Hørvævsmuseet og parken ved Krengerup Gods

Fra Historisk Samfund Fyn på facebook: Ugens udflugt november 2020, dateret 1.11.2020. Tekst og video: Maja Haabb

På Historisk Samfund for Fyns Facebook-side deler vi fortsat forslag til historiske steder, som man kan besøge på egen hånd. På Vestfyn kan man lægge vejen forbi Krengerup Gods og Hørvævsmuset. Hørvævsmuseet befinder sig i Krengerup Gods’ tidligere staldbygning og er et arbejdende museum, en fabrik i live, hvor man kan møde et stykke fynsk kulturhistorie og industrihistorie. Hørproduktion har i flere århundreder været en del af vestfynsk kulturhistorie, og Hørvævsmuseet rummer desuden en del af fortællingen om den tidlige industrialisering i Danmark. Hørvævsmuseets historie et forbundet med Tommerup Hørfabrik, som blev oprettet i 1918 som et rent hørskætteri. Siden oprettede man et væveri på fabrikken og havde hele processen fra hørstrå til den færdigvævede vare. I 1933 etableredes Tommerup Væveri, og i en årrække eksisterede der to velfungerende hørvæverier på Vestfyn. Efter anden verdenskrig kunne hørproduktionen ikke konkurrere med moderne varer og i 1960’erne måtte begge virksomheder lukke. I 1992 sikrede historisk interesserede kendskabet til denne del af dansk og vestfynsk industrihistorie. ”Foreningen Hørvævsmuseet på Krengerup” blev oprettet, og etablerede Hørvævsmuseet som et teknisk landbrugsmuseum med fokus på hør, idet man bevarede flere interessante maskiner fra Tommerup Væveri. I forbindelse med et besøg på Hørvævsmuseet, der endnu har åbent i forbindelse med museets julesalg, kan man gå en tur omkring parken ved Krengerup Gods – man skal blot huske at følge de afmærkede ruter. Godsets historie kan føres tilbage til slutningen af 1500-tallet, hvor man opførte en hovedgård på stedet, selvom betegnelsen Krengerup eller Krenckeroppe også er anvendt før dette. Opførelsen af den nuværende Hovedbygning og den trelængede gård i bindingsværk begyndte i 1772. I 1783 skiftede Krengerup navn til Frederikslund, opkaldt efter ejeren Frederik Siegfred Christiansen Rantzau, men i 1917 blev hovedbygningen istandsat og ved samme lejlighed gik man tilbage til godsets oprindelige navn; Krengerup. I dag er Krengerup Gods fortsat under slægten Rantzaus ejerskab og parken og hovedbygningens enkle symmetri og rene geometriske linjer er inspireret af antikkens bygningsstil, som det er karakteristisk for nyklassicismens arkitektur.

Sidst redigeret 18.1.2022