Søg i Fynske Årbøger (år, titel, forfatter)

Her kan du søge efter artikler i de fynske årbøger. Se søgetips til højre.

Årbøgerne er udkommet i tre “serier”
1908-1937: Aarsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund.
1913-1938: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter.
I 1939 blev de to Historiske Samfund samlet i Historisk Samfund for Fyn, som siden da har udgivet Fynske Årbøger.

Du må læse så meget du vil, og du må også udskrive og gemme artikler fra de fynske årbøger til personligt brug.
Hvis du ønsker at citere fra artiklerne i Fynske Årbøger, skal tydelig kildeangivelse angives: Forfatter, Titel, Årgang.

Der er tre måder at begrænse antallet af artikler på. De tre måder kan bruges enkeltvis, eller de kan kombineres.
1) Med dropdown-filtrene i et eller flere af felterne “Årgang”, “Titel”, “Forfatter” eller “Udgiver” over tabellen.
Klik på dropdown-pilen ˅ i feltet, så bliver der vist en liste med de værdier, der kan forekomme i feltet. Udpeg den værdi, der skal filtreres efter. Værdien bliver skrevet under feltet. Du kan vælge flere værdier ved at gentage processen.
Slet de valgte filterværdier ved at pege og klikke på de valgte værdier under felterne.
2) Ved at skrive tekst i felterne under tabellen.
3) Søg efter en vilkårlig tekst overalt: Skriv i søgefeltet over tabellen.

Udpeg en linje og klik på den, så åbnes den tilsvarende årbogsartikel i en ny fane eller et nyt vindue. Om det er ny fane eller nyt vindue er bestemt af browserindstillingerne.


Herunder kommer først tre eksempler på søgning, og derefter nogle bemærkninger om antal linjer i tabellen, og antal linjer i søgeresultaterne.

1) Søg samtlige artikler fra 1914 i Aarsskriftet for Svendborg Amt
I eksemplet herunder er artiklerne fundet ved at klikke på dropdown-pilen ˅ i feltet “Årgang” og klikke på året 1914.

Resultat af søgningen: Der var 4 artikler fra 1914 i Aarsskriftet for Svendborg Amt


2) Søg samtlige artikler fra Aarbog for Odense og Assens Amter, hvor teksten “Nordfy” indgår i titlen
I eksemplet herunder er artiklerne fundet ved at skrive teksten “Nordfy” i titelfeltet under tabellen.

Resultat af søgningen: 3 titler, hvor ordene “nordfynske”, “Nordfyn” eller Nordfyens” indgår i artiklernes titler


3) Søg samtlige artikler i Fynske Årbøger, hvor teksten “Friis” indgår i titel eller forfatternavn
I eksemplet herunder er artiklerne fundet ved at skrive “Friis” i søgefeltet over tabellen.

Resultat af søgningen: 3 artikler, en artikel, hvor “Friis” indgår i titlen, og to artikler, hvor “Friis” indgår i forfatternavnet


4) Om antal linjer i tabellen, og antal linjer i søgeresultaterne
Lige over tabellen er der et felt, hvor man kan angive, hvor mange linjer der skal kunne vises. Man kan vælge mellem 10, 25, 50 og 100, og standardværdien er 10.
I de tre eksempler på søgninger var der kun få artikler som svar på søgningerne, men hvis der er mange svar, kan man
– enten “bladre” mellem flere tabelsider ved at klikke på <Forrige> eller <Næste>
– eller ændre linjeantallet i den tabel, hvor resultatet af søgningen bliver vist.


Sidst redigeret 4-9-2023