Artikler i Fynske Årbøger, 1939 til nu

1939

Fyn i Historien og Fyns Historikere. Af Knud Fabricius
Sarupfundet. Undersøgelse af en stensat Grav fra yngre Bronzealder. Af P. Helweg Mikkelsen
Faaborg Kirke gennem Tiderne. Af Vilhelm Lorenzen
Faaborg Kirkes Inventar fra Kirkens første Tid til vore Dage. Af V. Thorlacius-Ussing
Johan Friis’s Vægterhorn fra 1551. Af Sigvard Skov
Nogle Oplysninger om de otte første evangeliske Sognepræster i Flødstrup-Ullerslev Pastorat. Af Vilhelm Woll
Erindringer fra Kerteminde i Tiden 1860-80. Af Johannes Frederik Klein. Ved Vilhelm Woll
Barndomserindringer fra Selleberg i 1870’erne, 1. Af Søren Lassen
Thøger Dissing [1864-1938]. Nogle Mindeord. Af J. Chr. Clausen
Et Spørgsmaal vedrørende Navngivning og Navneforandring for Gaarde eller for nyoprettede Bebyggelser. Af A.R. Idum
Foreningsmeddelelser 1939

1940

Barndomserindringer fra Selleberg i 1870’erne, 2. Af Søren Lassen
Hexeri i Dalum 1651. Af Hans F. Fussing
Adolf Hans Holstens Godsdrift. Af Hans F. Fussing
Fæstebreve fra Gelskov (1669-92) og fra Langesø (1670-92). Af Albert Fabritius
Peter Ulrik Frederik Schjøtt og Steen Steensen Blicher. Af Povl Skadhauge
Borgervæbning og Politikorps i Assens. Af Lauritz Maaløe
Agrarpræsidenten Fr. Andersen-Rosendal. Af Frederik Hjort
To fynske Fund fra den yngre Bronzealder. Af Erling Albrechtsen
Rasmus Hansen, Rifbjerg. En Foregangsmand inden for Bondestanden paa Langeland i en kritisk Tid. Af Peter R. Olsen
De fynske Kirkebøger og Spaniolerne 1808. Af Harald Hatt
Foreningsmeddelelser 1940

1941

Kvægsygen paa Fyen i det 18de Aarhundrede. Af Philip Hansen
Bidrag til Kerteminde danske Skoles Historie i 16-1700 tallet. Af Vilhelm Woll
Kerteminde Politikorps 1842-1939. Af Vilhelm Woll
Fattiggaarden i Ringe 1864-90. Af Harald Jørgensen
Gelskov i Adolf von Holstens Tid 1667-1694. Af J. Pilegaard
Guldringen fra Sappesborg. Af Erling Albrechtsen
Apoteker P. Helweg Mikkelsen. Af Svend Larsen
Apoteker Helweg Mikkelsens Samling. Af Erling Albrechtsen
Fynske Maalsmænd og Maalbønder. Af Hans Knudsen
Mindeord om J.Chr. Clausen [1864-1941]. Af H.C. Frydendahl
Foreningsmeddelelser 1941

1942

Møntergaarden. Af Svend Larsen
Sct. Hans Præstegård i Odense. Bygningens Historie gennem 400 Aar. Af Victor Hermansen
Jyske Lov. Af Peter Skautrup
Træk af den fynske Adels Historie 1536-1660. Af Aage Fasmer Blomberg
Svenskernes Udskrivninger paa Fyn 1658. Af Hans F. Fussing
Erindringer fra Horne Præstegaard. Af Agnes Bruun
Guldringene fra Sallingelunde. Af Erling Albrechtsen
Mindeord om Frederik Hjort [1863-1942]. Af Harald Hatt
De fynske Kirkebøger og de fremmede Tropper i 1808. Af Harald Hatt
Foreningsmeddelelser 1942

1943

Årbogen udkom ikke. I stedet udsendtes “Fra fynske Præstegaarde” af højskoleforstander Balslev

1944

Billedskæreren Anders Mortensen fra Odense og hans Arbejder i fynske Kirker samt Nakskov Kirke. Af Sven Arnvig
Maleren Hans Schütte fra Odense [d. 1675]. Af Sven Arnvig
Altertavlen i Dalum Kirke. Af Gunnar Andersen
Konsumtionsboderne i Kerteminde. En billedtekst. Af Vilhelm Woll
Et fynsk Offerfund fra den ældre romerske Jernalder. Af Erling Albrechtsen
En Middelfartpræsts Trængsler. Fra katholicismens sidste dage i Danmark. Af Vilhelm Lorenzen
Mindeord om Christine Reimer [1858-1943]. Af H.C. Frydendahl
En gammel Kalentegaard i Nyborg. Af Henning Henningsen
Foreningsmeddelelser 1944

1945

Biskop Jakob Madsen [1538-1606]. Af H. Øllegaard
Mads Hansens Sagn- og Folkevisedigtning. Af Niels Th. Mortensen
Optegnelser om mine Bedsteforældre paa Selleberg og i Østrup. Af Søren Lassen
De fynske Fraadstenskirker. Af W. Bay
Det jødiske Befolknings-Element i Kerteminde i forrige Aarhundrede. Af Vilhelm Woll
Bukkerupfundet. En Tilføjelse. Af Erling Albrechtsen
Nogle Kontrafejere i Odense i 17. og 18. Aarhundrede. Af Aage Fasmer Blomberg
Bondens Retsforhold i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede. Af Erik Hansen
Altertavlen i Dalum. En Tilføjelse. Af Gunnar Andersen
Foreningsmeddelelser 1945

1946

P. Jensen, Kværndrup. Af H.C. Frydendahl
Slægtshistoriske Optegnelser. Af P. Jensen, i uddrag ved H.C. Frydendahl
Jomfruen der slog sine Forældre og andre af Paludan-Müllers Barndomsminder fra Kerteminde. Af Vilhelm Woll
Et gammelt Kerteminde-Kort. Af Vilhelm Woll
Søndersø Bylov. Af Aage Fasmer Blomberg
Lidt om Ellested Skole. Af Erik Hansen
Konsistorialraad Johan Hendrich Colding. Lidt om kommunal Administration. Af Erik Hansen
Kapellan Hans Lemming i Nyborg [1705-88]. Af F. Elle Jensen
Begravelsesvedtægt for Lunde Herreds Præsteskab 1717. Af Georg Hansen
Degne og Degnekaar i 18. Aarhundrede. Bidrag til Degneembedets Historie i Sønder Næraa Sogn. Af Otto Andersen
Foreningsmeddelelser 1946

1947

Mindeord om H.C. Frydendahl [1888-1947]. Af Olaf Andersen
Rigborg Brockenhuus . Af Jens Pilegaard
Kerteminde Bødkerlav gennem et halvt Aarhundrede. Af Vilhelm Woll
Kværndrup Posthus. I Trafikkens Barndom. Af C.J.P.O. Sestoft
Bregninge-Søby Skolehistorie 1. Af M. Eriksen
Foreningsmeddelelser 1947

1948

Valgene på Fyn i 1848 til den grundlovgivende Rigsforsamling. Af Sigismund Nielsen
Brudstykker af en fynsk Jægers Dagbog fra Treårskrigen. Af Morten Vesterdal
En fynsk Slægtsgaard og dens Beboere indtil Udskiftningen [Langkildegård]. Af H.P. Langkilde
Foreningsmeddelelser 1948

1949

Bregninge-Søby Skolehistorie 2. Af M. Eriksen
Borgmester Hans Nielsen Bangs Gaard i Middelfart og dens senere Ejere. Af Chr. Behrendt
Foreningsmeddelelser 1949

