Brahesborg og Assens i 500 år

Søndag den 12. maj 2024 kl. 13.00 – 17.00
Vi mødes ved det smukt beliggende gods Brahesborg. Hovedbygningen er opført i 1657 af ”den lille konge i Fyn”, Jørgen Brahe og hans hustru Anne Gyldenstierne. Lektor Lars Bisgaard vil fortælle om godsets dramatiske historie ved en rundgang om huset og i haven. Dernæst indtager vi kaffen i Skænkestuen, Plumsgaard, Østergade 38, Assens. Her hilser vi på chefen for Vestfyns Museer, Johan Møhlenfeldt Jensen, der vil fortælle om Assens´ historie og stå i spidsen for vores byvandring gennem Assens. Byen fejrer netop i år, 2024, 500 års købstadsjubilæum.
Tema for fejringen er ”den maritime købstad”.
Mødested: Brahesborg Gods, Brahesborgvej 32, 5610 Assens
Pris: 175 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding til Thorkil Jacobsen, ture3@histfyn.dk senest 21. april. Begrænset antal.