Søg i Aarsskrift for Svendborg Amt 1908-37

Her kan du søge efter artikler i de fynske årbøger. Se søgetips til højre.

Årbøgerne er udkommet i tre “serier”
1908-1937: Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund.
1913-1938: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter.
I 1939 blev de to Historiske Samfund samlet i Historisk Samfund for Fyn, som siden da har udgivet Fynske Årbøger.

Du må læse så meget du vil, og du må også udskrive og gemme artikler fra de fynske årbøger til personligt brug.
Hvis du ønsker at citere fra artiklerne i Fynske Årbøger, skal tydelig kildeangivelse angives: Forfatter, Titel, Årgang, fx

Povl Hansen: Bondeliv og Bondehjem, Aarsskrift for Svendborg Amt 1908

Der er tre måder at begrænse antallet af artikler på. De tre måder kan bruges enkeltvis, eller de kan kombineres.
1) Med dropdown-filtrene i et eller flere af felterne “Årgang”, “Titel”, “Forfatter” eller “Udgiver” over tabellen.
Klik på dropdown-pilen ˅ i feltet, så bliver der vist en liste over de værdier, der kan forekomme i feltet. Udpeg den værdi, der skal filtreres efter. Værdien bliver skrevet under feltet. Du kan vælge flere værdier ved at gentage processen.
Slet de valgte filterværdier ved at pege og klikke på de valgte værdier under felterne.
2) Ved at skrive tekst i felterne under tabellen
3) Søg efter en vilkårlig tekst overalt: Skriv i søgefeltet over tabellen.

Udpeg en linje og klik på den, så åbnes den tilsvarende årbogsartikel i en ny fane eller et nyt vindue. Om det er ny fane eller nyt vindue er bestemt af browserindstillingerne.

