Fynske Årbøger 2011

Fynske Årbøger 2011

Fynske Årbøger 2011
Odense Staalskibsværfts boliger. Gitte Nørrelund Haastrup og René Schrøder Christensen
Nye fund fra Sydvestfyns gyldne bronzealder. Mogens Bo Henriksen
Brudstykker af en boghandlerlærlings dagbog. Per Nielsen
Fattigdom som forbrydelse? Inge Mønster-Kjær
De fynske amter. Embede og struktur 1662-2006. Mogens Kragsig Jensen
Retsvæsenet og retslovgivningen. Peter Thor Andersen og Allan C. Zinn
Giftmordene i Fyllested. Inge Eriksen
Kriminalitet på Helnæs 1720-1830. Allan C. Zinn
Ungdomsfængslet på Søbysøgård. Peter Fransen
Bassesagen – en uopklaret fynsk kriminalsag. Hans Ole Jasper

Sidst redigeret 11.1.2022