Fra spang til Storebæltsbroen. Danmarks broer i 2000 år

Lørdag den 22. januar kl. 13.30-16
Storebæltsbroen er Danmarks største. Jernbanebroen og tunnelen fejrer 25-års jubilæum i 2022 og bilbroerne året efter. Tilsammen udgør de et økonomisk og teknologisk højdepunkt i dansk brobyggeri. Teknisk er de langt fra de første primitive broer, der blot var et bræt over et vandløb, en såkaldt spang. Den tekniske udvikling er gået i spring, og det er de økonomiske og administrative rammer også. Det fortæller Jørgen Burchardt om via et udvalg af Danmarks mere end 22.000 broer.
Burchardt er næstformand i Vejhistorisk Selskab og har et omfattende forfatterskab om vejtransport, konstruktion og broer bag sig. Se mere www.vejhistorie.dk og www.burchardt.name.
Arrangementet er todelt: Kl. 13.30-13.50, med mødested ved Fyrvej 1/1A kl. for dem, der vil se færgelejer, moler og broer. Derefter, med mødetid kl. 14.00, Jørgen Burchardts foredrag i Cafe Sct. Knuds, Slipshavnsvej 16. Der serveres kaffe og kage.
Mødested: Kl. 13.30 P-pladsen ved Fyrvej 1/1A, Nyborg, kl. 14.00 Cafe Sct. Knuds, Slipshavnsvej 16, Nyborg.
Pris: 125 kr. for medlemmer af Historisk Samfund eller Dansk Vejhistorisk Selskab, 150 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Poul Hedegaard, ture2@histfyn.dk senest den 1. januar.