ÅrgangTitelForfatterUdgiver
1908Amtmand Grev Brockennhuus-SchackJ.P. Kristensen-RandersSvendborg
1908Holckenhavn 1580-1907Lensbaron C.E. HolckSvendborg
1908Bondeliv og BondehjemPovl HansenSvendborg
1908Stevner og Folde m.m.P. JensenSvendborg
1908Fra en Registreringsforretning i en sydfynsk Bondegaard 1807P. AndresenSvendborg
1908Op og ned. Et Blad af en Slægts HistorieP.C.B. BondesenSvendborg
1908Vesterskerninge-Hundstrup SangforeningPeder R. MøllerSvendborg
1908Foreningsmeddelelser 1908Svendborg
1909Svenskernes Fordrivelse fra Fyen 1659K.C. RockstrohSvendborg
1909Fra “det mærkværdige Aar”Povl HansenSvendborg
1909Bernstorffsminde SeminariumJ. Chr. ClausenSvendborg
1909Et af de femten BøllerP.C.B. BondesenSvendborg
1909Præsten Hans AgerbekJ. HammerSvendborg
1909Da Prins Kristian gæstede Ærø 1830Nicoline KleinSvendborg
1909Foreningsmeddelelser 1909Svendborg
1910Byled og HyrdehuseP. JensenSvendborg
1910Nyborg PræstegaardAugust ColdingSvendborg
1910Blade af en fynsk Bondeslægts historiePovl HansenSvendborg
1910Nyborg SlotC.S. TheilgaardSvendborg
1910Den kirkelige Bevægelse i Ryslinge paa Fyen fra 1849-1868Lars FrederiksenSvendborg
1910Jacob UlfeldtLensbaron C.E. HolckSvendborg
1910En lille Tilføjelse til “Prins Christians Besøg paa Ærø”S. CarstensSvendborg
1910Foreningsmeddelelser 1910Svendborg
1911Historiske Oplysninger med Sandholts Fortid som UdgangspunktJørgensenSvendborg
1911Sandholt efter 1719Nicoline M. Nobel SperllingSvendborg
1911Lærer Søren Jørgensen (Kistrup)Faaborg JørgensenSvendborg
1911Et stykke dansk ungdomsliv ved midten af det nittende HundredaarPovl HansenSvendborg
1911St. Nicolaj Kirke i SvendborgVilhelm LorenzenSvendborg
1911Sønderjydernes Besøg på Fyn 1868 og Vennemødet i Boltinggård skovJørgen NielsenSvendborg
1911Blade af Hovbøndernes Historiedyrlæge JensenSvendborg
1911Foreningsmeddelelser 1911Svendborg
1912Rudme friskole gennem 50 årMartin P. RudumSvendborg
1912Fra H.C. Ørsteds Barndomstid i RudkjøbingM.C. HardingSvendborg
1912En VeteranNicoline KleinSvendborg
1912Magleby NorKarl ElnegaardSvendborg
1912Sagn fra SvenskekrigenP. JensenSvendborg
1912Fra SvenskekrigenS.J. DuelundSvendborg
1912Foreningsmeddelelser 1912Svendborg
1913Dyrlæge P. JensenP. BjergeSvendborg
1913Egeskov MarkedP. JensenSvendborg
1913Fra Ryslinge Valgmenigheds første DagePovl HansenSvendborg
1913St. Jørgens KirkeklokkeLouise LethSvendborg
1913Foreningsmeddelelser 1913Svendborg
1914Nyborg Havns FortidH.C. HolstSvendborg
1914Taasinge Degnehistorie og SkolevæsenC.G. HøgstrømSvendborg
1914Jens Sofus BrandtMarie MøllerSvendborg
1914Foreningsmeddelelser 1914Svendborg
1915Bidrag til Skjoldemoses HistorieHarald KierSvendborg
1915Den Bøving-Jacobsenske Slægt. Blade af en gammel Faaborg-Families HistorieF.F.M. JacobsenSvendborg
1915Træk af Brahetrolleborg Sogns SkolevæsenJørgensenSvendborg
1915Gamle Minder fra Østrupgaard og om Bondesønnen Peder HostrupChristine ReimarSvendborg
1915Om Rudkøbing BorgervæbningI.T. RohdeSvendborg
1915Klæsøe og den forsvundne Købstad (Lavindskøbing?)Carlin KlæsøeSvendborg
1915Lidt om en berømt Mand fra Svendborg AmtGustav SchovsboSvendborg
1915En Rettelse [til Afhandlingen “Egeskov Mølle” i Aarsskriftet 1913]John M. MøllerSvendborg
1915Foreningsmeddelelser 1915Svendborg
1916Taasinge paa Niels Juels TidC.G. HøgstrømSvendborg
1916Tilstanden i Nyborg Amt ved Aar 1743. Amtmand Adelers Indberetning til Kanske kancelliKai UldallSvendborg
1916Carsten Friis. Sognepræst i Allested-Vejle 1798-1809P. RudumSvendborg