1950

Jens Steen Sehested. Digteren-officeren-godsejeren. Af Aage Fasmer Blomberg
Smaatræk af Livet i Kerteminde i forrige Aarhundrede. Af Vilhelm Woll
Lars Frederiksen, 1835-1893. Af Birger Isaksen
Et sydfyensk Voldsted. Havegaard, Sdr. Højrup Sogn, Vindinge Herred. Af Vilhelm Lorenzen
Christian Behrendt. Af cand. Juris Seesten
Foreningsmeddelelser 1950

1951

Hilsen til lensbaron Berner Schilden Holsten. Af Johannes Høirup
Fynske Stationsbyer. Af J.A. Tork
Peder Hansen Smededreng [Retssag, Rudkøbing 1742]. Af Christian Kiilsgaard
Fyns bebyggelse i oldtiden. Af Erling Albrechtsen
Foreningsmeddelelser 1951

1952

Dankvart Dreyer, 1816-1852. Af Henrik Hertig
Voldsted ved Højskovgård, Svindinge Sogn, Gudme Herred. Af Vilhelm la Cour
Ejendomme ved havnepladsen i Kerteminde. Af Vilhelm Woll
To breve fra 1848 [C. Paludan-Müller]. Af Hakon Muller
Noget mere om Hans Schütte fra Odense 2. Af Sven Arnvig
Ejendomsforholdene i Nr. Broby sogn i ældre tid. Af Børge L. Barløse
Et par mindeblade af mit levnedsløb i korte træk efter mine børns opfordring. Af deres fader Kristen Larsen gaardmand i Dalby. Ved Hans Ellekilde
Foreningsmeddelelser 1952

1953

Et fund af middelalderlige sko og lædersager fra Svendborg. Af Aage Andersen
Lidt om Lykkesholms fæstere. Af Birger Isaksen
Et besværligt skriftemål. Af Hans F. Fussing
Mag. Martin Caspar Wolfburg. Af F. Elle Jensen
Høravlingsinstituttet på Lykkenssæde. Af Jens Pilegaard
Om hør og hørberedning. Et uddøende håndværk. Af N.A. Dalberg
Mads Jørgen Møller til Krumstrup og “Store Mette”. Af Vilhelm Woll
Mindeord om sognepræst Hans Hansen. Af L.P. Pedersen
Lærer Anton Mikkelsen. Af Johannes Høirup
Foreningsmeddelelser 1953

1954

Maleren Vilhelm Bendz [1804-32]. Af Henrik Hertig
Fynske købmænds indsats i dansk handelsliv fra slutningen af 16. årh. til midten af 17. årh. Af Jens Kolmos
Borgmestre og rådmænd i Kerteminde indtil 1747. Af Vilhelm Woll
Bebyggelsesnavne på Hindsholm. Af John Kousgård Sørensen
Amtsskrivere og amtsforvaltere på Ærø. Af Jørgen Smith
Ryggesløse skoledisciple [1586]. Af Carl Lindberg Nielsen
Hør. Af Hans Fr. Danielsen
Foreningsmeddelelser 1954

1955

Politisk røre i Odense [1838-39]. Af Johannes Pedersen
Træk af de fynske vejes historie, 1. Af Johannes Høirup
Erik Dahlbergs spionvirksomhed på Fyn mellem Carl Gustavs to svenskekrige. Af Vilhelm Lorenzen
Anton Nielsen. Af P.M. Andersen
Foreningsmeddelelser 1955

1956

Våbenmodtagelser på Fyn under besættelsen. Af Jørgen Hæstrup
Bidrag til Fyens Stifts litterære Selskabs historie. Af Johannes Pedersen
Horne sogns skoler 1. Af Jens Holm
Træk af fynske vejes historie, 2. Af Johannes Høirup
To menneskeskæbner. Løjtnant Ulrik Gotschalk Gedde. Civilingeniør Hans Nielsen. Af Vilhelm Woll
Af Lars Pedersens optegnelser. Af Peter R. Olsen
Holberglæsning på Fyn i 1700-tallet. Af Hans F. Fussing
Lidt om Folkehusholdningen på fynske herregårde. Af Johanne Ludvigsen
Gl. Slotsbanke ved Frederiksgave. Af Illum Olsen
Foreningsmeddelelser 1956

1957

Hvor gammel er Ærøskøbing? Af Erik Kroman
Horne sogns skoler 2. Af Jens Holm
Alexander Durham, Kgl. Majestæts Skibshøvedsmand. Af Aage Fasmer Blomberg
En vidtløftig Degn. Jens Holst i Søby-Turup. Af Carl Lindberg Nielsen
Oberst Christian Fibiger og hans slægt. Af Børge L. Barløse
En gruppe Voldsteder i Ollerup og Egense Sogne. Af Vilhelm Lorenzen
Foreningsmeddelelser 1957

1958

En dansk udvandrerskæbne. Peter Larsen fra Strærup. Af A. Brink
De eligerede mænd i Kerteminde (1723-1837). Af Vilhelm Woll
Af Rohmanns arkiv 1 og 2. Af Johannes Pedersen
“Det bare vand”. Af N. Kærbye
Tre poetiske ansøgninger om fynske præstekald. Af Alfred Larsen
Foreningsmeddelelser 1958

1959

Af Rohmanns Arkiv 3. Af Johannes Pedersen
Allested kirke, før og nu. Af Franz Polk
Caspar Bartholin og Marija Beetzein. Af Aage Fasmer Blomberg
Udskiftningen i Fyns Stift. Af Poul Nissen
Et ungdomsbillede af forfatteren Otto Rungs mormor, Catharine Rohmann. Af Johannes Pedersen
St. Alberts kirkegård på Ærø. Af Erik Kroman
V. Woll. Af Aage Fasmer Blomberg
Foreningsmeddelelser 1959

1960

Ærøskøbings gamle kirke. Af Erik Kroman
Solskin og skyer over Taasinge. Af Johannes Pedersen
Hvem har bygget Næsbyhoved-Broby kirke? Slægten Barsebek og dens efterkommere og Næsbyhoved-Broby kirke. Af Aage Fasmer Blomberg
Dronning Margrethes fynske rigsfæstninger. Af Vilhelm Lorenzen
En feltlæges dagbog 1846 [Anton Ferdinand Rathje]. Af Jens Strøyberg
Ærøs forbindelse med Brandenburg i 13. og 14. århundrede. Af Erik Kroman
Et lille tidsbillede. Af K. Deibjerg
Fyns stifts præstehistorie 1, 1-16. Af Aage Dahl
Foreningsmeddelelser 1960

1961

Jacob Jørgensen som kunstner og fa,r, 1. Af Tove Kjærboe
Jacob Jørgensen som kunstner og far, 2. Af Tove Kjærboe
Nogle gamle fynske spillemænd. Af Frands Johan Ring
En digters ungdom [Hans Bang f. ca. 1620, Bogense]. Af Troels Dahlerup
Hvor stod slaget ved Brobjerg 1357? Af Vilhelm Lorenzen
Amtsprovster i Fyns Stift. Af Peder M. Trap
Fyns stifts præstehistorie 2. Af Aage Dahl
Foreningsmeddelelser 1961

1962

Rørup-Fragmentet. Af Niels Schiørring
Svenskerne på Ærø 1658-59. Af Erik Kroman
Præsteslægten Rohmann i Rønninge præstegård 1838-48, 1. Af Johannes Pedersen
Præsten Stephen Laursens Notater om Verninge [1570’erne]. Af Albert Fabritius
Foreningsmeddelelser 1962

1963

Næsbyhoved lens bønder 1502-1510. En analyse af fem lensregnskaber. Af Håkon Bennike Madsen
Familien Rohmann: Rønninge præstegård 1838-48, 2. Af Johannes Pedersen
En eventyrer som teaterdirektør i Odense [Franz HeussIer 1794-1807]. Af Günter Hansen
Fyns stifts præstehistorie 3. Af Aage Dahl
Foreningsmeddelelser 1963

