Arrangementer i år, 2024

Tirsdag den 30. januar 2024 kl. 16.30-18.00
Film fra dengang

Ebbe Larsen viser og kommenterer film fra Odense og Fyn optaget i 1940’erne, 1950’erne og 1960’erne, samt filmklip fra det øvrige Danmark. De ældste film blev optaget af Ebbes far, Tage Larsen, der stiftede filmselskabet Orion Film i Odense i 1947. Ebbe kom senere ind i firmaet og blev ansvarlig for Orion Films produktion af dokumentarfilm, bl.a. en større serie til Statens Filmcentral om de danske landsdele. Ebbe Larsen kan se tilbage på en lang karriere i filmens verden og sluttede som den første direktør for TV2/FYN. Arrangementet laves i samarbejde med Historiens Hus, Odense.
Mødested: Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense
Pris: 60 kr.
Tilmelding til Thorkil Jacobsen, ture3@histfyn.dk

Lørdag den 24.febuar 2024 kl. 13.30-15.30
Besøg på det adelige jomfrukloster

Der er sædvanligvis ikke offentlig adgang til Det adelige Jomfrukloster i Odense, men det er lykkedes at få en særaftale i stand for Historisk Samfund med rundvisning i hele bygningen. Vi deles i mindre grupper, hvor nogle hører korte oplæg, mens andre drikker kaffe i de middelalderlige kældre og atter andre er på rundtur i bygningens øvre etager, og så går det på skift. Lensgreve Stig Bille Brahe Selby fortæller om familietraditionen bag biblioteket og overførslen af samlingen til Roskilde. Post. doc. Lucie Duggan fortæller om bibliotekets indhold. Der afsluttes med et fælles foredrag af lensgreve Stig Bille Brahe Selby om Karen Brahes bibliotek.
Mødested: Albani Torv 6, Odense
Pris: 100 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 150 kr. Begrænset deltagerantal.
Tilmelding til Michael Bregnsbo, bregnsbo@sdu.dk senest 3. februar.

Lørdag den 23. marts 2024 kl 14.00 – 16
Generalforsamling

Lone Kølle Martinsen fortæller om Grevinde Danner. Den borgerligt fødte Louise Rasmussen (1815-1874) blev til Grevinde Danner, da hun giftede sig med Frederik VII til venstre hånd i 1850. Der er også en fynsk vinkel på den omdiskuterede historie om de to, men den er ikke særlig kendt: Efter Frederik VI’s død i 1839, bliver Frederik VII guvernør over Fyns Amt efter sin far, Christian VIII, der nu bliver konge. Frederik VII får Louise Rasmussen indkvarteret hos bondeparret Poulsen i den nu nedrevne Søgaard i Næsby, da det var ildeset, at kronprinsens elskerinde boede på Odense Slot. Foredraget vil belyse Grevinde Danner ud fra et regionalt perspektiv i nogle af de år, hvor Frederik VII og Louise Rasmussen færdes meget både i Odense og andre fynske byer. Hvilken betydning havde provinsen for Danner og Frederik VII forud for Frederik VIIs tronbestigelse i 1848?
Mødested: Slottet, Nørregade 36, Odense C
Pris: Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 50 kr.
Tilmelding: Der er ikke krav om tilmelding

Søndag den 12. maj 2024 kl. 13.00 – 1700
Brahesborg og Assens i 500 år

Vi mødes ved det smukt beliggende gods Brahesborg. Hovedbygningen er opført i 1657 af ”den lille konge i Fyn”, Jørgen Brahe og hans hustru Anne Gyldenstierne. Lektor Lars Bisgaard vil fortælle om godsets dramatiske historie ved en rundgang om huset og i haven. Dernæst indtager vi kaffen i Skænkestuen, Plumsgaard, Østergade 38, Assens. Her hilser vi på chefen for Vestfyns Museer, Johan Møhlenfeldt Jensen, der vil fortælle om Assens´ historie og stå i spidsen for vores byvandring gennem Assens. Byen fejrer netop i år, 2024, 500 års købstadsjubilæum. Tema for fejringen er ”den maritime købstad”.
Mødested: Brahesborg Gods, Brahesborgvej 32, 5610 Assens
Pris: 175 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding til Thorkil Jacobsen, ture3@histfyn.dk senest 21. april. Begrænset antal.

Lørdag den 24. august 2024 kl. 11.00 – 17.30
Øtur til Drejø

Vi sejler kl. 11.15 mod Drejø og får en sandwich om bord. Ved havnen på Drejø venter traktordrevne vogne, og Lars Milling kører os rundt på øen ca. 1 1/2 time og hygger om os med gode historier om natur og øliv.
På Gl. Elmegaard venter kaffe og lagkage, forhåbentlig i haven, og arkivar Michael Dupont holder foredrag om livet på Drejø ud fra bonden Niels Strangesens dagbogsoptegnelser, der dækker perioden 1793-1845.
Derefter bliver der rundvisning på museet – gennem de gamle stuer og stalde, hvor vi skal se en model af Drejø by og høre om den store brand.
Vi bliver kørt retur til færgen, der går kl. 16.05.
Kl. 17.25: Ankomst til Svendborg.
Mødested: Højestenefærgen, Havnepladsen 1A, Svendborg
Pris: 450 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 500 kr.
Tilmelding til Thorkil Jacobsen, ture3@histfyn.dk, senest 3. august. Begrænset deltagerantal.

Lørdag den 28. september 2024 kl. 14.00
Rønninge Søgaard

Rønninge Søgård blev nævnt første gang i 1326 som et
voldsted. Senere blev den erhvervet af Caspar Markdanner (vistnok en ”uægte” kongesøn), der i 1596 lod den nuværende renæssanceøstfløj opføre. En vestfløj blev føjet til i 1672. Et gravkapel blev anlagt i umiddelbar nærhed i 1859. Siden 1913 har herregården været i slægten Bille-Brahe-Selbys eje. Efter at have drukket kaffe kører vi til Lykkesholm, hvor vi beser middelaldervoldstedet Magelund, som er et af Danmarks største og stærkest befæstede voldsteder. På vejen til voldstedet besøger vi Gislev kirke, hvor sognepræst Mette Sauerberg vil fortælle om kirken, som er fra midten af 1100tallet. Kirken er nyrenoveret og er kendt for sine fine kalkmalerier. Det er en af Fyns største landsbykirker.
Mødested: Søgårdsvej 10, 5540 Ullerslev
Pris: 200 kr for medlemmer. Ikke-medlemmer 250 kr.
Tilmelding til Michael Bregnsbo, bregnsbo@sdu.dk
senest 7.september.

  Lørdag den 16. november 2024 kl. 14.00 – 16.00
  Årbogsudlevering i Ansgar Kirke

  Ansgar Kirkes smukke kirkesal danner igen i år ramme om vores traditionsrige årbogsudlevering. Et udvalg af bidragsyderne vil fortælle om deres artikler, og alle fremmødte får udleveret årbogen 2024. Årets emne er grundtvigianere på Fyn. Grundtvigianerne satte sig dybe spor inden for kirke, skolevæsen og landboliv på Fyn, der blev et af bevægelsens epicentre. I temaet for 2024 går vi tæt på grundtvigianerne på og deres mange aktiviteter. Vi vil også løfte sløret for det kommende års arrangementer.
  Mødested: Ansgar Kirkes kirkesal, Søndre Boulevard 1, Odense.
  Pris: Gratis for medlemmer, for ikke-medlemmer 50 kr.
  Der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen.
  Tilmelding: Der er ingen krav om tilmelding.
  Sidst redigeret 09.04.2024