Udflugter 2022

Også i år har vi forslag til udflugter til spændende fynske lokaliteter. Udflugterne er tidligere publiceret på vores facebook-side.

1 Nyborg Fæstning og Volde


Fra Historisk Samfund Fyn på facebook, Udflugt til Nyborg fæstning og volde, dateret 11.5.2022. Tekst og video: Maja Haabb

Nyborg by er en tredjedel omgivet af et imponerende fæstningsværk med høje volde og bastioner. Når man går op på voldene, har man en flot udsigt over voldgravene til byens tage, og man kan nemt forestille sig, hvordan den lille by engang var helt omringet af fæstningsværk. Visse steder er det heller ikke svært at forestille sig, hvordan den svenske hær forsøgte angreb på Nyborg i november 1659. Det er et oplagt sted til en familieudflugt med masser af mulighed for lege.
Kommer du i bil, så parker ved kirkegården (hjørnet af Kronprinsensgade og Ravelinsgade) og tag først et lille kig på Prins Carls Bastion, lige syd for kirkegården. Bastionen er ført tilbage til sin tilstand i 1869; men den stammer helt fra 1668. Den er opkaldt efter Frederik den 4.s søn, Carl, født 1680.
Kryds nu Ravelinsgade og gå ad Linde Allé gennem den flotte Landporten, med sit 40 meter lange tøndehvælv, Danmarks længste. Indtil 1869 var Landporten den eneste offentlige adgangsvej til fæstningen. Gå så op på volden ved Kronprinsens Bastion, hvor der afholdes Voldspil, og videre på volden mod vandtårnet (opført 1899) på Dronningens Bastion. Kanonerne bliver stadig affyret på særlige mærkedag, som Store Bededagsaften og årsdagen for Slaget ved Nyborg i 1659, 14. november.
I Christians den 3.s tid midt i 1500-tallet spillede fæstningsanlægget en væsentlig rolle i forsvaret af Danmarks riges borg. Slaget ved Nyborg fandt dog ikke sted her ved fæstningen. Den svenske hær havde indtaget Nyborg, men valgte at møde den danske hær 3-4 km nordvest for byen, mellem Hjulby Sør og Skaboeshuse. Efter ødelæggelserne i svenskekrigen blev fæstningen sat i stand.
Voldanlægget blev sløjfet i 1869, da byen sprængte rammerne og blev moderne. Volden blev sat til salg. Heldigvis er omkring en tredjedel af anlægget bevaret, og bastionerne blev fredet i 1913.
Se mere her: Seværdigheder: Find vej
Se mere her: Gårute: I soldatens fodspor
Nyborg Slot er nyligt restaureret men er lukket for tiden.
Hvis man vil lære mere om stedets historie kan man for eksempel læse Henning Henningsens bog fra 1981“Nyborg da voldene stod”. Henning Henningsen blev født og voksede op i Nyborg og var mangeårig leder af Handels- og Søfartsmuseet. Bogen er herlig læsning om livet i 1800-tallets Nyborg. Man kan også læse Claus Frederik Sørensens ”Nyborg fæstning: middelalder & renæssance” fra 2019Sidst redigeret 19.7.2022

2 Knudshoved og Slipshavn


Fra Historisk Samfund Fyn på facebook, Udflugt til Knudshoved og Slipshavn, dateret 18.5.2022. Tekst og video: Maja Haabb

