Databeskyttelseserklæring

Historisk Samfund for Fyn behandler personoplysninger i forbindelse med sit virke og har derfor vedtaget denne erklæring om databeskyttelse i henhold til EU’s persondataforordning (General Data Protection Regulation / GDPR).

Historisk Samfund for Fyn indsamler og behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt for at varetage Historisk Samfund for Fyns forhold, såsom udsendelse af information fra foreningen, opkrævning af kontingent og deltagerbetaling for arrangementer samt udsendelse af Fynske Årbøger.
Disse personoplysninger omfatter medlemsnummer, navn, adresse, telefon og e-mail, som medlemmet selv har afgivet i forbindelse med indmeldelse i Historisk Samfund for Fyn. Oplysningerne offentliggøres ikke, anvendes ikke til direkte markedsføring og videregives ikke til tredjemand.

Oplysninger kan altid ændres ved henvendelse til den dataansvarlige, ligesom man til enhver tid kan få indsigt i egne personoplysninger ved henvendelse til den dataansvarlige.

Ved ophør af medlemskab opbevares almindelige kontaktoplysninger i op til fem år af praktiske og administrative hensyn (Årsregnskabsloven).

Historisk Samfund for Fyn er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kasserer Poul Broe
Strøbyvej 31, Østrup 5450 Otterup
+45 2013 0402
kasserer@histfyn.dk

Sidst redigeret 7.1.2022