Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt

I 1995 udgav Fyns Amtskommune en rapport om de 123 hovedgårde på Fyn. Under ledelse af museumsdirektør, doktor phil. Erland Porsmose og museumsinspektør cand.mag. Anders Myrtue blev der udarbejdet en registrering og kulturhistorisk vurdering af herregårdene på Fyn. Materialet blev indsamlet og registreret af bl. a. museumsinspektør Ellen Warring og stud.mag. Dorthe Nørregaard Madsen.

Hovedgårdene er inddelt efter de 32 “gamle” kommuner i det daværende Fyns Amt. Hovedgårde, der blev nedlagt før ca. 1800, skal findes under Landsbyregistreringen.

Materialet består af to rapporter, der beskriver hovedgårdsregistreringen, samt 25 rapporter om hovedgårdene i kommunerne. Tre kommuner en eller to hovedgårde er slået sammen med nabokommuner: Ullerslev og Nyborg, Nørre Aaby og Middelfart samt Munkebo og Langeskov. Fire kommuner har ingen hovedgårde, og derfor heller ingen rapport: Marstal, Ærøskøbing, Tommerup og Vissenbjerg.

Vi har fået lov til at linke til rapporterne, der ligger på Kulturarv Fyns hjemmeside.

Klik her for at læse Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt, Nøgle til Kommunerapporter (pdf, 47MB, åbner i nyt faneblad/vindue).

Klik her for at læse De Fynske Hovedgårde, Sammenfatninger og analyser af skemaregistreringen (pdf, 73MB, åbner i nyt faneblad/vindue).

Klik her for at komme til siden med Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt på Kulturarv Fyns hjemmeside (åbner i nyt faneblad/vindue).


Sidst redigeret 7.1.2023