Laurids Jacobsen Hindsholms dagbøger 1647-63

Fynboen Laurids Jacobsen Hindsholm (1600-1663) voksede op i sin fars præstegård i Viby på Hindsholm, og han blev selv præst og provst i Rudkøbing. Kong Christian 4. hentede ham til København som sin hofprædikant, og han tjente ved hoffet inden han 1651 vendte tilbage til fødeø som biskop. Gennem 16 år førte han dagbog, hvor han noterede stort og småt fra sin hverdag og sin karriere. Dagbøgerne er nu publiceret som en kildeudgave med omfattende indledning og registre.
Bogen udgives af Historisk Samfund for Fyn ved historikerne Michael Dupont og Mogens Kragsig Jensen. Prisen er 249 kr plus forsendelse. Bestilling sendes til Aase Windeballe, mailadresse boeger@histfyn.dk.