1964

1864’s betydning for det danske samfund. Af Harald Jørgensen
T.M. Trautner og hans erindringer [dagbog 1864]. Af Ellen Pedersen
Botanikeren Emil Rostrup i Skårup (1858-83). Af V.J. Brøndegaard
Refs-Vindinge skole 1737-1907. Af Johs. Garnæs Petersen
Den første Shakespeare-opførelse i Odense. Af Günther Hansen
Museumsdirektør Svend Larsen. Af Aage Fasmer Blomberg
Axel Ernst. Af Aage Fasmer Blomberg
Fyns stifts præstehistorie 4. Af Aage Dahl
Foreningsmeddelelser 1964

1965

En tragisk livsskæbne fra pietismens tid [Christian Frederik Warde]. Af Else Kornerup
Præster og degne i Allested og Vejle sogne. Af Franz Polk
Christoffer Urne til Rygaard. Af Aage Fasmer Blomberg
Dansk Ungdomssamvirke for Nordøstfyn. Af Lars Nielsen
Agrarbevægelsen. Af Erik Helmer Pedersen
Hans Bernt Nielsen Seesten. Af Carl Lindberg Nielsen
Fyns stifts præstehistorie 5. Af Aage Dahl
Foreningsmeddelelser 1965

1966

Carl Bagger. Årene i Odense [1836-46]. Af Birger Isaksen
En gård bygges. Opførelsen af Vesterdal i Udby sogn 1862. Af Morten Vesterdal
Foreningsmeddelelser 1966

1967

Om familien Rohmanns sidste år i Rønninge. Af Johannes Pedersen
Den danske garnison i Nyborg 1942-43. Af K.J. Jensen
Skippertidens huse og døre i Ærøskøbing og lidt om de gamle håndværkere. Af Tove Kjærboe
Forsøg på en udredning af Claus Brockenhuus’ økonomiske forhold (ca. 1620-40). Af Søren Mørch
Foreningsmeddelelser 1967

1968

Den gamle købmandsgård. Af Emmy Larsen
Om Enkeprovstinde Louise Rohmann i København 1861-1885 og om, hvordan det gik Provst Rohmanns Børn. Af Johannes Pedersen
En mærkelig 10-årig Provsteretssag. Af M. Eriksen
Skærpelse-Frifindelse. Af F.S. Grove-Stephensen
H.C. Andersen og Odense Katedralskole. Af H.H. Jacobseb
Lensbaron Berner Schilden Holsten. Af Aage Fasmer Blomberg
Fyns stifts præstehistorie 6. Af Aage Dahl
Foreningsmeddelelser 1968

1969

Oprøret i Svendborg august 1943. Af Hans Kirchhoff
Billedskæreren Anders Mortensen. Nogle arbejder og nogle forlæg. Af Sven Arnvig
Broder Laurids Brandsen og reformer i Odense Gråbrødrekloster 1469. Af Jørgen Nybo Rasmussen
En landsbys udskiftning. Bjerreby på Tåsinge. Af Hanne Staff Johansen
Johan Speyer [apoteker 1837-75]. Af Birger Isaksen
Ejler Høg. En undersøgelse over dansk adelig økonomi i det 17. århundrede, 1. Af Helge Land Hansen
Foreningsmeddelelser 1969

1970

Træk af fynsk almue- og bondeliv 1861-85. Af Gunnar Rosling
Ejler Høg – En undersøgelse over dansk adelig økonomi i det 17. århundrede, 2. Af Helge Land Hansen
Foreningsmeddelelser 1970

1971

Knud Prislavsen – Nyborgs grundlægger. Af Preben Hahn-Thomsen
Optegnelser fra Drejø 1794-1845. Af Birthe Hjort Pedersen
Et lille juridisk drama fra Ærø og Slesvig. Af Jørgen Smith
En fynsk jægers dagbog med tegninger og digte fra treårskrigen. Af H.H. Jacobsen
Sophus Michaëlis og Odense. Af Birger Isaksen
Bogense, Assens, Faaborg og Kerteminde august 1943. Af Hans Kirchhoff
Fyns stifts præstehistorie 7. Af Aage Dahl
Foreningsmeddelelser 1971

1972

Lokalhistoriske arkiver. Af Laust Kristensen
Havnen, som Odense ikke fik. Salomon von Havens kanalprojekt fra 1757. Af H.H. Jacobsen
Jochum Anchersen, en vestfynsk bonde (1778-1862). Af Laust Kristensen
En fynsk stereoskopfabrikant. Af Åge Petersen
Den fynske mæcén apoteker A.E. Sibbernsen (1850-1931). Af Preben Hahn-Thomsen
Otto C. Fønss og Middelfart. Af Birger Isaksen
To identiske dagbøger? Mere om den fynske jæger og hans dagbog fra treårskrigen. Af H.H. Jacobsen
Fyns stifts præstehistorie 8. Af Aage Dahl
Foreningsmeddelelser 1972

1973

Giersings Realskole. Et bidrag til dens historie i skolebestyrer Vesterdals og inspektør C. M. K. Petersens tid. Af Morten Vesterdal
En gammel drabssag fra Søbysøgaard. Af Hans Larsen og Aage Gottschalck Rasmussen
Kvægpesten i Aasum 1745. Af Svend Frederiksen
Kort visit i Danmarks Siena 1788. Af Bent Morillas
Erindringer om fynsk landmandsliv. Rasmus Syberg Petersen fortæller. Af Steffen Hove
Karl Timmermann (1837-1921). Et bidrag til nordfynsk friskoleliv og folkemindeindsamling. Af H.H. Jacobsen
Foreningsmeddelelser 1973

1974

Fynsk disputats: Aage F. Blomberg: Fyns vilkår under svenskekrigene 1657-1660. Af H.H. Jacobsen
Omkring stændermødet i Odense i februar 1657. En spionrapports vidneværdi. Af Erling Ladewig Petersen
Tyveri og forholdsregler derimod i det 19. århundrede. Af Laust Kristensen
Folketingsvalgene i Verninge i 1853. Af Morten Vesterdal
Da Ærø skulle have en jernbane. Det ærøske baneprojekt 1916-1917. Af Vigand Rasmussen
Boghvede. Af Svend Frederiksen
Fynboen og boghveden. Af V.J. Brøndegaard
Prossekage. Af E.K. Westergaard
Foreningsmeddelelser 1974

1975

Hans Svensen, Nyborg-præsten, der endte som birgittinermunk. Af Preben Hahn-Thomsen
Hesteskærere, skorstensfejere og andet rakkerpak. Af Aage Fasmer Blomberg
Hjulby mose og Kullerup sluse. Af Hans Hansen
En langelandsk frigård og dens ejere i 1700-tallet. Af Harald Th. Hansen og Jens Mollerup
Oprettelsen af Langesø Birk 1747. Af Aage Fasmer Blomberg
To fynske herregårde under Louis Seize-tiden: Krengerup og Einsidelsborg. Af Claus M. Smidt
Martin Kleinsorg og Jørgen Henrik Vind. Af Tove Kjærboe
Med 3. Reservejægerkorps på Fyn under våbenstilstanden 1848-49. Af Morten Vesterdal
Litterært besøg i Gudbjerg præstegård. Af H.H. Jacobsen
Redaktør Bondegaard og svinehunden “Estrup”. Af Henning Nielsen og Jørgen Thomsen
Foreningsmeddelelser 1975

1976

Fra mulerdreng til landsbydegn. Af C. Emilius Jacobsen
Oprettelse af skole i Husby 1712. Af Laust Kristensen
Spændte forhold i Kerte skole midt i det 19. århundrede. Af Knud Aarup
Fynske forsamlingshuse. Af Svend Frederiksen
Hvor lå Svendborgs middelalderlige Fisketorv? Af Thomas Riis
Frederik Ahlefeldt og hans instruks fra 1767. Af Jens Mollerup og Harald Th. Hansen
Erholm, et stamhus og en slægt. Af Peder Nielsen
Foreningsmeddelelser 1976