En historisk travetur på godt fem kilometer gennem et af Fyns skønneste landskaber.
Parker bilen på P-pladsen på Fyrvej lige ved DSBs kursusejendom. Gå mod sydøst gennem den lille skov ud mod Knudshoved Fyr. Det første fyr blev opført i 1700-tallet. Det var et vippefyr, og en kopi er opført, komplet med kurv til brændsel og kontravægt. Det nuværende fyr stammer fra 1948.
Fortsæt ad stien langs med kysten mod vest. På højre hånd har man Østerø Sø med rigt fugleliv.
Det fortælles, at da spaniolerne, Napoleons spanske hjælpetropper, blev sendt hjem fra deres mislykkede aktion under englandskrigen i Danmark i august 1808, måtte de efterlade deres fine andalusiske heste i Nyborg. Der var ikke plads til dem på skibene. De 5-600 heste blev sluppet løs på engene her ved Knudshoved og Slipshavn. Af en eller anden grund begyndte de at slås, og mange af hestene døde eller blev sårede og måtte slås ned. Lige siden skulle nogle af engene hvert eneste år hen på sommeren blive røde af valmuer – som minde om de ædle hestes blod. Fakta er, at en del heste blev indfanget og solgt til bønder og byboer på egnen.
Efter omkring 1.5 kilometer når man til Slipshavn, som er militært område – ingen adgang. Men man kan tydeligt se Marinehjemmeværnets kursusejendomme og skibe. Yderst på Slipshavn ligger en skanse, brugt i flere krige.
Bugten nord og øst for Slipshavn er en glimrende naturhavn. Den var tilholdssted for mange af de danske kanonbåde under englandskrigen.
Find stien langs kysten, der går mod nord, næsten parallelt med Slipshavnvej, og følg den til Slipshavn Skov. Stierne i skoven er ikke markerede, men hold først mod nord og derefter mod øst, så skulle du gerne efter 10-15 minutters gang ende ved golfbanen/Slipshavnvej/Fyrvej. Ved Fyrvej kan man gå op på det gamle DSB-færgeleje, nedlagt i 1998, og se ud på begge Storebæltsbroerne. Snart er man fremme ved P-pladsen på Fyrvej igen.Sidst redigeret 19.7.2022

3 Odense Havn


Fra Historisk Samfund Fyn på facebook: Udflugt til Odense Havn, dateret 27.5.2022. Tekst og video: Maja Haabb

Måske overvejer du en tur til Odense Havn. Men kender du egentligt havnens historie?
Hvert år den sidste weekend i maj holder Odense sin Havnekulturfestival. Hele havneområdet bliver inddraget til aktiviteter i tre dage. Havnen summer af liv, og der er et kæmpeprogram for både for børn og voksne.
I år foregår det netop i disse dage: d. 27., 28. og 29. maj.
Egentligt indbyder havnen også til udflugter årets øvrige 362 dage, eller bare til en slentretur – og måske en svømmetur?
Man kan ikke svømme i selve havnen, men det kan man til gengæld i Havnebadet, der er åbent for alle og har gratis adgang. En anden attraktion er Det Nordatlantiske Hus, hvor man kan opleve arrangementer og en god restaurant. Huset rummer også Det Grønlandske Hus og kollegieboliger for studerende. På havneområdet kan man også opleve studiestartfest og loppemarkeder. Kig også efter forestillinger i Dynamo Workspace. Der er mulighed for at dyrke forskellig slags sport som padelsport, basketball, petanque og motionsredskaber. På Byens Ø samles børnefamilierne omkring legepladsen.
Odenses havn opstod, da der blev udgravet en kanal ind til byen i begyndelsen af 1800-tallet. Indtil da regnede man Stige, Munkebo og Kerteminde havne som Odenses havn, fordi byen ikke er naturligt forbundet med havet. Det varede fem år at grave den fem kilometer lange kanal ud. Det skete med skovle og trillebøre. I 1803 kunne det første skib sejle ind gennem kanalen og lægge til ved kajen. I de følgende år bidrog havnen til Odenses industrialisering. Der blev bygget en kongelig toldbod (huset står der endnu), pakhuse og siloer. Efterhånden blev havnen udvidet med flere bassiner, og den blev gravet dybere.
I 1992 fik havnen en tiltrængt afløser som anløbsplads for de store skibe, da Lindøterminalen i Munkebo blev indviet. Den gamle industrihavn bliver nu løbende anlagt med boliger og kontorpladser – og havnen er #odensehavn #odensehavnekulturfestival #odensehavnebad #odensehavnekulturfestival2022 fyldt med levet liv.
Se åbningstider for Havnebadet her:
https://odense-idraetspark.dk/faciliteter/odense-havnebad
Se aktiviteter på Byens Ø her:
https://www.facebook.com/ByensHavnSidst redigeret 19.7.2022