1916Anna Jønsdatter. Den svenske Mirakelpige paa Valdemarslot 1839K. CarøeSvendborg
1916Af en gammel Præsteslægts HistorieTh. MøllerSvendborg
1916Foreningsmeddelelser 1916Svendborg
1917Swineburgh, Wordburgh, FoburghH.H. HvassSvendborg
1917Om Præsten Knud LercheA.C. ThomsenSvendborg
1917En Bataille paa Vindinge Gade i Aaret 1610Kai UldallSvendborg
1917Nogle Optegnelser om Ørbæk gamle SkoleS.M. SørensenSvendborg
1917Et Brudstykke af Høravlens Historie i DanmarkPovl HansenSvendborg
1917En strandet Plan om Indførelse af Mølletvang i DanmarkHolger HjelholtSvendborg
1917Tonedigteren Hans HansenJ.P. Kristensen-RandersSvendborg
1917Amtmand P.C. SchumacherL.J. BøttigerSvendborg
1917Foreningsmeddelelser 1917Svendborg
1918Nørre Broby Sogns Historie, IndledningH.J. LomholtSvendborg
1918Nørre Broby Sogns Historie. 1. del, side 1-63H.J. LomholtSvendborg
1918Nørre Broby Sogns Historie. 2. del, side 64-137H.J. LomholtSvendborg
1918Nørre Broby Sogns Historie. 3. del, side 138-188H.J. LomholtSvendborg
1918Foreningsmeddelelser 1918Svendborg
1919Fra Hovbonde til SelvejerbondeH.M. HenriksenSvendborg
1919Oluf LercheA.C. ThomsenSvendborg
1919Foreningsmeddelelser 1919Svendborg
1920Årets arbejder i mit barndomshjemPovl HansenSvendborg
1920Om Stormfloden paa LangelandI.T. RohdeSvendborg
1920Peter Christian SteenvinkelP. RudumSvendborg
1920Faaborg LatinskoleChr. H. RasmussenSvendborg
1920Svendborg
1921Knud Rasmussen. En Livsskildring. 1. del, side 1-38Knud RasmussenSvendborg
1921Knud Rasmussen. En Livsskildring. 2. del, side 39-78Knud RasmussenSvendborg
1921Knud Rasmussen. En Livsskildring. 3. del, side 79-110Knud RasmussenSvendborg
1921Foreningsmeddelelser 1921Svendborg
1922Historiske Efterretninger om Avnslev og Bovense Sogne i ældre TidAlbert ThomsenSvendborg
1922Mads Hansens efterladte KomedierPeder R. MøllerSvendborg
1922Nyborg SølaugH.C. HolstSvendborg
1922Paul Jacobsen. Endnu et par Blade af en gammel Faaborgfamilies HistorieF.F.M. JacobsenSvendborg
1922HesteskoJohannes OlsenSvendborg
1922Foreningsmeddelelser 1922Svendborg
1923Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. IndledningL. BöttigerSvendborg
1923Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 1. del, side 1-73L. BöttigerSvendborg
1923Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 2. del, side 74-146L. BöttigerSvendborg
1923Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 3. del, side 149-218L. BöttigerSvendborg
1923Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 4. del, side 219-298L. BöttigerSvendborg
1923Foreningsmeddelelser 1923Svendborg
1924Danmarks ældste Præstegaard 1T. LøgstrupSvendborg
1924Et hjem i VantingeP. LarsenSvendborg
1924Aunslev-RunestenenAlbert ThomsenSvendborg
1924Fra Agnslef FjerdingAlbert ThomsenSvendborg
1924Sørupstenens GaadeFr. OrlufSvendborg
1924Nogle Træk vedrørende kirkelige Forhold i Svendborg i Slutningen af det 17. AarhundredeHauch-FausbøllSvendborg
1924Foreningsmeddelelser 1924Svendborg
1925Danmarks ældste Præstegaard 2T. LøgstrupSvendborg
1925Avnslev KirkeAlbert ThomsenSvendborg
1925Bovense KirkeAlbert ThomsenSvendborg
1925En fynsk Landsbypræst hos Pave Sixtus IV, og nogle Avnslev-præster i 14-1500erneAlbert ThomsenSvendborg
1925Foreningsmeddelelser 1925Svendborg
1926Helligkilder i Svendborg Amt 1August F. SchmidtSvendborg
1926Fra Svenskekrigenes TidAlbert ThomsenSvendborg
1926Svendborg FeldberedereJohannes OlsenSvendborg
1926Haver og Havedyrkning i Svendborg Amt gennem vekslende TiderJohannes TholleSvendborg