1977

Da Svendborgs fattige skulle til at arbejde for føden. Af Otto Jonasen
Hannibal Sehesteds nærmeste familie, 2. Af Aage Fasmer Blomberg
Traditioner om fynske træer. Af V.J. Brøndegaard
Gåsebænken. Af Svend Frederiksen
En spillemand og lægprædikant fra Skårupøre. Af Rudolph Glarman
Ærøsk sølv. Af Tove Kjærboe
Guldgraver i Californien og Australien. Af Erik Kroman
Foreningsmeddelelser 1977

1978

Odense 1943 – set fra Klaregade. Af Hans Kirchhoff
Breve over havet. Et nordfynsk husmandshjems åndelige testamente. Af H. F. Rasmussen
Postvæsenet i Årup. Af Peder Nielsen
Skæbner bag et gravsted. En retssag på Langeland 1831. Af Harald Th. Hansen og Jens Mollerup
Hvorfor Salomon von Havens kanalprojekt i Odense ikke blev gennemført. Af Ove Jørgensen
Jørgen Poulin Harder, guldsmed i Odense 1777-96. Af Jan Bak Harder
Bondeuro på Fyn 1768-70. Af Claus Bjørn
Stordrift og fællesdrift. Godsstrukturer ved Kertinge Nor igennem 600 år. Af Erland Porsmose
Foreningsmeddelelser 1978

1979

Sagen mellem borgmester Jens Madsen Rosenberg, Odense og Peter Børting. Af Aage Fasmer Blomberg
Mark- og dyrkningsfællesskabet i Dreslette omkring 1680. Af Henrik Damgaard og Niels Erik Frederiksen
Christoph Heer og Frederik den Tredjes by ved Slipshavn. Af Bjørn Westerbeek Dahl
Fem kort over Det fynske Rytterdistrikt – Et lille supplement til N.E. Nørlund, Danmarks Kortlægning. Af Ove Jørgensen
1 bøge-saa = 3 mark. Af Svend Frederiksen
Fattigvæsenet i Svanninge. Af Kaj Mehr
“Foreningen til Opførelse af Alderdoms-Friboliger” og dens virke i Odense indtil år 1900. Af Kaj Habekost
Maglebjerg ved Kerteminde fjord. Af P.H. Rendsvig
Foreningsmeddelelser 1979

1980

Glimt af fynske mindestenes historie. Af Gorm Bloch
Tyfusepidemien i Bogense 1895. Af Knud Erik Madsen
»Kursus af 1878« i Odense. Af Birger Isaksen
Kistebilleder. Af Tove Kjærboe
Jagten »De sex Sødskende« af Faldsled. Af Kaj Mehr
Nordfyn og de gudelige forsamlingers folk. Af H. F. Rasmussen
Bemærkninger i kirkebøgerne om de døde på Tåsinge 1646-1813. Af A. Lolk
De latinske vers om Odenses middelalderlige biskopper. Af Tore Nyberg og Fritz Saaby Pedersen
Penge, folk og øvrighed i det gamle Assens. Af Otto Jonasen
Foreningsmeddelelser 1980

1981

Fynske gadestævner og oldermænd. Af Svend Frederiksen
På egen hånd i Odense. Erindringer fra besættelsestiden. Af Sven Arnvig
Galeaser og skonnerter fra Sydfyn. En beretning fra sejlskibenes storhedstid. Af Kaj Mehr
Bidrag til urmageriets historie i Nyborg. Af J. Kongstad Lampe
Ærøskøbings skibe 1747 og 1778/79. Af F.S. Grove-Stephensen
Politivæsenet i Odense 1850-1880. Af Morten Mikkelsen
Folketingsvalget i Bogense 1872 og hvad derpå fulgte. Af Hans Henrik Jacobsen
Kirkeriste på Fyn og Ærø. Af Ulrik Schrøder
Foreningsmeddelelser 1981

1982

Fynske landsbyer ca. l500-1800. Af Finn Stendal Pedersen
Odense byfred 1477. Af Ove Jørgensen
På sporet af Holme kloster. Af Michael Venge
Rudkøbing-borgere og deres selvangivelser 1704-05. Af Ole Nederland
Mindeblade fra Ærø. Af Tove Kjærboe
Brandstedsmænd. Af Svend Frederiksen
Hannibal Sehested og hans nærmeste familie, 3. Af Aage Fasmer Blomberg
En stol, der skiftede plads på Kerteminde Museum. Af Erland Porsmose m.fl.
Svend Frederiksen 1895-1982. Af Hans Henrik Jacobsen
Foreningsmeddelelser 1982

1983

Borgerkvarterer i Odense i slutningen af 1500-tallet. Af Niels Henrik Jessen
Kortbilagene til C.T. Engelstofts Odense Bys Historie. Af Ove Jørgensen
Urmageriet i Bogense og Kerteminde. Af J. Kongstad Lampe
Billedhuggeren Gunnar Hammerich og Ærøskøbing. Af Tove Kjærboe
Snekkeled ved Kerteminde fjord. Af P.H. Rendsvig
Fynske godser ca. l500-1800. Af Finn Stendal Pedersen
Hannibal Sehested og hans nærmeste familie, 4. Af Aage Fasmer Blomberg
Foreningsmeddelelser 1983

1984

Lektor, dr. Phil. Aage Fasmer Blomberg. Status ved en 80-års dag. Af Ellen Pedersen
En præst og hans gøremål. Uddrag af Johan Jørgen Jensenius’ dagbog for årene 1770 og 71. Af Else Jensenius
En fynsk kosmopolit fra det 18. århundrede. Diplomaten og mæcenen Herman Schubart (1756-1832). Af Emanuela Barellai
Folkeholdet på de fynske herregårde omkring år 1800. Af Lotte Dombernowsky
Kruuserne i Nyborg 1813-1897. Af Pia Sigmund
»Ansættelse af sten på Bogense købstads indvånere« Skatteligning i Bogense 1822-66. Af Hans Henrik Jacobsen
Fra Kerte Sogneforstanderskabs protokol 1842-1867. Af Knud Aarup
Sørgmuntre historier fra fynske kirkebøger. Af G. Hvidkær
Fynske Standure 2. del. Udgivet af Gerda Rost. Kommentar af Anna Marie Lebech Sørensen
Foreningsmeddelelser 1984

1985

»Den korporlige Jødefejde« i Odense 1819. Af Jens Haugaard Jensen
Navnet Odense: Stavemåder og tolkninger. Af Ove Jørgensen
Tidlige vejforbindelser på Østfyn. Af Viggo Bang
Dagbog, skrevet af ærødreng 1869-70 [Claudius Klestrup]. Af Tove Kjærboe
Emil Hansen, en fynsk musiker og billedskærer. Af Birger Isaksen
Sørgmuntre historier fra fynske kirkebøger. Af G. Hvidkær
Valkendorferne på Klingstrup. Af Aage Fasmer Blomberg
Foreningsmeddelelser 1985

1986

Frederik 7. som guvernør over Fyn. Af Dorrit Andersen
»Tog ud til Næsbye til Louise« Grevinde Danner i Næsby 1846-47. Af Hans Henrik Jacobsen
Frode Lund (1900-1980). Af Birger Isaksen
Mølledrift og kongelige rettigheder i den tidlige middelalders Odense. Af Per Christian Madsen
Krogsbølle og Bårdesøs vedtægt, 1696. Af Niels Jørgen Andreasen
Ung løjtnant eller gammel rebslager? En ægteskabshistorie fra Kerteminde og Faaborg. Af Edvard Andersen
Bidrag til Søbygårds bygningshistorie. Af K.K. Henriksen
Da den røde hane galede i Faldsled. Af Kaj Mehr
Om at gøre kirkebøger lettere anvendelige. Af Peter Ramskov Andersen
Fynsk disputats: Finn Stendal Pedersen: Fynsk landbrugs vilkår 1682. Af Hans Henrik Jacobsen
Foreningsmeddelelser 1986

