musikere spillede på historiske instrumenter, og Historisk Samfund var vært ved en kop kaffe. Kage m.v. købtes i Kulturcafeen.
Efter præsentationen foredrag om marinarkæologi i farvandene omkring Fyn, ved museumsinspektør Otto Uldum, Øhavsmuseet. Hvad er marinarkæologi? og hvad foregår der på de danske museer i forvaltningen af fortidsminderne på havbunden? Kan man finde stenalderbopladser under vandet, og er et gammelt vrag noget værd for os i dag?


2013

Lørdag den 19. januar kl. 13.30
Konservering af kulturarven fra Lindø
I januar 2012 forlod det sidste nybyggede skib Lindøværftet, og dermed sluttede en epoke i dansk industrihistorie. Allerede da lukningen blev bekendtgjort i 2010 tog Østfyns Museer og Odense Bys Museer i samarbejde med A.P. Møller-Mærsk initiativ til et registreringsprojekt, for at kortlægge hele det store kulturmiljø, som udgøres af værft med tilhørende boliger.
Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen fortalte om projektet og museernes arbejde med at indsamle arkivalier, genstande og øvrig dokumentation vedrørende værftet.

Lørdag den 9. marts kl. 13.30
Generalforsamling
Efter generalforsamlingen: Hvordan formidler vi historien til de unge?
Et nyt og anderledes undervisningsmateriale har set dagens lys. Det sker på www.aargang0.dk. Her får eleverne mulighed for selv at skrive et barns historie. Og det skulle være den virkelige historie om dette barn. For Statens Arkiver åbner for godteposen, og lader eleverne – og os andre – gå på opdagelse i det originale kildemateriale.
Det sker i ”Aargang 0”, hvor afsættet er syv børn, alle født i år 1900. Eleverne får ikke historien foræret, men skal selv stykke den sammen på baggrund af kilderne. Til hjælp har de foruden de originale kilder (i både et scannet og i et læsevenligt eksemplar) et sæt spørgsmål, som kan sætte dem i gang. Seniorforsker ved Landsarkivet i Odense Peter Fransen fortalte om det nye tiltag – og bare rolig, der er et fynsk barn i børneflokken!

Søndag den 2. juni kl. 13
Hagenskov gods og Gamtofte kirke
Hagenskovs daglige administrator, fhv. minister og MF Britta Schall Holberg, viste rundt i godsets hovedbygning og fortalte om husets spændende historie, der har haft stor betydning for danmarkshistorien. Navne som Margrethe den 1., Jacob Erlandsen, Corfitz Ulfeldt, Frederik den 3., Niels Ryberg og Frederik den 7. knytter sig til Hagenskov. Det nuværende meget smukke Hagenskov blev opført 1774-76 i klassicistisk stil. Den nyere historie omfatter Preben Schall Holberg og den nuværende ejer Jacob Schall Holberg.
Fra Hagenskov kørte vi til Gamtofte kirke, ca. seks km mod nord, hvor lektor Lars Bisgaard vil fortalte om kirken. Hvorfor er den usædvanlig stor? Hvorfor er den så rigt udstyret med granitkvadre? Vi så også Peter Brandes glasmosaikker.

Søndag den 25. August kl. 13.00
Ørbæklunde og Lindeskov megalitter
Årets anden sommerudflugt gik også til en spændende herregård: Ørbæklunde nær Ørbæk på Østfyn. Ørbæklundes hovedbygning er opført i 1593 af Niels Friis i dansk renæssancestil. Siden 1781 har gården været i familien Langes besiddelse. Gårdens ejer, Lars-Hågen Lange, viste rundt i huset og i parken og fortalte om godsets drift og økonomi. Historisk Samfund serverede kaffe i parken.
Derefter kørte vi til Lindeskovdysserne, 4 km fra Ørbæklunde, hvor museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fortalte om den imponerende samling af dysser, bl.a. Danmarks længste langdysse. Det blev en gåtur på i alt 1,5 – 2 km.

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30
En dansk efterskole – de danske efterskolers historie
Efterskolen er en særlig dansk institution, i vid udstrækning vokset frem på folkelige initiativer. Fra 1960´erne påtog efterskolerne sig også prøver på folkeskoleniveau. Men efterskolerne er mere end en skole, fordi de unge opholder sig på skolen 24 timer i døgnet. Derfor har efterskolen fået nogle særlige pædagogiske muligheder, som medvirker til at gøre den attraktiv for stadig flere unge. Professor Harry Haue fra SDU er medforfatter til: ”Mere end en skole. De danske efterskolers historie”, der udkom i 2011. Han vil fortælle om efterskolernes historie.
Historisk Samfund besøgte Ryslinge højskole i 2012 og i 2011 Brudager forsamlingshus. I 2013 fulgtes op med dette efterskolebesøg. Skoleleder Martin Falk på efterskolen inviterede Historisk Samfunds medlemmer til kaffe efter foredraget.