4 Den Danske Pilgrimsrute i Dalum


Fra Historisk Samfund for Fyn på facebook: Udflugt til Den Danske Pilgrimsrute i Dalum, dateret 10.6.2022. Tekst: Pia Sigmund, video: Maja Haabb

Hvis du har lyst til en lille vandretur, er der god mulighed for at gå en lille bid af Den Danske Pilgrimsrute i Dalum – og her kan du læse lidt om stedets historie:
Mariekilden og Kærlighedsstien
Romantik i Dalum
Turen er kun 300 meter lang – til gengæld er den romantisk. Den kan naturligvis forlænges. De 300 meter sti, kaldet Kærlighedsstien, løber gennem en herlig og frisk grøn skov med rislende kilder og yppig vegetation og det skønneste fugleliv. Det er en helt speciel sti, dels fordi man møder Mariekilden, hvis vand engang blev betragtet som helbredende, dels fordi den for nylig har fået navnet Kærlighedsstien, og endelig fordi man her går på en lille bid af Den Danske Pilgrimsrute.
H.C. Andersen fortæller i Levnedsbogen, at han Sankt Hans aften som lille dreng hentede helligt vand ved en kilde ½ mil syd for Odense. HCA-forskeren Johan de Mylius mener med et kvalificeret gæt, at det må dreje sig om Mariekilden, som man møder omtrent midt på Kærlighedsstien. Kilden har sandsynligvis sit navn fra jomfru Maria; men en anden smuk historie siger, at den er opkaldt efter Marie Abel, der 21 år gammel mødte sin kommende hjertenskær, Ernst Trier, netop her på stien. Maries far var provst, og familien boede i præstegården ved Dalum Kirke. Året var 1864, Slaget ved Dybbøl var smerteligt overstået, og de danske tropper havde trukket sig tilbage til Fyn. Ernst var en ung cand.teol., der havde meldt sig frivilligt i krigen som feltdegn. Han havde et stort hjerte for Grundtvig og Kold. Han grundlagde Vallekilde Højskole, og fra brylluppet i 1867 (naturligvis i Dalum kirke) blev Marie højskolemor her.
En del af Den danske pilgrimsrutes næsten 1000 km går fra H.C. Andersenhaven i Odenses centrum ad åstien via Skovsøen, Engen og Dalum Kirke til Bellinge Kirke (og fortsætter til Bøjden). Og altså netop her ad Kærlighedsstien.
Info
Stien går fra Dalum Kirke til Gurlis Allé. Man kan parkere ved kirken eller ved Fruens Bøge station, eller man kan tage bus 51/52/53 ad Dalumvej eller toget til Fruens Bøge Station. Fra stationen følger man Odense Å Sti/svendborgbanen sydpå.
Tekst: Pia SigmundSidst redigeret 19.7.2022

5 Mårhøj jættestue


Fra Historisk Samfund for Fyn på facebook: Udflugt til Mårhøj jættestue, dateret 13.7.2022 Tekst og billede: Maja Haabb

Sommeren er over os og dermed lysten til at komme ud i sommerlandet og se sig om. En mulighed er en udflugt til halvøen Hindsholm, nord for Kerteminde. Her er både strand og skov og flere historiske seværdigheder. Godt 12 km nord for Kerteminde ad landevejen opdager man jættestuen Mårhøj – og et skilt der viser vej dertil. Man kan parkere ved en lille P-plads og gå ad trampestien op til højen. Her har den ligget i 5000 år! Buk dig og gå ind gennem den 5,5 meter lange, godt en meter brede og en meter høje gang til selve gravkammeret. Her er mørkt, så lys fra en telefon eller en lygte er rart. Gravkammeret er 10 meter langt og to meter bredt og omgivet af kæmpestore sten, megalitter.
Der er bevaret omkring 500 jættestuer i Danmark, der alle stammer fra bondestenalderen, omkring 3200 f.Kr., men det er kun de færreste, der er så flotte som netop Mårhøj. I 1800- og i begyndelsen af 1900-tallet blev mange høje pløjet ned, og stenene blev brugt til byggeri. Men heldigvis var gårdejeren her på stedet i 1868 interesseret i fortiden. Han og hans søn gravede ind i højen. De havde nok ventet sig en skat derinde – men hvad fandt de? Kun nogle knogler og én enkelt ravperle. Der havde allerede været gravrøvere derinde. Vi ved ikke, hvem der engang blev begravet her, men stormænd og storkvinder var det, og de blev gravlagt med rige gaver, som altså for længst er forsvundet. I gangen ind til kammeret lå en urne med brændte ben, som viste sig at stamme fra et senere tidspunkt, fra bronzealderen eller jernalderen. Alle danske gravhøjde er fredede. Mårhøj blev frivilligt fredet af markens ejer i 1887.
Der findes i øvrigt flere sagn om trolde og jætter tilknyttet Mårhøj jættestue.Sidst redigeret 19.7.2022