1987

Årsagerne til drabet på Knud den Hellige. Af Paul Horstmann
Kræmmerlaug og købmandslaug i Odense indtil 1862. Af Hans Henrik Jacobsen
»Fri os fra ekstraskatten« Fynske reaktioner på ekstraskatten af 1762. Af Karl Peder Pedersen
Buchwald og kanalen. Supplement til artikler i årbøgerne 1972 og 1978. Af Otto Madsen
En fynsk kirketyv ved navn Peder Jensen. Af Ole Nederland
Ærøeslyst, et badehotel og dets historie. Af Tove Kjærboe
Vandmøllerne i Odense. Supplerende bemærkninger til 1986-artiklen om mølledrift. Af Ove Jørgensen
Foreningsmeddelelser 1987

1988

Nonnebakken – en skibsborg fra 98. Vikingeborgens rolle i Danmarkshistorien. Af Poul Skaaning
Munkebo – Odenses evige havnemulighed. Af Ole Nederland
Stavnsbåndet og dets løsning på Fyn. Myte og realitet. Af Finn Stendal Pedersen
Ørbæklunde og hoveriet. En undersøgelse af det forrettede hoveris historie. Af Per Henrik Jakobsen og Henrik Brask Pedersen
Nordfynsk bondeliv i 1800-tallet – uddrag af Jacob Jørgensens optegnelser fra Bederslev. Ved Helge og Jørgen Land Hansen
Dagjournal for Hovedgaarden Skovsgaard 1887-88. Af Gudrun Hansen
Stige – den første fynske gartnerby. Af Hans Henrik Jacobsen
Fynsk disputats: Erland Porsmose: De fynske landsbyers historie – i dyrkningsfællesskabets tid. Af Finn Stendal Pedersen
Foreningsmeddelelser 1988

1989

Historisk Samfund for Fyns Stift 1939-1989. Af Hans Henrik Jacobsen
Biskop Jacob Madsen og billederne. Af Louise Lillie
En af de store fynboer: C.F. Tietgen. Af Helge Sindal
Krisen kradser. Regeringen og landbrugets forhold på det nordlige Fyn i 1820 set med det store hartkorns øjne. Af Finn Stendal Pedersen
En vestfynsk bondes indtryk og oplevelser under krigen i 1864. Af Morten Vesterdal
En israelers gensyn med Faaborg-egnen. En pilgrimsfærd med modsat fortegn i efteråret 1987. Af Poul Løndal-Nielsen
Højryggede agre – Iagttagelser fra Dalene Skov på Nordfyn. Af Viggo Bang
Et bidrag til Dallunds bygningshistorie. Af Steen Ivan Hansen
En taterfloks anholdelse i Nyborg 1643. Af Merete Dahlerup
Foreningsmeddelelser 1989

1990

Loger i det fynske område. Af Hans Henrik Jacobsen
Alt vel på vestfyn. Biskop Jacob Madsens »spejlvendte« kirketegninger. Af Knud Aarup
Skipperkøbmandsbyen Ærøskøbing – et byplanstudie. Af Jørgen Elsøe Jensen
Erik Dahlberg og Nyborg. Et bidrag til Nyborgs ikonografi og fæstningshistorie i 1600-tallet. Af Bjørn Westerbeek Dahl
Kompagnichef for Christian VI – fæstebonde i Munkebo. Om Thomas Christensen og hans rolle som »Gøngehøvding« i Bjerge herred. Af Ole Nederland
Kongshøj Hammerværk – et fynsk landindustrielt anlæg. Af Per Grau Møller
Hvor i Serup lå friskolen? Af Hans Henrik Jacobsen
Aage Fasmer Blomberg (1904-1990) in memoriam. Af Finn Stendal Pedersen
Foreningsmeddelelser 1990

1991

Fynske Traller og jodutter. Glimt fra Jacob Madsens visitatsrejser 1588-1604. Af Knud og Niels Aarup
Johan Ludvig Reventlow (1751-1800) – en mand og hans tid. Af Finn Stendal Pedersen
Forbrydelse og straf. En fynsk falskmøntnerbande. Af Peter Ramskov Andersen
Vester Åby præstegård. Præst og bygherre. Af Jens Rasmussen
Den italienske sangerinde Angelica Catalanis ophold i Odense 1828. Af Emanuela Barellai
Nyborgs befæstningshistorie. Rettelse til 1990-artiklen om Erik Dahlberg og Nyborg. Af Bjørn Westerbeek Dahl
Foreningsmeddelelser 1991

1992

En fynsk stiftamtmand fortæller erindringer (Jacob Høirup, stiftamtmand 1948-75). Af Hans Henrik Jacobsen
Arbejdet med Odense bys historie. Af Jørgen Thomsen
Den fynske bindingsværksgård. Af Torben Lindegaard Jensen
Hvad gamle marknavne kan fortælle. En undersøgelse af marksystemer i Lumby sogn. Af Viggo Bang
Præstens gris. Da Peder Vendeport skrev tiende i Birkende 1663. Af Ole Nederland
Fra Verninge sogns kirkeregnskaber i 1840’erne. Af Anne Riising
En vågen fynsk, kristen ungdom. De danske Ungdomsforeninger på Fyn. Af Peter Ramskov Andersen
En verdenstenor i landsbyen. Benjamino Gigli i Ollerup. Af Julius Paulsen
Manneken-Pis – i Bruxelles og i Bogense. Af Hans Henrik Jacobsen
Udskiftningskort og matrikelkort – indhold og bevaring. Af Per Grau Møller
Foreningsmeddelelser 1992

1993

Fra Ryesgade til Lunde på Nordfyn (Erindringer). Af Ebbe Thestrup Pedersen
En Saltofte-dreng fortæller (uddrag af Thorvald Jensens erindringer). Af Thorvald Jensen
Rasmus Skovsgaards samlinger fra Sanderum sogn. Af Christian Andersen
Et samfrændeskifte fra 1822. Af Eva Lund
Brahetrolleborg Skoleholder-Seminarium 1794-1826. Af Ingrid Markussen
Erindringer fra Svendborg og omegn af generalmajor Poul Martin von Bülow (1795-1877). Af Regitze Rohde
Som de gamle sjunge, så kvidre de unge. Om Hans Mules og Mette Kottes efterslægt. Af Bent Østergaard
Striden om Ringe Mølle [på Nordfyn]. Af Viggo Bang
Foreningsmeddelelser 1993

1994

Valgmenighedspræst og biskop på Fyn (erindringer). Af K.C. Holm
Skoler og undervisning i Odense i Hans Tausens barndom. Af Anne Riising
Tre mindefester for Hans Tausen i Birkende: 1894, 1944 og 1994. Af Inge Fink
Langesø – et skovbug på Fyn. Af Finn Jacobsen
En ung jøde kom til Fyn – og vendte tilbage (erindringer). Af Herbert Kain
Den dag tyskerne bankede på døren (Erindringer af førstelærer Johannes Rasmussen, Svanninge). Af Kaj Mehr
En 18-årig østprøjsisk pige som flygtning i Allesø 1945-47. Af Maria Pohlmann
Foreningsmeddelelser 1994