1926Foreningsmeddelelser 1926Svendborg
1927Nyborg KirkeP SeverinsenSvendborg
1927Hvad Matrikelbøgerne fortællerAlbert ThomsenSvendborg
1927Svineslagtning i en sydfynsk bondegaard omkring Aar 1860-65Povl HansenSvendborg
1927Peder R. MøllerEjnar SkovrupSvendborg
1927Helligkilder i Svendborg Amt 2August F. SchmidtSvendborg
1927Foreningsmeddelelser 1927Svendborg
1928Årsskriftet udkom ikke dette årSvendborg
1929Gislev Kirkes HistorieL.P. FabriciusSvendborg
1929Erindringer om Slægten BondesenHarald KierSvendborg
1929RyttergodsbønderAlbert ThomsenSvendborg
1929Foreningsmeddelelser 1929Svendborg
1930Årsskriftet udkom ikke dette årSvendborg
1931Rise Sogns Degne- og SkolehistorieM. EriksenSvendborg
1931Dunkær SkoleM. EriksenSvendborg
1931En Selvejergaard paa Frederik den Fjerdes TidAlbert ThomsenSvendborg
1931Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup og hans SlægtThøger DissingSvendborg
1931Foreningsmeddelelser 1931Svendborg
1932Sydøstfyns geologiske ForholdV. NordmannSvendborg
1932Oldtidsminderne i Gudme HerredC. NeergaardSvendborg
1932De sydfynske StednavneMarius KristensenSvendborg
1932Fynske FolkemaalPoul AndersenSvendborg
1932Sydfynske HerregaardeVilhelm LorenzenSvendborg
1932Sydfynske VandmøllerHolger HjelholtSvendborg
1932Sydfyens FuglelivO. HelmsSvendborg
1932Vejstrup AadalChr. B. GravesenSvendborg
1932Jernudvinding paa Fyn i gamle DageH. Chr. FrydendahlSvendborg
1932Svendborg og ØrkildJohannes OlsenSvendborg
1932Kansler Johan FriisR.L. BalslevSvendborg
1932Niels JuelCai Schaffalitzky de MuckadellSvendborg
1932Brødrene Wegener fra GudbjergMarius KristensenSvendborg
1932Den aandelige Vækkelse i Sydøstfyn for 100 Aar sidenAnders NørgaardSvendborg
1932Friskolelærer Rasmus Hansen i VejstrupHans EllekildeSvendborg
1932Hjemstavnen og FolkesindetPeder BukhSvendborg
1932Foreningsmeddelelser 1932Svendborg
1933Kammerherre N.F.B. Sehested og hans arkæologiske VirksomhedC. NeergaardSvendborg
1933Fra Præstegaarden i SkalkendrupAlbert ThomsenSvendborg
1933Bidrag til Vaabenfabrikken Brobyværks HistorieArne HoffSvendborg
1933Foreningsmeddelelser 1933Svendborg
1934Degne- og Skoleforhold i Tranderup Sogn paa Ærø gennem to Hundrede AarM. EriksenSvendborg
1934Sagfører, Godsforvalter Christian Ludvig QvistThyra QvistSvendborg
1934En forgjort HerremandHans F. FussingSvendborg
1934En gammel fynsk Digterinde. Kvindepoesi fra den lærde tidChristine ReimarSvendborg
1934Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup, som StænderdeputeretThøger DissingSvendborg
1934Fra Svenskekrigenes DageErhard QvistgaardSvendborg
1934Danmarks Riges BreveThøger DissingSvendborg
1934Foreningsmeddelelser 1934Svendborg
1935Nyborg omkring Midten af forrige AarhundredeAxel PontoppidanSvendborg
1935En syvaarig svendborgensers DagbogHakon MüllerSvendborg
1935Optegnelser fra Faaborg i begyndelsen af det 17de AarhundredeChristrian BehrendSvendborg
1935En hovbondes Saga. Et tidsbilledeValdemar BendixenSvendborg
1935Genforeningsminderne i Svendborg AmtThorvald SehestedSvendborg
1935Foreningsmeddelelser 1935Svendborg
1936Årsskriftet udkom ikke dette årSvendborg
1937Vand- og Vindmøller i Svendborg AmtJohannes OlsenSvendborg
1937Otte år i Australien. 1857-1865Valdemar BendixenSvendborg
1937Ærøskøbing Skole indtil 1850M. EriksenSvendborg
1937Den fattige Sognepræst i Allested-Vejle, Hr. Jacob Hansen Must Bønskrift til Kongen i Aaret 1666Erhard QvistgaardSvendborg
1937Foreningsmeddelelser 1937Svendborg


Sidst redigeret 22-1-2023