Biskop Jacobs segl

Billedet herover er en gengivelse af Biskop Jacobs segl, der er dateret til årene 1247-52.
Seglet bærer Indskriften SIGILLUM IACOBI DEl GRACIA OTHINIENSIS EPISCOPI,
der ordret oversat lyder: Seglet, Jacobs, af Guds Nåde Odenses Biskop.
Jacob var biskop over Odense Stift, og seglbilledet viser bispen siddende med krumstav
i venstre hånd og højre hånd oprakt til velsignelse.

Billedet blev brugt på forsiden af Fynske Årbøger 1939-70, og det er gengivet fra
Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen, Tavle XXIX Fig. 518)