Rapporter om kulturmiljø på Fyn

Vi har tidligere kunnet linke til en række rapporter om landsbyregistrering og hovedgårdsregistrering, der var tilgængelige på Kartografisk Instituts hjemmeside.
Rapporterne er ikke længere tilgængelige dér, men kan nu findes på Kulturarv Fyns hjemmeside www.kulturarvfyn.dk. Her findes også en række rapporter om højryggede agre, kirkefredninger, vandløb og vandkraft. Disse rapporter har ikke tidligere været tilgængelige i digital form.
Kulturarv Fyn har givet os lov til at linke til rapporterne. Klik på linkene herunder for at se de til tilsvarende rapporter. Alle rapporter åbnes i nyt faneblad/vindue.
Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt (på denne hjemmeside)
Landsbyregistrering i Fyns Amt (på denne hjemmeside)
Kirkeomgivelsesfredninger (på Kulturarv Fyns hjemmeside)
Vandløb og vandkraft (på Kulturarv Fyns hjemmeside)
Højryggede agre (på Kulturarv Fyns hjemmeside)Sidst redigeret 7.1.2023