Historiske Studier fra Fyn

I årene fra 1977 til 1982 udgav Historisk Samfund for Fyn en skriftserie kaldet Historiske Studier fra Fyn, nummereret fra 1-11. De 11 værker er for længst udsolgt, men Historisk Samfund for Fyn stiller dem til rådighed i digital udgive til personligt brug. Værkerne må ikke gives videre til andre, hverken i udskift eller som fil.

Bemærk
1) Historisk Samfund for Fyn har copyright til værkerne i skriftserien ‘Historisk Studier fra Fyn’.
2) Værkerne stilles til rådighed i digital form til personligt brug på følgende betingelser:

Du må gerne

 • læse lige så meget du vil
 • udskrive fra værkerne til eget brug
 • gemme værkerne på din egen computer
 • citere fra værkerne. Husk tydelig kildeangivelse [Eksempel kommer]

Du må ikke

 • udskrive et værk og give udskriften videre til andre. En udskrift er til dit personlige brug
 • gemme et værk (fx på din computer eller på en USB-pind), og give det gemte værk videre til andre.

Klik på et af de 12 links herunder, så åbnes værket i et nyt faneblad.

 1. Hoveriet til Egeskovgård: Gårdmandshoveriet indtil hoveriafløsningen i det 19. århundrede. Lotte Jansen, Odense 1977, 90 sider, 120 Mb.
 2. Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814. K. Bang Mikkelsen, Odense 1977. 286 sider, 54 Mb.
 3. Studier i fynske vider og vedtægter 1500-1800. Hans Henrik Jacobsen, Odense 1977, 105 sider, 43 Mb.
 4. Kampen om Kertemindebanen : en undersøgelse af anlæggelsen af en privatbane i 1890erne. Kirsten Helle Pedersen, Odense1978. 186 sider, 247 Mb.
 5. Kriminalitet og social forsorg i Odense 1920-39. Carsten Egø Nielsen, Odense 1979, 94 sider, 26 Mb.
 6. Noget liidet angaaende Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771. Lauritz Pedersen Næraae / Ved Lotte Jansen, Odense 1979, 43 sider, 30 Mb.
 7. Friskolelærer Jens Vilhelm Pedersens fortællinger. En ung piges historie og andre fortællinger: en grundtvigiansk friskolelærer fortæller. Ved Vibeke Harsberg, Odense 1980, 49 sider, 35 Mb.
 8. Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede. Peder Windfeld Hansen, Odense 1980, 136 sider, 35 Mb.
 9. Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-45: anvendelse, varighed og erstatning. Hans Henrik Jacobsen, Odense 1980, 58 sider, 22 Mb.
 10. Fynske Standure og deres mestre 1700-1850. Del 1 Assens-Horne. L. P. Pedersen, Odense 1982, 80 sider, 96 Mb.
  Fynske Standure og deres mestre 1700-1850. Del 2 Hårby-Åstrup. L. P. Pedersen, Odense 1982, 64 sider, 47 Mb.
 11. Fynsk herregårdsliv: grevskabet Gyldensteen og dets styrelse 1750-1770. Lotte Dombernowsky, Odense1982, 77 sider, 161 Mb.

Sidst redigeret 8.4.2022