1995

Fra 25 år på Odense rådhus. Af Hugo Mayntzhusen
Flyvende klokker. En rejsende håndværker i Kirkeby. Af Bendt Gammeltoft-Hansen
Min fæstemø fra Dalum præstegård – En brevveksling mellem Ernst Trier og Marie Abel. Af Christian Andersen
Erindringer fra vort Barndomshjem i Udby. Ved Hans Henrik Jacobsen. Af Rasmine Andersen
Smedemester Hans Jørgen Andersen i Ravnebjerg (1846-1920). Af Flemming Georgsen
Erindringer fra barndom og ungdom i Håre på Vestfyn i årene omkring første verdenskrig. Af Anna Gundestrup
En tærskedag. Træk fra livet som landvæsenselev på Tybrind 1917-18. Af Harald Nielsen
Sådan husker jeg befrielsen. Fynboer fortæller erindringer fra majdagene i 1945. 8 beretninger, 9 fortællere
En visitatsbog og en mindesten. Biskop Jacob Madsen og maleren Jens Juel. Af Hans Henrik Jacobsen
Foreningsmeddelelser 1995

1996

Mig og Odense. Af Mogens Brøndsted
Storgårde på Nordfyn før ca. 1600. Af Viggo Bang
Carl Nielsens mor. Af Hanne Christensen
Mit tabte paradis. Barndomserindringer fra Rolund i 1930’erne. Af Birgit Ascanius Jacobsen
Hjemme i Gudbjerg. Erindringer fra en landsby i 30’erne. Af Lise Christoffersen
Lokalhistorisk Bibliotek – en vidensbank om Fyn. Af Vibeke Brandt
Landsarkivet for Fyn – et nyt og et godt hus. Af Dorrit Andersen
Mindeord. Aage Lauritsen (1909-1995). Af Jens Mollerup
Stigende interesse for lokalhistorie. Redaktøren af Fynske Årbøger takker af efter 26 år. Af Hans Henrik Jacobsen
Foreningsmeddelelser 1996

1997

Herredstinget og livet i landsbyerne i 1600-tallet – belyst ved eksempler fra Åsum herreds tingbøger. Af Knud E. Korff
»Rigernes lyksalighed under en landsfaders beskyttende enevælde«. Talerne på kongens fødselsdag på Odense Gymnasium i slutningen af 1700-tallet. Af Michael Bregnsbo
Chefredaktør, nyhedsjæger, korrekturlæser. Nybagt cand.jur. kommer til Odense. Christoffer Krabbe som redaktør af Fyens Avis 1859-61. Af Vagn Dybdahl
Konkurrence eller arbejdsdeling? Varetransport på Fyn via havn og jernbane 1865-1920. Af Peter Fransen
Erindringsglimt fra en tilværelse som dommer på Sydfyn. Af Julius Paulsen
Vollsmose. Et naturområdes forvandling til bykvarter. Af Kaj Mehr
Foreningsmeddelelser 1997

1998

Byen på Christian IV’s tid. Odense tingbøger om gader og gadeliv. Af Ole Nederland
Bøger maler billeder – Karen Brahe set gennem sin bogsamling. Af Susanne Lykke Vølzgen Rasmussen
Præstefamiliens sociale vilkår på landet i gamle dage. Af Jens Rasmussen
Folkene i Falden. Beretninger om en vestfynsk enestegård gennem 300 år. Af Jørgen Engholm Pedersen
Uægte børn i Fåborg. Retssystemet og »ugifte fruentimmere« i 1870’erne – eksempler på faderskabssager fra Fåborg byfogeds arkiv. Af Anette Jensen
Konfiskation af tysk og japansk ejendom. Af Gunnar Kjær Mortensen
Foreningsmeddelelser 1998

1999

Fynsk seriøsitet. Af Vincent Lind
Folkeliv i renæssancebyen Odense. Af Ole Nederland
Nyborg Slot 1610-1631. Administrationscenter og lensmandsbolig. Af Charlotte Dreyer Skov
Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49. Af Finn Stendal Pedersen
Humble fattiggård 1868-1894. Af Claus Schou
Foreningsmeddelelser 1999

2000

Fyrre år på Fyn. Af Åge Trommer
Halsløs gerning. Af Jørgen Nielsen og Linda Rasmussen
Ægteskabelige og uægteskabelige forbindelser i 1600-tallets Odense. Af Ole Nederland
Den trolleborgske arbejdsanstalt. Af Claus Schou
1900-tallets nybyggere – en karakteristik af 48 statshusmænd i Flødstrup sogn på Østfyn. Af Anette Jensen
Kulturmiljøråd Fyn – status efter de første år. Af Peter Dragsbo
Foreningsmeddelelser 2000

2001

Knud, Danmarks konge – 900 år efter helgenkåringen. Af Tore Nyberg
Kendte Odenselokaliteter 1606-81. Af Ole Nederland
Arbejdsanstalter og fattiggårde på Langeland. Af Kirsten Flensborg Petersen
Musikforeningen Braga. Af Kirsten Flensborg Petersen
Bro eller færge eller? Regionalforvaltning contra lokalforvaltning på Sydfyn. Af Steen Ousager
Det lokale sygehus og den nationale velfærd – en historie fra efterkrigstidens Danmark. Af Thomas Skovgaard
Nye” fynske amtsarkiver – en guldgrube for historikeren. Af Steen Ousager
Foreningsmeddelelser 2001

2002

Frederik Hansen- en fynsk stortyv. Kilder og problemstillinger udsprunget af hans virke for godt 150 år siden. Af Peter Fransen
Tidsbegreber og selskabsliv i Åsum herred – et indblik i 1640’ernes fynske bondekultur. Af Vibeke Kaiser-Hansen
De fynske teglværker ca. 1840-1908. Af Lars H. Larsen
En dødeliste viser vej. Gilde og magt i Odense i senmiddelalderen. Af Lars Bisgaard
Foreningsmeddelelser 2002

2003

Børn bag pigtråd. Tyske flygtningebørns beretninger fra Skovbylejren 1946-47. Af Karl Peder Pedersen
Far og søn. Knud den Hellige og Karl den Gode. Af Pia Sigmund
Hvor lå Odense herredsting? Lidt fynsk tinghistorie. Af Ole Nederland
Arbejdsanstalten brænder! Af Claus Schou
Fiskeren, daglejeren og altmuligmanden Niels Christian Mogensen fra Nordskov på Hindsholm. Af Olga Pedersen
Ødekirker på Fyn. 44 kirker og kapeller er borte. Af Christian Andersen
Foreningsmeddelelser 2003

2004

Ellen Hofman-Bang 1879-1971. Af Margit Egdal
Stuepige på Hofmansgave 1947-49. Ellen Margrethe Christenesen fortæller. Af Margit Egdal
Edel – grevinde af Flandern, dronning af Danmark, hertuginde af Apulien. Af Pia Sigmund
Da H.C. Andersens far blev frimester. Af Dorrit Andersen
»For at undgaae et Liv mellem Øgler og Drager«. Om en ny praksis i behandlingen af separations- og skilsmissesager i 1800-tallet. Af Anette Jensen
To historier fra arbejdsanstalten i Magleby kommune. Af Claus Schou
Kvindeskæbner i kølvandet på tyven Frederik Hansen Berggreen. Promiskuitet blandt underklassens kvinder eller ofre for en kvindebedårer? Af Inge Eriksen og Peter Fransen
Foreningsmeddelelser 2004

2005

Clearingmord og schalburgtage. Den tyske terror på Fyn 1944-45. Af Andreas Skov
At tjene for kost og løn hos godtfolk i 1700-tallets Odense. Af Kirsi Ojala
Udskiftningen på Brahetrolleborg. Et eksempel på godsejerens store indflydelse på kulturlandskabet. Af René Schrøder Christensen
Verdensborgeren på Fyn. Johan Bülow og Sanderumgårds have. Af Lars Bisgaard
Max Ydes barndom i Aarup 1909-25. Af Anne-Birgit Yde Willumsen
Foreningsmeddelelser 2005

