Arrangementer i år, 2023

Lørdag den 21. januar 2023 kl. 14.00-16.00
Biskop Laurids Jacobsen Hindsholm
Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen fortæller om den fynske biskop Laurids Jacobsen Hindsholm (1600-1663), som var født på Hindsholm. Her voksede han op i sin fars præstegård i Viby og blev lærer i Odense hos lensmanden på Odensegaard, inden han blev præst og provst i Ærøskøbing. Kongen hentede ham til København som hofprædikant, og i 1651 vendte han hjem til sin fødeø som biskop. Han var gift med Anne Mule fra en af Odenses markante slægter. Som biskop fungerede han i de urolige år under svenskernes besættelse. I perioder førte han dagbøger, hvor han noterede stort og småt fra sin hverdag, sit liv og sin karriere. Dagbøgerne er nu publiceret i en kildeudgave af historikerne Michael Dupont og Mogens Kragsig Jensen i regi af Historisk Samfund for Fyn.
Mødested: Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense
Pris: 60 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer
Ingen tilmelding


Lørdag den 25. marts 2023 kl 12.30 – 15 (Bemærk tidspunktet)
Generalforsamling og 175-året for Den Grundlovgivende Forsamling
Årets generalforsamling afholdes i Borgerforeningen i Svendborg. Inden generalforsamlingen fortæller historiker og forfatter Olaf Søndberg, der har skrevet om Den Grundlovgivende Forsamling, om denne. Han motiverer sin interesse for emnet således:
Jeg er en årgang 1940, født den 2. april en uge før besættelsen, som jeg har vage erindringer om. Siden har jeg levet et langt liv med en tilværelse, som jeg opfatter som meget privilegeret. Jeg har levet i et humant, stabilt og demokratisk samfund, som hylder ytringsfrihed og kun i ringe grad er plaget af korruption, og så er levestandarden for en gennemsnitsfamilie tilmed i dag 4-5 gange højere, end da jeg var dreng. Det har også været en lang fredsperiode, hvor europæiske lande har samarbejdet i stedet for at bekrige hinanden. Skal vi kigge tilbage og finde udgangspunktet for skabelsen af vores nuværende samfund, er året 1848 et godt bud, det år, da vi lå i krig med hertugdømmerne Slesvig og Holsten, og da det 200 år gamle enevældige system gik i opløsning.
Mødested: Borgerforeningens Spejlsal, Ramsherred 4, Svendborg.
Pris: Gratis for medlemmer , ikke-medlemmer 75 kr.
Ingen tilmelding

Søndag den 14. maj 2023 kl. 13.30 – 16.00
Besøg på Hesselagergaard og i Hesselager Kirke
Hesselagergaard er en af landets fineste herregårde. Den blev (gen)opført af kansler Johan Friis på overgangen mellem middelalder og renæssance. Tavlen på facaden siger 1538. Huset står næsten som på hans tid. Henrik Blixen-Finecke, hvis familie har ejet Hesselagergaard siden 1905, fortæller os først om husets historie, og derefter skal vi se den berømte Hjortesal med pragtfulde kalkmalerier. Henrik og Birgitte Blixen-Finecke vil derefter vise os rundt i huset i mindre hold.
Vi serverer en kop kaffe, før turen går videre til Hesselager Kirke. Her vil sognepræst Hanne Thordsen fortælle os om kirkens spændende historie og inventar. Træskomaleren har malet kirkens kalkmalerier, bl.a. en gådefuld labyrint i loftet. Johan Friis har bidraget væsentligt til kirkens udseende og inventar. I våbenhuset hænger det 3,65 m lange Hesselagertæppe om egnens historie, broderet af 10 lokale brodøser.
Mødested: Hesselagergårdsvej 20A, 5874 Hesselager
Pris: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding til Pia Sigmund, ture1@histfyn.dk senest 23. april. Begrænset antal.

