Årbøger og andre bøger

De tidligste årbøger var knyttet de to fynske amter, Svendborg Amt og Odense og Assens Amt, og de Historiske Samfund i hvert af de to amter udgav sine egne årbøger:
   1908-1937 Aarbøger for Svendborg Amt
   1913-1938 Aarbog for Odense og Assens Amter
I 1939 blev de to samfund samlede, og Historisk Samfund har siden udgivet Fynske Årbøger.

På siden Fynske Årbøger kan du se indholdsfortegnelser for den aktuelle årbog og tidligere årgange af årbøgerne.
De nyeste årgange af Fynske Årbøger (og restoplag af ældre årgange) kan købes ved henvendelse til
Aase Windeballe, Valmuevænget 11, 5540 Ullerslev, Tlf. 6535 1822, Mail: boeger@histfyn.dk

På siden Artikler i Fynske Årbøger kan du se forfatter og titel på artiklerne i samtlige årgange af af årbøgerne, og du kan se indholdet af artiklerne i de årbøger, der er mere end 10 år gamle. Du kan søge i artiklerne, og du må kopiere eller gemme artiklerne til eget brug. Hvis du ønsker at citere fra artiklerne, skal tydelig kildeangivelse angives.

På siden Søg i Fynske Årbøger kan du søge efter artikler i samtlige årgange af af årbøgerne, men du kan kun se indholdet af artiklerne i de årbøger, der er mere end 10 år gamle. Du kan søge i artiklerne, og du må kopiere eller gemme artiklerne til eget brug. Hvis du ønsker at citere fra artiklerne, skal tydelig kildeangivelse angives.

På siden Bogudgivelser og bogsalg kan du se, hvilke bøger vi har til salg. Bøgerne kan købes ved henvendelse til
Aase Windeballe, Valmuevænget 11, 5540 Ullerslev, Tlf. 6535 1822, Mail: boeger@histfyn.dk

På siden Andre fynske årbøger kan du se en oversigt over årbøger og årsskrifter, som fynske museer og lokalhistoriske foreninger har udgivet.Sidst redigeret 7.1.2023