6 Bellingenøglen


Fra Historisk Samfund for Fyn på facebook: Bellingenøglen, dateret 24.7.2022. Tekst og billeder: Maja Haabb

Nær Bellinge Bro fandt en mand ved navn Hans Jensen for mere end 140 år siden en 6,1 cm lang bronzenøgle. Han havde nøglen liggende i en skuffe i nogen tid før Odense Bys Museer i 1881 købte den af ham for 20 kr. Men nøglen er oprindeligt endnu ældre. På nøglens greb kan man se et fabeldyr, hvor hovedet med åbenstående mund ses over dyrets lange hals. Dyret kunne være en grif og nøglen dateres til tiden mellem ca. 1050 og 1200 e.v.t.

Hvad er nøglen egentligt en nøgle til? Det er et mysterium, som man selv kan overveje, når man besøger mindestenen. Hvordan nøglen havnede hos Hans Jensen er heller ikke helt klart, men en teori er, at nøglen før han fandt den kan have været en offergave, som skulle mildne nogle af de overnaturlige magter man forbandt med åer, floder og vandløb – blandt andet kendt som “Åmanden” i Odense Å. Det kunne være i forbindelse med færden over åens vand, der i perioder i tidligere tider har været sværere at komme over end vi i dag oplever det med nutidens sikre bro.

Fundet af nøglen er en del af Bellinges historie, og motiver af nøglen optræder i kunstværker i Bellinge og på granitsten ved indfaldsvejen til Bellinge. Nær ved Bellinge Bro finder man mindestenen for fundet af Bellingenøglen og i nærheden er der god mulighed for alt fra en skovtur til en gåtur i smukke omgivelser: i Kratholm Skov kan man opleve kilder og forskelligt dyreliv. Ved friskolen ved Brogårdsvej er der udekøkken, bålhytte og en naturlegeplads og hvis man vil, kan man ved den nærliggende kano-/kajakisætningsplads sammen med børnene undersøge livet i åen på nærmeste hold.

Fra Dalum og hele vejen ud til mindestenen som markerer fundet af nøglen, er der en naturskøn og børnevenlig sti. Hvis man er i bil, er der god mulighed for at parkere ved friskolen på Brogårdsvej eller på den modsatte side af vejen lidt derfra ved indgangen til Kratholm Skov.

Hvis du vil vide mere, kan du også læse om fundet af nøglen her:

http://blog.odensebysmuseer.dk/…/en-noegle-til-aamanden/

7 Jernalderlandsbyen


Fra Historisk Samfund for Fyn på facebook: Jernderlandsbyen, dateret 4.8.2022. Tekst: Pia Sigmund.

Her i august er også aktiviteter i Jernalderlandsbyen Odins Odense. Savner du en idé til en historisk udflugt inden sommeren er er ovre, så kan du opleve jernalderen lige her på Fyn.

I det nordvestlige Odense findes en landsby med huse og aktiviteter som for 2000 år siden. I sommertiden bor der jernalderfolk og vikinger i husene, og man er velkommen til at følge med i deres dagligliv med madlavning, landbrug, håndværk og lege. Man kan endda selv melde sig til at bo nogle dage eller en uge på jernaldervis og på den måde leve sig ind i fortidens levevis og være med til at holde liv i vores fortids kulturhistorie.

