HistFynRubrik

Biskop Jacobs segl

Billedet herover er en gengivelse af Biskop Jacobs segl, der er dateret til årene 1247-52.Seglet bærer Indskriften SIGILLUM IACOBI DEl GRACIA OTHINIENSIS EPISCOPI, der ordret oversat lyder: Seglet, Jacobs, af Guds Nåde Odenses Biskop.Jacob var biskop over Odense Stift, og seglbilledet viser bispen siddende med krumstavi venstre hånd og højre hånd oprakt til velsignelse. Billedet

Biskop Jacobs segl Read More »