2006

Herredsfogeden på Nordfyn i senmiddelalderen. Af Mikkel Leth Jespersen
En dronning rejser over Fyn. Synliggørelse og iscenesættelse af enevælden på Fyn i 1766. Af Michael Bregnsbo
Adelige kvinder og livet på Arreskov i renæssancen. Af Lars Bisgaard
Grevskabet Brahesmindes patronatskirker. Af Jesper Thomassen
Niels Peder Madsens jordefærd. Af Claus Schou
»Gør din pligt min dreng og lidt til«. Edvard Albert Weigels opvækst i Odense omkring år 1900 – en selvbiografi. Af Marianne Weigel
Tage Einar Schack. Sognepræst i Marslev-Birkende 1897-1927. Af Erling Hansen
Den hemmelige krig – efterretningsaktivitet på Fyn under den kolde krig. Af Thomas Wegner Friis og Peer Henrik Hansen
Foreningsmeddelelser 2006

2007

»Historien i Ære«. Historisk Samfund for Fyn i 100 år. Af Dorrit Andersen
En lokalpolitikers oplevelser. Tidligere amtsborgmester Karen Nøhrs erindringer. Af Karen Nøhr
Det middelalderlige odenseanske bispeskisma. Af Nicolai Slot Andersen
Seminaristernes indtog i den fynske landsbyskole. Af Hans Christian Johansen
Til søs med Dorthea af Marstal. Af Karl Hansen
Fynsk industri har en glorværdig fortid, men har den også en fremtid? Af Per Boje
Foreningsmeddelelser 2007

2008

Købstadsrådhuset som symbol på dansk identitietshistorie. De bevarede fynske købstadsrådhuse fra før år 1900. Af Peter Thor Andersen
1658 – Svenskekrigene på Fyn. Af Pia Sigmund
Et enevældigt privilegium i en parlamentarisk tid. Omkring afløsningen af de fynske majorater. Af Mogens Kragsig Jensen
Den langfingrede bydreng. Af Claus Schou
Retssagen mod »Poul Tysker«. Af Andreas Skov
Museet i historieundervisningen – online. Af Harry Haue
Foreningsmeddelelser 2008

2009

Slaget ved Nyborg. Karl X Gustavs sidste krig på Fyn. Af Mads Thernøe
Fra bondedreng til vicestatsminister. Af Bendt Bendtsen
Fra selskab til samfund: Fyens Stifts litterære selskab. Historisk interesse på Fyn gennem 200 år. Af Pia Sigmund
Rasmus Kristian Rask – Liv og levned. Af Hans Frede Nielsen
Fynsk øl – brygget med lokal humle. Af Ulla Kidmose, Gitte Kjeldsen Bjørn og Claus Preston Lund
Livet på Urte Mølle. Af Claus Schou
Offentlige nødhjælpsarbejder på Fyn – for 200 år siden. Af Hans Christian Johansen
Fremmede kommer til Nyborg. Af Marianne Weigel
Et glimt ind i vikingernes verden – ifølge Glavendrup-stenen. Af Leif Søndergård
Skeletterne i krypten. Knud den Hellige og hans broder Benedikt. Af Peter Mygind Leth og Jesper Boldsen
Nekrolog over Hans Henrik Jacobsen. Af Lars Bisgaard
Foreningsmeddelelser 2009

2010

Mit fynske liv. Af Ritt Bjerregaard
Sanderumgaards romantiske have – genopstået som en fugl Fønix. Af Ellen Warring
Diagnose: vikingeskib – i 75-året for fundet af Ladbyskibet. Af Eigil Nikolajsen
Da børn var medskyldige – lovgivning og straffepraksis i blodskamssager før 1933. Af Mette Seidelin
Odense Teater – og mig. Af Kasper Wilton
Brobygård 1966-67 – en billedserie om forvalterens dagligdag. Af Margit Larsen og Marianne Weigel
Juulskovkorset – et gotlandsk kors på Fyn. Af Torsten Svensson
Barndom. Af Karl Hansen
Min fynske barndom. Af Emre Altintas og Hussein Ali
Hans Peter Hjerl Hansen. En fynsk iværksætter i Sibirien. Af Per & Natalie Nielsen og Alexandr Kiseljov
Foreningsmeddelelser 2010

2011

Odense Staalskibsværfts boliger. Af Gitte Nørrelund Haastrup og René Schrøder Christensen
Nye fund fra Sydvestfyns gyldne bronzealder. Af Mogens Bo Henriksen
Brudstykker af en boghandlerlærlings dagbog. Optegnelser fra en boghandel, anno 1959. Af Per Nielsen
Fattigdom som forbrydelse? Straf og omsorg i fattiggården. Af Inge Mønster-Kjær
De fynske amter. Embede og struktur 1662-2006. Af Mogens Kragsig Jensen
Retsvæsenet og retslovgivningen. Af Peter Thor Andersen og Allan C. Zinn
Giftmordene i Fyllested. Af Inge Eriksen
Kriminalitet på Helnæs 1720-1830. Af Allan C. Zinn
Ungdomsfængslet på Søbysøgård og baggrunden for oprettelsen i 1933. Af Peter Fransen
Bassesagen – en uopklaret fynsk kriminalsag. Af Hans Ole Jasper
Foreningsmeddelelser 2011

2012

Mit politiske liv og tilhørsforhold til Fyn. Af Britta Schall Holberg
De hemmelige fødsler. En analyse af årsagerne til fødsler i dølgsmål og fosterdrab på Fyn 1850-1880. Af Annette Hansen
Glistrup på Fyn. Fra protestbevægelse til parti med indflydelse. Af Michael Kuur Sørensen
Krig og konflikt i Fyns oldtid. Af Mogens Bo Henriksen
Krig og fred. Højskoler, hær og skytteforeninger 1864-1920. Af Henrik Hvid Dalnæs
Hemmeligt politi og stikkernetværk på Fyn under den tyske besættelse. Af Stefan Staugaard Lindequist
Vidner for enden af bomben. Om Langelandsfort og Den Kolde Krig. Af Thomas Wegener Friis og Peer Henrik Hansen
Fra kranvogn til kampvogn. Et interview med Jan Falck-Schmidt. Af Marianne Weigel
Foreningsmeddelelser 2012

2013

Fra København til Sanderumgaard. Historien om Johan Bülows afskedigelse fra hoffet i 1793. Af Ulrik Langen
Til fædrelandets oplysning. Præsternes indberetninger til Resens Atlas: Fyn. Af Thomas W. Lassen
Odense anno 1860. En franskmands rejseberetning fra Odense. Af Ole Jepsen
Olaf Andersen. En fynsk ildsjæl. Af Marianne Weigel
Fynboen spiser nødig vandgrød. Gode råd fra Madam Müller. Af Allan Røder
Svenske og polske landarbejdere i det Sydøstfynske landbrug i perioden 1875-1910. Af Anne Hansen
Vækkelserne på Fyn 1800-1870. Af Jens Rasmussen
Fynsk sindelag. Af Kresten Drejergaard
Jødisk liv i Faaborg 1793-1914. En demografisk synsvinkel. Af Elisabeth Rasmussen
Missionær Jens Hansen og de tidlige fynske mormoner. Af Margit Egdal
Foreningsmeddelelser 2013

2014

Beværterne i 1800-tallet – nødvendighed eller årsag til druk og kriminalitet. Af Linda Petersen
En vestfynsk fejde. Hans Andersen i Bukkerup og Eske Bille på Hagenskov. Af Lars Bisgaard
Fra Fyn over Atlanterhavet. A.Chr. Petersens amerikanske eventyr 1888-1894. Af Thorsten Kristian Fükking
En husmandsrejse i 1923. Dagbogsoptegnelser af Olaf Andersen. Af Marianne Weigel
Jugend Aliyah på Fyn. Jødiske flygtningebørn på Fyn under og efter besættelsen. Af Lisette Juhl Hansen
Find dine aner i krigen 1864. Af Maj-Britt Lauritsen og Mette Seidelin
Fynske Årbøger. 75 år og nu på nettet. Af Marianne Weigel
Odense købstads skoler 1780-1814. Af Pernille Sonne
To drenge fra Fyn og skolelovene fra 1814 og 1809. Niels Matthias Petersen og Rasmus Rask. Af Pia Sigmund
Grundtvig, Kold og det grundtvig-koldske. Af Knud Bjarne Gjesing
Foreningsmeddelelser 2014