Husene i landsbyen er rekonstrueret på basis af fynske og jyske arkæologiske fund fra den danske jernalder (cirka 500 f.Kr. – cirka 750/800 e.Kr.). Et fint landsbymiljø med rekonstruerede huse, smedje, udhuse, staklader og hegnsforløb med får og lam. Man kan fint gå rundt alene; men ønsker man mere viden, kan man også booke et jernaldermenneske alias en formidler i jernalderdragt, der fortæller om dagliglivet for 2000 år siden: Hvem var de? Hvad lavede de? Hvad troede de på? Var livet meget anderledes end nu?

Odins Odense har også vikingeaktiviteter.

I Historisk Samfund for Fyn ville vi helst kunne anbefale historiske steder, der er gratis at besøge; men i dette tilfælde gør vi en undtagelse. Jernalderlandsbyen drives af foreningen Odins Odense, og de fleste formidlere arbejder frivilligt. Alle indtægter går til at holde liv i landsbyen.

Odins Odense har åbent hver dag, undtagen i vintermånederne. På hjemmesiden www.odinsodense.dk kan man læse om de spændende aktiviteter, der hovedsagelig finder sted i skoleferierne. Der er dog også aktiviteter i en del weekends. Her i 2022 kan man få demonstreret ”Tidernes håndværk” 17.-18. september, og der vil være julefejring alle tre weekends i december. Der vil selvfølgelig også være levende historie i efterårsferien.

Adresse: Store Klaus 40, 5270 Odense N

Her i august er også aktiviteter i Jernalderlandsbyen Odins Odense. Savner du en idé til en historisk udflugt inden sommeren er er ovre, så kan du opleve jernalderen lige her på Fyn.

I det nordvestlige Odense findes en landsby med huse og aktiviteter som for 2000 år siden. I sommertiden bor der jernalderfolk og vikinger i husene, og man er velkommen til at følge med i deres dagligliv med madlavning, landbrug, håndværk og lege. Man kan endda selv melde sig til at bo nogle dage eller en uge på jernaldervis og på den måde leve sig ind i fortidens levevis og være med til at holde liv i vores fortids kulturhistorie.

Husene i landsbyen er rekonstrueret på basis af fynske og jyske arkæologiske fund fra den danske jernalder (cirka 500 f.Kr. – cirka 750/800 e.Kr.). Et fint landsbymiljø med rekonstruerede huse, smedje, udhuse, staklader og hegnsforløb med får og lam. Man kan fint gå rundt alene; men ønsker man mere viden, kan man også booke et jernaldermenneske alias en formidler i jernalderdragt, der fortæller om dagliglivet for 2000 år siden: Hvem var de? Hvad lavede de? Hvad troede de på? Var livet meget anderledes end nu?

Odins Odense har også vikingeaktiviteter.

I Historisk Samfund for Fyn ville vi helst kunne anbefale historiske steder, der er gratis at besøge; men i dette tilfælde gør vi en undtagelse. Jernalderlandsbyen drives af foreningen Odins Odense, og de fleste formidlere arbejder frivilligt. Alle indtægter går til at holde liv i landsbyen.

Odins Odense har åbent hver dag, undtagen i vintermånederne. På hjemmesiden www.odinsodense.dk kan man læse om de spændende aktiviteter, der hovedsagelig finder sted i skoleferierne. Der er dog også aktiviteter i en del weekends. Her i 2022 kan man få demonstreret ”Tidernes håndværk” 17.-18. september, og der vil være julefejring alle tre weekends i december. Der vil selvfølgelig også være levende historie i efterårsferien.

Adresse: Store Klaus 40, 5270 Odense N

(Tekst af Pia Sigmund)

Her i august er også aktiviteter i Jernalderlandsbyen Odins Odense. Savner du en idé til en historisk udflugt inden sommeren er er ovre, så kan du opleve jernalderen lige her på Fyn.

