Biskop Laurids Jacobsen Hindsholm

Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen fortæller om den fynske biskop Laurids Jacobsen Hindsholm (1600-1663), som var født på Hindsholm. Her voksede han op i sin fars præstegård i Viby og blev lærer i Odense hos lensmanden på Odensegaard, inden han blev præst og provst i Ærøskøbing. Kongen hentede ham til København som hofprædikant, og i 1651 vendte han hjem til sin fødeø som biskop. Han var gift med Anne Mule fra en af Odenses markante slægter. Som biskop fungerede han i de urolige år under svenskernes besættelse. I perioder førte han dagbøger, hvor han noterede stort og småt fra sin hverdag, sit liv og sin karriere. Dagbøgerne er nu publiceret i en kildeudgave af historikerne Michael Dupont og Mogens Kragsig Jensen i regi af Historisk Samfund for Fyn.
Tidspunkt: Lørdag den 21. januar 2023 kl. 14.00-16.00
Mødested: Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense
Pris: 60 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding er ikke nødvendig