Lindeskovdysserne

Månedens udflugt, maj 2021. Fra Historisk Samfunds facebook-side 30.4.2021

Engang for godt 5000 år siden var området lige vest for Ørbæk fyldt med liv. Nu er her stille, kun marker og en lille skov. Men vi kan opleve sporene efter vores stenalderformødre og -forfædre, for her ligger en imponerende samling af velbevarede runddysser og langdysser: Lindeskovdysserne. Kør ad Assensvej, også kaldet vej 323, mod vest fra Ørbæk. Efter cirka knap to kilometer går en lille markvej mod nord. Kør ind på den. Et stykke fremme ligger Danmarks næstlængste langdysse på højre hånd og en lille P-plads til venstre. Langdyssen er 168 meter lang og er omgivet af 126 randsten. Gå længere frem ad markvejen og drej til venstre ind i skoven, Lindeskov Hestehave, hvor der ligger endnu to langdysser og en runddysse. De allerfleste runddysser har kun et gravkammer, men denne runddysse er speciel, idet den har to gravkamre. Den er blevet udgravet, og man fandt bl.a. en meget smuk ”dysseflaske”, dvs. et højt slankt flaskeformet lerkar fra stenalderen. Dyssen blev genbrugt til nye begravelser i bronzealderen.
En kilometer længere mod vest på Assensvej ligger endnu en imponerende langdysse, Ellesteddyssen, og denne har hele fem gravkamre.Fra historiskatlas.dk: I yngre stenalder var gravene ikke bare grave. De fungerede også som samlingspunkter for bygdens befolkning, og måske markerede de lokalbefolkningens ret til området. Man opererede ikke med ejendomsret, sådan som vi forstår begrebet i dag, men en eller anden form for brugsret. I bedste fald anerkendte nabostammerne hinandens territorier, men af og til har der nok været konflikter om jorden, og her kunne forfædrenes grave så bruges som et argument for, at ”her har vi altid boet”. Desværre ved vi ikke, hvor stor en del af befolkningen, der blev begravet i storstensgrave, men der må være sket en eller anden form for udvælgelse – måske de rigeste.
Info om gravfund: https://samlinger.natmus.dk/do/asset/1540
Kort over dysserne: http://www.heimskringla.no/…/Kart_over_dysserne_i…samlinger.natmus.dkGravfund fra Lindeskov Hestehave – Nationalmuseets Samlinger Online

Sidst redigeret 19.1.2022