I det nordvestlige Odense findes en landsby med huse og aktiviteter som for 2000 år siden. I sommertiden bor der jernalderfolk og vikinger i husene, og man er velkommen til at følge med i deres dagligliv med madlavning, landbrug, håndværk og lege. Man kan endda selv melde sig til at bo nogle dage eller en uge på jernaldervis og på den måde leve sig ind i fortidens levevis og være med til at holde liv i vores fortids kulturhistorie.

Husene i landsbyen er rekonstrueret på basis af fynske og jyske arkæologiske fund fra den danske jernalder (cirka 500 f.Kr. – cirka 750/800 e.Kr.). Et fint landsbymiljø med rekonstruerede huse, smedje, udhuse, staklader og hegnsforløb med får og lam. Man kan fint gå rundt alene; men ønsker man mere viden, kan man også booke et jernaldermenneske alias en formidler i jernalderdragt, der fortæller om dagliglivet for 2000 år siden: Hvem var de? Hvad lavede de? Hvad troede de på? Var livet meget anderledes end nu?

Odins Odense har også vikingeaktiviteter.

I Historisk Samfund for Fyn ville vi helst kunne anbefale historiske steder, der er gratis at besøge; men i dette tilfælde gør vi en undtagelse. Jernalderlandsbyen drives af foreningen Odins Odense, og de fleste formidlere arbejder frivilligt. Alle indtægter går til at holde liv i landsbyen.

Odins Odense har åbent hver dag, undtagen i vintermånederne. På hjemmesiden www.odinsodense.dk kan man læse om de spændende aktiviteter, der hovedsagelig finder sted i skoleferierne. Der er dog også aktiviteter i en del weekends. Her i 2022 kan man få demonstreret ”Tidernes håndværk” 17.-18. september, og der vil være julefejring alle tre weekends i december. Der vil selvfølgelig også være levende historie i efterårsferien.

Adresse: Store Klaus 40, 5270 Odense N

(Tekst af Pia Sigmund)

Her i august er også aktiviteter i Jernalderlandsbyen Odins Odense. Savner du en idé til en historisk udflugt inden sommeren er er ovre, så kan du opleve jernalderen lige her på Fyn.

I det nordvestlige Odense findes en landsby med huse og aktiviteter som for 2000 år siden. I sommertiden bor der jernalderfolk og vikinger i husene, og man er velkommen til at følge med i deres dagligliv med madlavning, landbrug, håndværk og lege. Man kan endda selv melde sig til at bo nogle dage eller en uge på jernaldervis og på den måde leve sig ind i fortidens levevis og være med til at holde liv i vores fortids kulturhistorie.

Husene i landsbyen er rekonstrueret på basis af fynske og jyske arkæologiske fund fra den danske jernalder (cirka 500 f.Kr. – cirka 750/800 e.Kr.). Et fint landsbymiljø med rekonstruerede huse, smedje, udhuse, staklader og hegnsforløb med får og lam. Man kan fint gå rundt alene; men ønsker man mere viden, kan man også booke et jernaldermenneske alias en formidler i jernalderdragt, der fortæller om dagliglivet for 2000 år siden: Hvem var de? Hvad lavede de? Hvad troede de på? Var livet meget anderledes end nu?

Odins Odense har også vikingeaktiviteter.

I Historisk Samfund for Fyn ville vi helst kunne anbefale historiske steder, der er gratis at besøge; men i dette tilfælde gør vi en undtagelse. Jernalderlandsbyen drives af foreningen Odins Odense, og de fleste formidlere arbejder frivilligt. Alle indtægter går til at holde liv i landsbyen.

Odins Odense har åbent hver dag, undtagen i vintermånederne. På hjemmesiden www.odinsodense.dk kan man læse om de spændende aktiviteter, der hovedsagelig finder sted i skoleferierne. Der er dog også aktiviteter i en del weekends. Her i 2022 kan man få demonstreret ”Tidernes håndværk” 17.-18. september, og der vil være julefejring alle tre weekends i december. Der vil selvfølgelig også være levende historie i efterårsferien.

Adresse: Store Klaus 40, 5270 Odense N

dette er en prøve

Her kommer en ny blokSidst redigeret 14.8.2022Sidst redigeret 14.8.2022

ffffSidst redigeret 19.7.2022

ggggSidst redigeret 19.7.2022