Årbøger

De nyeste årgange af Fynske Årbøger (og restoplag af ældre årgange) kan købes ved henvendelse til
Aase Windeballe, Valmuevænget 11, 5540 Ullerslev, Tlf. 6535 1822, Mail: boeger@histfyn.dk
Artiklerne i de ældre årgange af Fynske Årbøger kan læses på nettet. Find dem på siden Søg i Fynske Årbøger

 • Fynske Årbøger 2023

  Fynske Årbøger 2023
  Da lærerinderne indtog Fyn. Af Christian Larsen
  Kunstnerparret Birgitte Thorlacius og Frede Troelsen. Af Marianne Weigel
  En thybo kommer til det fynske universitet. Af Jens Oddershede
  Tema: Fynsk energi
  Energien fra vandet. Vandmøllens historie på Fyn. Af Sissel Bjerrum Fossat
  Sejlskibe – vindkraft til søs. Af Karsten Hermansen
  Elektrificeringens lange vej til Fyn. Af Hans Buhl
  Billedets energi. Af Maja Haabb
  Foreningsmeddelelser 2023

  Sidst redigeret 8.1.2024

 • Fynske Årbøger 2022

  Fynske Årbøger 2022
  Søheltens børn. Slægten Iuel på Fyn siden 1678. Af Mogens Kragsig Jensen
  Englandskrigen, Storebælt og Hans Kruuse. Af Pia Sigmund og Emil Kruuse
  Ryslingestriden 1919-1925. Af Hans Nørgaard
  Tema: Fynsk kriminalitetshistorie
  At arbejde i jern. Om slaver på Nyborg fæstning i 1700- og 1800-tallet. Af Jørgen Mikkelsen
  Vold eller ulykke? Drab blandt adelige 1579-1601. Af Lars Bisgaard
  Et barskt livsforløb. Fængselsfangen Robert Marius Mouritzen 1896-1926. Af Peter Fransen
  ”En troldkvinde brændes udi Vissenbjerg Sogn” – fynske trolddomsprocesser 1664-1672. Af Maria Østerby Elleby
  »til Skade for det Almindelige« – smugleriet i Det sydfynske Øhav 1750-1850. Af Nils Valdersdorf Jensen
  Foreningsmeddelelser 2022

  Sidst redigeret 19.11.2022

 • Fynske Årbøger 2021
  Fynske Årbøger 2021

  Fynske Årbøger 2021
  Den store forsoningsfest 1894. Poul Broe
  Den lille smed fra Egense. Villy Blom
  Hovedet på blokken. Fynske henrettelser 1791-1869. Niels H. Kragh-Nielsen
  Skomageren i Højrup og hans familie. Henning Rasmussen
  Billedartikel: De fynske rytterskoler 300 år
  Tema: Fynske Forbindelser
  Et stop på vejen – da Fyn blev sømmet fast. Steen Bo Frandsen og Nils Valdersdorf Jensen
  Åsum Bro – til tider Fyns vigtigste. Jørgen Burchardt
  Med læreren på studietur – Fynske lærere og lærerinders pædagogiske studierejser 1898-1932. Christian Larsen
  Fyn på skinner 1865-2021 – Fyn i den danske og internationale transport-infrastruktur. René Schrøder Christensen
  Danmarks Knudepunkt – Storebæltsforbindelsen og byudvikling i Odense 1980-2000. Camilla Schjerning

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2020
  Fynske Årbøger 2020

  Fynske Årbøger 2020
  Boghandleren fra Nyborg – Johan Nicolai Gomard. Pia Sigmund
  En hilsen i sten – fynske minder om Genforeningen. Sissel Bjerrum Fossat og Michael Borre Lundø
  ”Hvis det er smukt, må jeg eje det” – en analyse af samlingens principper og samlerens drivkraft. Ingrid Vatne
  Enggården i Tommerup – når arkæologi og historie mødes. Kirsten Prangsgaard og Peder Dam
  Lokalhistorie for læg og lærd. Kasper Rathjen
  Billedartikel: Det blodige forår 1945. Ellen Warring med fotos af Grethe Hardie Hansen
  Mester Hans Urne og den trykte bog – et odenseansk eksperiment for 500 år siden.  Lars Bisgaard
  Jørgen Gyldenstierne – En overgangsskikkelse i reformationstidens Odense. Per Seesko
  Et fynsk dronningehof set i et skoperspektiv. Peter Krogsted Nielsen
  Dronning Christines hof i Odense og relationerne til residensbyen. Mirja Piorr
  Så fast en bolig – Odenses 1500-tals bispegård set som en borg. Mikael Manøe Bjerregaard

