Generalforsamling 2023

Lørdag den 25. marts 2023 kl 12.30 – 15 afholder vi Generalforsamling 2023 og fejrer samtidig 175-året for Den Grundlovgivende Forsamling

Årets generalforsamling afholdes i Borgerforeningen i Svendborg. Inden generalforsamlingen fortæller historiker og forfatter Olaf Søndberg, der har skrevet om Den Grundlovgivende Forsamling, om denne. Olaf Søndberg motiverer sin interesse for emnet således:
“Jeg er en årgang 1940, født den 2. april en uge før besættelsen, som jeg har vage erindringer om. Siden har jeg levet et langt liv med en tilværelse, som jeg opfatter som meget privilegeret. Jeg har levet i et humant, stabilt og demokratisk samfund, som hylder ytringsfrihed og kun i ringe grad er plaget af korruption, og så er levestandarden for en gennemsnitsfamilie tilmed i dag 4-5 gange højere, end da jeg var dreng. Det har også været en lang fredsperiode, hvor europæiske lande har samarbejdet i stedet for at bekrige hinanden. Skal vi kigge tilbage og finde udgangspunktet for skabelsen af vores nuværende samfund, er året 1848 et godt bud, det år, da vi lå i krig med hertugdømmerne Slesvig og Holsten, og da det 200 år gamle enevældige system gik i opløsning.”
Mødested: Borgerforeningens Spejlsal, Ramsherred 4, Svendborg.
Pris: Gratis for medlemmer , ikke-medlemmer 75 kr.
Ingen tilmelding