Lørdag den 9. november kl. 14.00
Udlevering af den ”Fynske Årbog 2013”
Temaet i Historisk Samfunds årbog 2013 er ”Religion: vækkelser og vakte på Fyn”. Historisk Samfunds tidligere formand, hospitalspræst Jens Rasmussen, causerede over emnet.
Ved årets udgivelse og udlevering præsenteredes Årbogens artikler og forfattere. Musikere spillede på historiske instrumenter og der blev serveret vin og kage.


2012

Lørdag d. 3. marts 2012 Kl. 13.30
Generalforsamling
Efter generalforsamlingen blev der som vanligt holdt et spændende foredrag. I år stillede ph.d. studerende Inge Mønster-Kjær spørgsmålet: “Hvem griber aben?” Fattige, sociale outsidere, alkoholikere og arbejdssky mennesker skal være et eller andet sted. Men hvor? I 1800-tallet byggede man fattiggårde for at løse problemet.
Ud fra en enighed om, at de gamle og svage ikke skulle opholde sig sammen med drukkenbolte og moralsk fordærvede mennesker, udviklede der sig et samarbejde mellem de fynske købstadsfattiggårde, baseret på arbejdsdeling og forvaring af forskellige typer fattige. Foredraget vil handle om samarbejdet og hvem der måtte gribe “de fynske aber”.
Sted: Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense C.

Lørdag d. 28. april 2012
Vikingelandet omkring Ladbyskibet
Vi mødtes på Vikingemuseet i Ladby, hvor museumsinspektør ved Østfyns Museer Bodil Holm Sørensen fortalte og viste rundt i museet, der for nylig har fået en stor donation til at bygge et nyt skib i 1:1.
Kaffe indtog vi på museet. Dernæst gik turen til Bytoften i Langeskov, hvor vi så på det rekonstruerede vikingehus og på de store bopladser, der engang har myldret af liv.
Vi sluttede turen af med at besøge Rønninge kirke og runestenen i våbenhuset.

Søndag d. 10. juni 2012
Sommer i Den fynske Landsby
Den Fynske Landsbys museumsinspektør Lise Gerda Knudsen havde tilrettelagt en speciel rundvisning for medlemmerne. Denne søndag fik vi mulighed for et indblik i, ikke kun de gamle bygnings og dyrkningsformer, men også det levede liv i landsbyen for 200 år siden.

Lørdag d. 25. august 2012
To sider af Middelfart: Grimmerhus og Psykiatrisk Samling
Vi mødtes på Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus. Vi fik en rundvisning hvor vi hørte om og så den nyerhvervede og unikke samling fra Den kongelige Porcelænsfabrik.
Derefter kørte vi til Psykiatrisk Samling, Middelfart Museum i Teglgårdsparken, hvor vi drak kaffe sammen. Vi fik en rundvisning i parken ved Psykiatrisk Samling, og der var mulighed for at studere samlingen på egen hånd.

Tirsdag d. 2. oktober 2012
Sablen og den bløde hat! Fynske Højskole- og Skytteforeninger
Historiker Henrik Hvid Dalnæs holdt på Ryslinge Højskole et foredrag om de fynske højskole- og skytteforeninger 1864-1920 med særligt henblik på deres politiske og forsvarsmæssige betydning. Ryslinge Højskole og dens markante forstandere blev her et særligt omdrejningspunkt.

Lørdag d. 27. oktober 2012 kl. 14.00
Udlevering af “Fynske Årbøger 2012”
Igen i år markerede Historisk Samfund udgivelse og udlevering af den nye årbog med et arrangement, hvor årbogens artikler præsenteredes, hvor man mødte årbogens forfattere, og hvor der serveredes noget godt at drikke.
I år henlagde vi begivenheden til Nyborg Slots riddersal. Da årbogens tema er “krig og konflikter i det fynske”, fik vi en særlig oplevelse med i købet: Nyborg Garnisonskompagni (1774-1818), genskabt som Nyborg Fæstnings Saluteringslaug, optrådte for os. Iført kopier af de gamle uniformer eksercerede soldaterne, og affyrede kanoner.

Søndag d. 11. november 2012 kl. 14.00-16.00
Palnatoke og hans venner – historier hos vikingerne på Nonnebakken
Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C
Ekstra tilbud til Historisk Samfunds medlemmer. Historiefortælling for de 6-11 årige og deres (bedste)forældre. Fortælleren Pia Sigmund fortalte historier og myter om helte og konger.