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2019
  Fynske Årbøger 2019

  Fynske Årbøger 2019
  ”Var Adel ikke, hvoraf skulde da en stakkels Maler leve?” – portrætmaleren Hans Hansen og den fynske adel. Rasmus Agertoft
  Fynsk jordhunger – Lensafløsningsloven af 1919 og dens virkninger på Fyn. Poul Broe
  Store Tom og Lille Tom. Tom Alsing
  Det ørige Drejø Sogn. Niels Ulrik Kampmann Hansen
  Børnehjælpsdag i Odense. Ellen Warring
  Tema: TRO
  Marstallerne og sømandstroen. Karsten Hermansen
  Oldtidens ubestikkelige Mø – Grundtvigs tro på kvinder. Lone Kølle Martinsen
  Et kirkeligt værksted i Assens. Ole Hyldegaard Hansen
  I en større sags tjeneste. Peer Henrik Hansen og Jeppe Jøhn Hørsholm

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2018
  Fynske Årbøger 2018

  Fynske Årbøger 2018
  Solvognen. Pia Sigmund
  Den forsvundne slagmark – slaget ved Øksnebjerg. Ole Jørgen Nørgaard
  Slengerik kan gå! Ole Fevejle Leegaard
  Gammelkirken i Nyborg. Kirstin Eliasen
  Skt. Regisse af Frørup i middelalderen. Overvejelser omkring den fynske lokalhelgenkult. Svend Clausen
  Fra Creme fraiche til Tykmælk – Avisen Fyns tegneserie 1979-81. Marianne Weigel
  Tema: Familie
  Fattiggårdens kvinder. Anne Horsted Møller
  Vi har en morder i familien. Anita Lillevang
  De fire teglbrænderbrødre fra Lippe. Karl Peder Pedersen
  Adskilt. Lisette Juhl Hansen

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2017
  Fynske Årbøger 2017

  Fynske Årbøger 2017
  I kløerne på brandkommissionen. Poul Christensen
  Arrestation og deportation af de fynske jøder. Martin V. Jensen
  Bogbinderbyen Svendborg. Carsten Winther
  Lammehavealléen og koppeepidemien på Langeland i 1773. Karl-Erik Frandsen
  To fynske eksempler på luthersk præstegårdsliv i 1800-tallet. Jens Rasmussen
  Englænderkrigen på sydvestfyn. Carsten Pagh
  Fraugde Plovfabrik. Maria Groth Rasmussen og Anne Boye Hansen
  Tema: Mad og drikke på fynsk
  Om fugle, fodbold og æbleflæsk. Dan Jørgensen
  Fyns madkultur. Bettina Buhl
  Om ølbrygning i middelalderens Odense. Maria E. Lauridsen
  Fynsk æblehistorie. Margit Egdal

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2016
  Fynske Årbøger 2016

  Fynske Årbøger 2016
  Herfra min verden går. Mariann Fischer Boel
  ”Det var ikke de bedste, der tog af sted”. Jeppe Wichmann Rasmussen
  Stenstrup Præsteenkesæde. Peter Wessel Hansen
  Broen, der delte vandene. Nils V. Jensen
  En vestfynsk fejde. Lars Bisgaard
  To erindringer fra Egebjerggaard. Villy Blom
  Hvidkilde Savværk i Kirkeby. Marianne Weigel
  Biskop Jacob Ramus. Michael Bregnsbo
  Den gamle landsbylærer. Pia Sigmund

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2015
  Fynske Årbøger 2015

  Fynske Årbøger 2015
  Dronning Louises Jernbane 150 år. Henrik Harnow
  Råruds historie. Lars Ewald
  Glimt fra Carl Nielsens liv. Peter Dürrfeld
  Min barndom og ungdom på Nordfyn. Erik Helmer Pedersen
  Livet på kanten af Fyn. Nils Valdersdorf
  Carl og Anne Marie. Marianne Weigel
  Tema: Grundloven af 1915
  Klaus Berntsen og grundloven af 1915. Jeppe Nevers
  Demokratiets danske damer. Birgitte Possing
  Fire fynske kvinder på tinge. Ann Ammons og Camilla Scherning
  Fyns første kvindelige sognerådsformand. Dorte Schmidt-Nielsen

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2014
  Fynske Årbøger 2014

  Fynske Årbøger 2014
  Beværterne i 1800-tallet – nødvendighed eller årsag til … Linda Petersen
  En vestfynsk fejde. Lars Bisgaard
  Fra Fyn over Atlanterhavet. Thorsten Kristian Fükking
  En husmandsrejse i 1923. Marianne Weigel
  Jugend Aliyah på Fyn. Lisette Juhl Hansen
  Find dine aner i krigen 1864. Maj-Brit Lauritsen og Mette Seidelin
  Fynske Årbøger – 75 år og nu på nettet. Marianne Weigel
  Tema: Skole i 200 år
  Odense købstads skoler 1780 – 1814. Pernille Sonne
  To drenge fra Fyn og skolelovene fra 1814 og 1809. Pia Sigmund
  Grundtvig, Kold og det grundtvig-koldske. Knud Bjarne Gjesing