Torsdag den 15. juni 2023 kl. 14 – 18
Hofmansgave og inddæmningerne
Vi starter ved det lille inddæmningsinformationscenter ved Fjordmarken. Cand. phil. i historie Ellen Warring vil fortælle om inddæmningsarbejdet.
Derefter går turen til lystbådehavnen i Otterup, hvor der er kaffe og kage.
Så kører vi til godset Hofmansgave. I 1483 benævnes hovedgården Knyle. Den har siden skiftet både beliggenhed, ejere og navn flere gange. I 1783 blev hovedgården købt af Niels de Hofman og fik navnet Hofmansgave. Slægten Hofman var i deres samtid blandt de dygtigste landmænd og forstmænd. I parken blev der plantet en stor samling eksotiske træer og buske. I 1959 blev godset omdannet til en fond, hvis formål er forskning inden for landbrug og bevarelse af Hofmansgave og den dertil knyttede kulturarv. I hovedbygningen, der står urørt, som hjemmet så ud i familien Hofmans tid, vil vi få en grundig fortælling både om huset og familien. I parken vil cand. scient. Poul Hedegaard fortælle om de mange sjældne træer og planter. I parken er der også mulighed for at besøge Kartoffelmuseet og Ausa og Ellen Hofman-Bangs skitsesamling.
Mødested: Trøjborggyden 100, Otterup
Pris: 150 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 200 kr.
Tilmelding til Thorkil Jacobsen ture3@histfyn.dk senest 1. juni.

19.-22. august 2023
4-dages tur til historiske steder i Skåne
Efter Turen til Gdansk i 2021 har vi mod på endnu en tur til udlandet. Denne gang går turen til de historiske steder i Skåne. Vi får en overnatning i Ystad og to i Kristianstad, og derfra går turen til de mest seværdige og spændende herregårde og kirker m.m. i de skånske landsdele. Vores guide bliver lektor i middelalderhistorie Lars Bisgaard.
Turen arrangeres i samarbejde med Gislev Rejser. Se det detaljerede program for vores 4-dages tur til Skåne her (åbner i nyt faneblad).
Pris: 4400 kr. Minimumsdeltagerantal: 25. Ekstra for enkeltværelse.
Tilmelding til Thorkil Jacobsen ture3@histfyn.dk senest 1. april. Depositum 1500 kr, som betales umiddelbart efter tilmeldingen.

Lørdag den 23. september 2023 kl. 13.30-17
Herregården Kærsgaard med Morten Korch-museet og Vogn- og Seletøjsmuseet, Brenderup
Kærsgaard gods rummer dels et Morten Korch Museum, drevet af Foreningen Morten Korchs Venner, og et Vogn- og Seletøjsmuseum. Der vil være rundvisning i de to museer. Henri Hage fortæller om den enestående samling af seletøj og kareter, og der bliver mulighed for at se Kærsgaards klassicistiske hovedbygning udefra. Denne er fra 1815-17, men herregårdens historie kan spores tilbage til ca. 1500 og har gennem tiden været ejet af fremtrædende adelsmænd og senere borgerligt fødte. Godsets historie vil blive gennemgået af lektor Michael Bregnsbo. Der bliver serveret kaffe og kage.
Mødested: Kirkevej 56, Brenderup
Pris: 100 kr. Ikke-medlemmer 150 kr.
Tilmelding til Michael Bregnsbo bregnsbo@sdu.dk senest 8. september. Begrænset deltagerantal.

Lørdag den 18. november 2023 kl. 14.00 – 16.00
Årbogsudlevering i Ansgarsgården ved Ansgars Kirke
Vores traditionsrige udlevering af årets udgave af Fynske Årbøger sker igen i år i Ansgars Kirkes smukke kirkesal. Et par af bidragsyderne vil fortælle om deres artikler, og alle fremmødte kan få udleveret deres eksemplar af årbogen. Årets emne er “Fynsk energihistorie”. Der vil som sædvanlig være kaffe og kage. Vi vil også fortælle om det kommende års arrangementer.
Mødested: Ansgars Kirkes smukke kirkesal, Søndre Boulevard 1, Odense.
Pris: Gratis for medlemmer, for ikke-medlemmer 50 kr.
Der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen.
Ingen tilmelding.
Sidst redigeret 07.06.2023