Glavendrupstenen og Æbelø

Fra Historisk Samfund Fyn på facebook: Ugens udflugt marts 2021, dateret 27.8.2020. Tekst og video: Maja Haabb

I mindelunden ved Glavendrup kan man opleve den længste runeindskrift på en runesten i Danmark. Her finder man nemlig en skibssætning og en stor runesten fra vikingetiden. Runestenen stammer fra 900-årene og indgår i en knap 60 meter lang skibssætning, som består af to rækker af randsten. Runestenen befinder sig i skibssætningens stavn og skildrer med sine 210 tegn, at den er rejst til ære for Alle af dennes sønner og enke, Ragnhild.
I området ligger der også flere ældre gravhøje fra bronzealderen og i nyere tid har man rejst flere mindesten for det danske demokrati og for nationale begivenheder. Med bakker, gravhøje, træer og mindesten udgør lunden et stemningsfuldt møde med fortiden. Glavendruplunden rummer desuden to sheltere og en bålplads; så det er muligt for naturentusiaster og historieinteresserede at overnatte i det fri.
Ved en kombineret bil- og gåtur kan besøget i Glavendruplunden i henhold til Kulturregion Fyns anbefaling kombineres med en gåtur til den ensomt beliggende og naturskønne ø Æbelø.
Naturformerne på Æbelø er ret specielle, og øen udgør i dag et naturreservat, som får lov til at passe sig selv og blive til urørt natur. I første halvdel af det 20. århundrede gravede man ral på Æbelø, som man brugte til opførelsen af Lillebæltsbroen. Spor efter de gamle ralgrave findes endnu på øen ligesom man kan se resterne af jernbanesporene, som blev lagt i forbindelse med ralgravningen. Da ralgravningen var ophørt, blev sporene og de vogne som var blevet anvendt til at transportere ral anvendt til at fragte varer mellem Fyn og Æbelø. På øen findes endnu ruiner efter øens tidligere beboelse, men de fleste af de bygninger som stammer fra øens forhenværende indbyggere er fjernet. I dag er Æbeløgård den eneste beboede bygning på øen. Her bor øens bestyrer. Derudover findes endnu øens fyr, der er indrettet til gæstebolig.Adgangen til Æbelø fra Fyn foregår via den 1,5 km lange ebbevej til Æbelø Holm. Strækningen ligger under vand og er med til at gøre Æbelø til et turistmål. For at vandre til øen må man derfor være opmærksom på tidevandstabellen og i øvrigt følge de gode råd og regler for besøg på øen. Mellem Æbelø Holm og Æbelø er Brådet og der er i alt 4 km fra Fyn til Æbelø.

Læs mere på https://www.kulturregionfyn.dk/…/runesten-og-vilde-fugle, hvor der også er kort og forslag til rute.