2015

Dronning Louises Jernbane 150 år. Af Henrik Harnow
Råruds historie. Fortalt gennem arkæologi, gamle kort og matrikler. Af Lars Ewald
Glimt fra Carl Nielsens liv. Af Peter Dürrfeld
Min barndom og ungdom på Nordfyn. Af Erik Helmer Pedersen
Livet på kanten af Fyn. Af Nils Valdersdorf Jensen
Det fynske skisma. Forfatningskampen i de fynske amtsskytteforeninger. Af Poul Broe
Carl og Anne Marie. Af Marianne Weigel
Klaus Berntsen og grundloven af 1915. Af Jeppe Nevers
Demokratiets danske damer. Af Birgitte Possing
Fire fynske kvinder på tinge. Af Ann Ammons og Camilla Scherning
Fyns første kvindelige sognerådsformand. Af Dorte Schmidt-Nielsen
Foreningsmeddelelser 2015

2016

Herfra min verden går. Af Mariann Fischer Boel
»Det var ikke de bedste, der tog af sted«. Af Jeppe Wichmann Rasmussen
Stenstrup Præsteenkesæde. Af Peter Wessel Hansen
Broen, der delte vandene. Svendborgsundbroen 50 år. Af Nils V. Jensen
En vestfynsk fejde. Af Lars Bisgaard
To erindringer fra Egebjerggaard. Af Villy Blom
Hvidkilde Savværk i Kirkeby. Af Marianne Weigel
Biskop Jacob Ramus. Af Michael Bregnsbo
Den gamle landsbylærer. Af Pia Sigmund
Foreningsmeddelelser 2016

2017

I kløerne på brandkommissionen. Af Poul Christensen
Arrestation og deportation af de fynske jøder. Af Martin V. Jensen
Bogbinderbyen Svendborg. Af Carsten Winther
Lammehavealléen og koppeepidemien på Langeland i 1773. Af Karl-Erik Frandsen
To fynske eksempler på luthersk præstegårdsliv i 1800-tallet. Af Jens Rasmussen
Englænderkrigen på sydvestfyn. Af Carsten Pagh
Fraugde Plovfabrik. Af Maria Groth Rasmussen og Anne Boye Hansen
Om fugle, fodbold og æbleflæsk. Af Dan Jørgensen
Fyns madkultur. Af Bettina Buhl
Om ølbrygning i middelalderens Odense. Af Maria E. Lauridsen
Fynsk æblehistorie. Af Margit Egdal
Foreningsmeddelelser 2017

2018

Solvognen. Af Pia Sigmund
Den forsvundne slagmark – slaget ved Øksnebjerg. Af Ole Jørgen Nørgaard
Slengerik kan gå! Af Ole Fevejle Leegaard
Gammelkirken i Nyborg. Af Kirstin Eliasen
Skt. Regisse af Frørup i middelalderen. Overvejelser omkring den fynske lokalhelgenkult. Af Svend Clausen
Fra Creme fraiche til Tykmælk – Avisen Fyns tegneserie 1979-81. Af Marianne Weigel
Fattiggårdens kvinder. Af Anne Horsted Møller
Vi har en morder i familien. Af Anita Lillevang
De fire teglbrænderbrødre fra Lippe. Af Karl Peder Pedersen
Adskilt. Af Lisette Juhl Hansen
Foreningsmeddelelser 2018

2019

»Var Adel ikke, hvoraf skulde da en stakkels Maler leve?« – portrætmaleren Hans Hansen og den fynske adel. Af Rasmus Agertoft
Fynsk jordhunger – Lensafløsningsloven af 1919 og dens virkninger på Fyn. Af Poul Broe
Store Tom og Lille Tom. Af Tom Alsing
Det ørige Drejø Sogn. Af Niels Ulrik Kampmann Hansen
Børnehjælpsdag i Odense. Af Ellen Warring
Marstallerne og sømandstroen. Af Karsten Hermansen
Oldtidens ubestikkelige Mø – Grundtvigs tro på kvinder. Af Lone Kølle Martinsen
Et kirkeligt værksted i Assens. Af Ole Hyldegaard Hansen
I en større sags tjeneste. Af Peer Henrik Hansen og Jeppe Jøhn Hørsholm
Foreningsmeddelelser 2019

2020

Boghandleren fra Nyborg – Johan Nicolai Gomard. Af Pia Sigmund
En hilsen i sten – fynske minder om Genforeningen. Af Sissel Bjerrum Fossat og Michael Borre Lundø
»Hvis det er smukt, må jeg eje det« – en analyse af samlingens principper og samlerens drivkraft. Af Ingrid Vatne
Enggården i Tommerup – når arkæologi og historie mødes. Af Kirsten Prangsgaard og Peder Dam
Levende lokalhistorie for læg og lærd. Af Kasper Rathjen
Billedartikel: Det blodige forår 1945. Af Ellen Warring med fotos af Grethe Hardie Hansen
Mester Hans Urne og den trykte bog – et odenseansk eksperiment for 500 år siden. Af Lars Bisgaard
Jørgen Gyldenstierne – En overgangsskikkelse i reformationstidens Odense. Af Per Seesko
Et fynsk dronningehof set i et skoperspektiv. Af Peter Krogsted Nielsen
Dronning Christines hof i Odense og relationerne til residensbyen. Af Mirja Piorr
Så fast en bolig – Odenses 1500-tals bispegård set som en borg. Af Mikael Manøe Bjerregaard
Foreningsmeddelelser 2020

2021

Den store forsoningsfest 1894. Af Poul Broe
Den lille smed fra Egense. Af Villy Blom
Hovedet på blokken. Fynske henrettelser 1791-1869. Af Niels H. Kragh-Nielsen
Skomageren i Højrup og hans familie. Af Henning Rasmussen
Billedartikel: De fynske rytterskoler 300 år. Af Ellen Warring
Et stop på vejen – da Fyn blev sømmet fast. Af Steen Bo Frandsen og Nils Valdersdorf Jensen
Åsum Bro – til tider Fyns vigtigste. Af Jørgen Burchardt
Med læreren på studietur – Fynske lærere og lærerinders pædagogiske studierejser 1898-1932. Af Christian Larsen
Fyn på skinner 1865-2021 – Fyn i den danske og internationale transport-infrastruktur. Af René Schrøder Christensen
Danmarks Knudepunkt – Storebæltsforbindelsen og byudvikling i Odense 1980-2000. Af Camilla Schjerning
Foreningsmeddelelser 2021

2022

Søheltens børn. Slægten Iuel på Fyn siden 1678. Af Mogens Kragsig Jensen
Englandskrigen, Storebælt og Hans Kruuse. Af Pia Sigmund og Emil Kruuse
Ryslingestriden 1919-1925. Af Hans Nørgaard
At arbejde i jern. Om slaver på Nyborg fæstning i 1700- og 1800-tallet. Af Jørgen Mikkelsen
Vold eller ulykke? Drab blandt adelige 1579-1601. Af Lars Bisgaard
Et barskt livsforløb. Fængselsfangen Robert Marius Mouritzen 1896-1926. Af Peter Fransen
”En troldkvinde brændes udi Vissenbjerg Sogn” – fynske trolddomsprocesser 1664-1672. Af Maria Østerby Elleby
»til Skade for det Almindelige« – smugleriet i Det sydfynske Øhav 1750-1850. Af Nils Valdersdorf Jensen
Foreningsmeddelelser 2022


Sidst redigeret 18.1.2023