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2013
  Fynske Årbøger 2013

  Fynske Årbøger 2013
  Fra København til Sanderumgaard. Historien om Johan Bülows afskedigelse fra hoffet i 1793. Ulrik Langen
  Til fædrelandets oplysning. Præsternes indberetninger til Resens Atlas: Fyn. Thomas W. Lassen
  Odense anno 1860. En franskmands rejseberetning fra Odense. Ole Jepsen
  Olaf Andersen. En fynsk ildsjæl. Marianne Weigel
  Fynboen spiser nødig vandgrød. Gode råd fra Madam Müller. Allan Røder
  Svenske og polske landarbejdere i det Sydøstfynske landbrug i perioden 1875-1910. Belyst ved en lokal undersøgelse af Gislev, Langå og Svindinge Sogne. Anne Hansen
  Tema: Vækkelser og vakte på Fyn
  Vækkelserne på Fyn 1800-1870. Jens Rasmussen
  Fynsk sindelag. Kresten Drejergaard
  Jødisk liv i Faaborg 1793-1914. En demografisk synsvinkel. Elisabeth Rasmussen
  Missionær Jens Hansen og de tidlige fynske mormoner. Margit Egdal

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2012
  Fynske Årbøger 2012

  Fynske Årbøger 2012
  Mit politiske liv og tilhørsforhold til Fyn. Britta Schall Holberg
  De hemmelige fødsler. En analyse af årsagerne til fødsler i dølgsmål og fosterdrab på Fyn 1850-1880. Annette Hansen
  Glistrup på Fyn. Fra protestbevægelse til parti med indflydelse. Michael Kuur Sørensen
  Tema: Krig og konflikt på Fyn
  Krig og konflikt i Fyns oldtid. Mogens Bo Henriksen
  Krig og fred. Højskoler, hær og skytteforeninger 1864-1920. Henrik Hvid Dalnæs
  Hemmeligt politi og stikkernetværk på Fyn under den tyske besættelse. Stefan Staugaard Lindequist
  Vidner for enden af bomben. Om Langelandsfort og Den Kolde Krig. Thomas Wegener Friis og Peer Henrik Hansen
  Fra kranvogn til kampvogn. Et interview med Jan Falck Schmidt. Marianne Weigel

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2011
  Fynske Årbøger 2011

  Fynske Årbøger 2011
  Odense Staalskibsværfts boliger. Gitte Nørrelund Haastrup og René Schrøder Christensen
  Nye fund fra Sydvestfyns gyldne bronzealder. Mogens Bo Henriksen
  Brudstykker af en boghandlerlærlings dagbog. Per Nielsen
  Fattigdom som forbrydelse? Inge Mønster-Kjær
  De fynske amter. Embede og struktur 1662-2006. Mogens Kragsig Jensen
  Retsvæsenet og retslovgivningen. Peter Thor Andersen og Allan C. Zinn
  Giftmordene i Fyllested. Inge Eriksen
  Kriminalitet på Helnæs 1720-1830. Allan C. Zinn
  Ungdomsfængslet på Søbysøgård. Peter Fransen
  Bassesagen – en uopklaret fynsk kriminalsag. Hans Ole Jasper

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2010
  Fynske Årbøger 2010

  Fynske Årbøger 2010
  Mit fynske liv. Ritt Bjerregaard
  Sanderumgaards romantiske have — genopstået som en fugl Fønix. Ellen Warring
  Diagnose: vikingeskib — i 75-året for fundet af Ladbyskibet. Eigil Nikolajsen
  Da børn var medskyldige — lovgivning og straffepraksis i blodskamssager før 1933. Mette Seidelin
  Odense Teater – og mig. Kasper Wilton
  Brobygård 1966 — en billedserie om forvalterens dagligdag. Margit Larsen og Marianne Weigel
  Juulskovkorset – et gotlandsk kors på Fyn. Torsten Svensson
  Barndom. Karl Hansen
  Min fynske barndom. Emre Altintas og Hussein Ali
  Hans Peter Hjerl Hansen — en fynsk iværksætter i Sibirien. Per & Natalie Nielsen og Aleksandr Kiseljov

  Sidst redigeret 11.1.2022

 • Fynske Årbøger 2009
  Fynske Årbøger 2009

  Fynske Årbøger 2009
  Slaget ved Nyborg. Mads Thernøe
  Fra bondedreng til vicestatsminister. Bendt Bendtsen
  Fra Selskab til Samfund: Fyens Stifts litterære Selskab – Historisk interesse på Fyn gennem 200 år. Pia Sigmund
  Rasmus Kristian Rask – Liv og Levned. Hans Frede Nielsen
  Fynsk øl, brygget med lokal humle. Ulla Kidmose, Gitte K. Bjørn og Claus P. Lund
  Livet på Urte Mølle. Claus Schou
  Offentlige nødhjælpsarbejder på Fyn – for 200 år siden. Hans Christian Johansen
  Fremmede kommer til Nyborg. Marianne Weigel
  Et glimt ind i vikingernes verden – ifølge Glavendrup-stenen. Leif Søndergaard
  Skeletterne i krypten, Knud den Hellige og hans broder Benedikt. Peter Mygind Leth og Jesper Boldsen

  Sidst redigeret 11.1.2022