2011

Lørdag d. 29. januar 2011 kl. 13.00
Fritz Syberg
Museumsdirektør Erland Porsmose tog udgangspunkt i den succesfulde Sybergudstilling i 2010 på Johannes Larsen museet og fortalte om maleren Fritz Syberg.
Syberg blev født i Faaborg i 1862, hvor han efter faderens tidlige død voksede op i fattige kår. Han hører til gruppen Fynboerne sammen med bl. a. Johannes Larsen, som han mødte i København, og Peter Hansen, hvis søster Anna Hansen, han blev gift med i 1894.
Kaffe i kaffehuset. Da der var begrænset plads blev der lejlighed til at se museets øvrige udstillinger, mens et hold drikker kaffe.

Lørdag d. 26. marts 2011 kl. 13.30
Generalforsamling
Den danske drøm har i mere end 100 år været eget hus med egen have. Danskerne er et villafolk, og vores byer har udviklet sig derefter.
Også de fynske byer spreder sig ud over store arealer. Fra og med 2011 tager vi temaet »Nyere byhistorie« op, og efter generalforsamlingen indledte vi med et foredrag af museumsinspektør ved Sønderborg Museum Peter Dragsbo: ”Hvem opfandt parcelhuskvarteret?”
Peter Dragsbo udgav i 2008 et omfattende og smukt illustreret værk om danske byers parcelhuskvarterer. Bogen refererer til mange fynske forhold.

Lørdag d. 14. maj 2011 kl. 10.30
Harridslevgaard og Bogense
Historisk Samfund vil fremover sætte fokus på de fynske købstæders nyere og ældre historie. Vi begyndte med Bogense. Bogenses historie er tæt knyttet til den nærliggende herregård, Harridslevgaard, hvor vores besøg begyndte.
Harridslevgaard er en renæssancebygning. Vi blev vist rundt i alle husets tre stokværk og så Danmarks største riddersal i privat eje. Efter rundvisningen kørte vi til Bogense, hvor vi nød en let frokost på Bogense Hotel. Derefter viste museumsinspektør ved Bogense Museum Palle Petersen os rundt i Bogense by og på museet.

Søndag d. 14. august 2011 kl. 14.00
Broholm gods
Broholm gods er en af landets ældste herregårde og rummer næsten 700 års historie. I salene hænger portrætter af familierne Skeel og Sehested fra år 1600 og frem.
Vi begyndte med kaffe og kage i restauranten (incl.) og fortsatte til rundvisning på herregården og i oldtidssamlingen. Kammerherre N.F.B. Sehested, der boede på Broholm 1839 til 1882, samlede en meget stor mængde, nu sirligt arrangerede, oldtidsfund fra egnen. Efter rundvisningen kunne man på egen hånd gå en tur på eventyrstien i den engelsk inspirerede slotspark.

Søndag d. 2. oktober 2011 kl. 13.30
Kalkmalerier i Sanderum og Bellinge kirker
Lektor Lars Bisgaard fortalte om den rige billedverden, der udfolder sig på vægge og hvælv i Sanderum og Bellinge kirker.
I Sanderum kirke så vi senromanske kalkmalerier fra 1175-1275 og sengotiske fra 1500-1536, de nyeste fremdraget i 2009. Bellinge kirkes kalkmalerier er en unik samlet udsmykning dateret 1496-1533 og fortæller et væld af historier. Vi sluttede af med kaffe og kage på Fangel Kro

Lørdag d. 12. november 2011
Udlevering af “Fynske Årbøger 2011”
Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. Traditionen tro markerede Historisk Samfund udgivelse og udlevering af den nye årbog med et arrangement, hvor årbogens artikler præsenteredes, og hvor vi lyttede til et spændende foredrag af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer: 5700 fynske jernaldergrave – hvad kan de fortælle om jernalderens mennesker og samfund?
Odense Bys Museer har netop udgivet sjette bind i bogserien ”Fynske Jernaldergrave”. I disse bøger beskrives fundene fra udgravninger på ca. 420 fynske lokaliteter fra tiden mellem ca. 500 f.Kr. og 500 e.Kr. med 5700 jernaldergrave.
Bogværket giver et overblik over udviklingen i gravskik og begravelsesritualer, religionsudøvelse og landskabsopfattelse i hele den fynske region. De enorme mængder af data giver for første gang mulighed for at belyse en del af baggrunden for fremvæksten af et kraftcenter ved Gudme-Lundeborg i 2.-6. årh. e.Kr.

Sidst redigeret 8.1.2024